👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه كارشناسی مدیریت بیمه شركت سهامی بیمه ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه كارشناسی مدیریت بیمه شركت سهامی بیمه ایران

پایان نامه كارشناسی مدیریت بیمه شركت سهامی بیمه ایران

 

پایان نامه كارشناسی مدیریت بیمه شركت سهامی بیمه ایران

پایان نامه كارشناسی مدیریت بیمه شركت سهامی بیمه ایران

 

بیمه ایران در یک نگاه

مقدمه

پیشگفتار

پانزدهم آبانماه تاریخی است به یاد ماندنی در صنعت بیمه کشور. در سال 1341 در چنین روزی شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی در یکی از عمارت های خیابان لاله زار ( سینما خورشید ) تأسیس و به طور رسمی آغاز به کار کرد. سرمایه ابتدایی شرکت سهامی بیمه ایران با فروش اقساطی اراضی واگذار شده باغ فردوس از طرف دولت به میزان 20 میلیون ریال تأمین شد.

با وجود کارشکنی های اولیه شرکت های بیمه خارجی، شرکت بیمه ایران موفق شد در همان سال نخست فعالیت 62% بازار بیمه کشور را در اختیار بگیرد و سهم موسسات خارجی را از 100% به 38% کاهش دهد. بیمه ایران همچنین درصد واگذاری اتکائی را از حدود 90% به 44% تقلیل داد و با کاهش نرخ حق بیمه در برخی از رشته ها به حدود 50% در گسترش و توسعه بیمه نقش موثری را ایفا کرد که امروز در سراسر کشور بلکه در کشورهای اروپایی و آسیایی بویژه در خاورمیانه نامی پر آوازه و آشناست.

آغاز فعالیت بیمه ایران (14 آبان 1314 ) را به تعبیری می توان ملی شدن صنعت بیمه و خلع ید از موسسات بیمه خارجی تلقی کرد.

نخستین بیمه نامه صادره متعلق به بیمه نامه حریق منزل مرحوم داور (وزیر مالیه وقت ) بود.

در آذرماه آن سال، نخستین بیمه نامه حمل و نقل نیز صادر شد.

در سال 1315، نخستین واحد صدور بیمه های اتومبیل و حوادث شروع به کار کرد.

در سال 1315 در شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، رشت، همدان، اهواز و بوشهر اقدام به تأسیس نمایندگی شد.

در همان سال، برای اولین بار شرکت بیمه ایران خطرات ناشی از حوادث کار را در بنگاه انحصار دخانیات بر عهده گرفت و به این ترتیب نخستین قدم در راه شروع بیمه های اجتماعی و کارگران برداشته شد.

تعدادی از دانشجویان ایرانی رشته های اقتصادی و تجاری خارج از کشور برای آموختن فنون بیمه گماشته شدند.

سپس رشته بیمه سرقت شروع به کار کرد و بیمه سوخت و سوز معاملات اعتباری و تجارت نیز آغاز شد.

از اواسط سال 1380 سیاست های مدیریتی بیمه ایران از رشد کمی به رشد و توسعه کیفی و توسعه پایدار تغییر نمود و برنامه بهسازی شرکت با تأکید بر اصل پذیرفته شده مشتری مداری در خدمات بازرگانی، طراحی و به اجرا درآمد و در مدت کوتاهی که از اجرای ابن برنامه سپری شد نشانه های پیشرفت و بهبود فعالیت آشکار گردیده و اینک آینده ای روشن و قرین موفقیت را نوید می دهد.

در زمینه ارتقای دانش فنی و حر فه ای کارکنان فعالیت چشمگیری صورت گرفته و میزان آموزش سرانه از 5 ساعت به 60 ساعت افزایش یافته و این مدت به 100 ساعت در سال 82 ارتقاء یافت و در سال 82 به 120 ساعت رسید.

در بخش بین المللی و اتکایی به ویژه در زمینه قبول اتکایی از کشورهای دیگر، فعالیت زیادی صورت گرفته است که با تداوم آن همه ساله مبالغی ارز برای کشور تحصیل می شود. بعنوان نمونه 15% بیمه های اتکائی کشور عمان را می توان نام برد. در بخش واگذاری های اتکایی نیز ضمن ارتباط با بازارهای معتبر جهانی، قرار دادهای معتبری منعقد شده و برای ریسکهای عظیم بیمه شده،پوشش های لازم با شرایط مناسب تأمین شده است.

در بخش نفت و گاز و پتروشیمی، هواپیمایی و نیرو کلیه ریسک های موجود با همکاری سایر شرکتهای بیمه تحت پوشش قرار گرفته و سهم بیمه ایران در این بیمه ها بین 42 تا 50 درصد می باشد.

بخش مدیریت وجوه و سرمایه گذاری شرکت نیز فعال شده و از این طریق ضمن کسب درآمد و افزایش سرمایه امکان مشارکت در طرح های اقتصادی کشور نیز فراهم گردید و در بخش سرمایه گذاری بورس نیز سود قابل توجهی را در سال 82 به دست آورد.

ضمناً بیمه ایران به عنوان یک سازمان دولتی توانسته است در سال 81 از نظر میزان فروش، سرانه فروش، رشد فروش، میزان دارایی ها و سایر شاخص ها رتبه برتر را کسب نموده و مدیر عامل بیمه ایران با توجه به برنامه های بهسازی و به کارگیری نظریه های مدیریت اجرایی در ششمین جشنوارة شهید رجایی به عنوان « مدیر نمونه ملی » شناخته شده است و در سال 82 نیز یک مدیر نمونه استانی و 8 استان برتر را در طرح تکریم ارباب رجوع معرفی نماید. بیمه ایران در سال 81 موفق شد فعالیت های خود را به سطح استانداردهای بین المللی ارتقاء دهد و پس از بررسی عملکرد این شرکت از سوی موسسات استاندارد جهانی برای اولین بار در کشور موفق به اخذ رتبة بین المللی  گردید. همچنین دریافت گواهی PSC استاندارد خدمات و کیفیت محصولات و اخذ گواهی ISO-9001 سال 2000 تأیید دیگری است بر جایگاه بین المللی بیمه ایران در منطقه. 

فهرست مطالب

مقدمه ..................................... 1

تاریخچه بیمه ایران (شركت سهامی بیمه ایران). 1

تاریخچة بیمه در ایران...................... 2

فصل اول : بیمه چیست؟

بخش اول: تعریف واژه بیمه؟.................. 6

بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه... 6

بخش سوم: متن كامل قانون بیمه مصوب سال 1316 معاملات بیمه   10

فصل دوم: بیمه های اتومبیل

بخش اول: بیمه شخص ثالث.................... 15

توضیحات مهم............................... 16

مدارك لازم مورد نیاز و شرایط رسیدگی به پرونده های خسارت شخص ثالث.......................................... 17

بخش دوم: بیمه سرنشینان اتومبیل............ 18

توضیحات مهم............................... 19

مدارك مورد نیاز پرونده های خسارت سرنشین... 19

بخش سوم: بیمه بدنه اتومبیل................ 20

خطرات تبعی و تكمیلی....................... 21

مدارك مورد نیاز برای دریافت خسارت بدنه.... 22

بخش چهارم: شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل.. 23

شرایط مخصوص بیمه های تكمیلی بدنه اتومبیل.. 29

گزیده ای از شرایط عمومی و خصوصی بیمه اتومبیل 30

فصل سوم: بیمه آتش سوزی

بخش اول: تاریخچة بیمه آتش سوزی............ 31

موضوع بیمه آتش سوزی....................... 32

آتش سوزی چیست؟............................ 34

بخش دوم: انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه های آتش سوزی

مشخصات خطرهای اصلی و تبعی................. 34

تعریف آتش سوزی............................ 36

بخش سوم: شرایط بیمه نامة آتش سوزی

شرایط عمومی............................... 38

فسخ بیمه نامة آتش سوزی.................... 41

شرایط خصوصی شرایط ویژه الحاقیه............ 44

بخش چهارم: نحوة تنظیم و آنالیز بیمه نامه

نحوة محاسبه حق بیمه....................... 46

پرداخت خسارت در بیمة آتش سوزی............. 48

فصل چهارم: بیمه باربری (حمل و نقل كالا)

بخش اول: بیمه حمل و نقل دریایی

كلیات..................................... 50

قرارداد بیمه دریایی....................... 51

بیمه نامة دریایی.......................... 53

بیمه نامه های حمل و نقل................... 57

بخش دوم: قرارداد بیمه حمل و نقل كالا

بیمه بدنة كشتی............................ 62

محدودیت پوشش.............................. 63

كارشناسی در بیمة حمل و نقل دریایی......... 68

باشگاههای حمایت و جبران خسارت (پی اند آی). 73

بخش سوم: بیمه حمل و نقل زمینی

حمل و نقل در خشكی......................... 73

حمل و نقل داخلی (توزیع كالا)............... 74

مراحل اجرایی واردات كالا................... 75

بیمه های باربری........................... 79

انواع خطرات تحت پوشش...................... 82

خطرهای مورد تعهد.......................... 83

الحاقیه های مربوط به بیمه نامه های وارداتی 85

خسارت - خسارت همگانی و هزینه های نجات..... 91

عملیات نجات و هزینه های مربوطه............ 92

بازیافت در خسارت باربری................... 95

بارنامة دریایی............................ 96

چند نكته در خصوص بیمه نامه های صادراتی و داخلی  100

متن كالای دست دوم......................... 101

متن توتا لاس.............................. 101

متن تخفیف كانتینر........................ 101

متن موتورلنج............................. 101

متن ترانزیت ............................. 101

نرخ های اضافی............................ 101

متن فلد.................................. 102

بیمه نامة باربری هوایی دریایی خشكی (صادرات و واردات) 102

بخش چهارم: شرایط عمومی................... 103

بخش پنجم: بیمه هواپیما................... 107

قانون بیمه هواپیما....................... 108

اشخاص ثالث............................... 109

انواع بیمه هوپیما........................ 109

بخش ششم: شرایط بیمه گران كالا شرایط A,B,C

مجموعه شرایط A.......................... 116

مجموعه شرایط B.......................... 116

مجموعه شرایط C.......................... 121

فصل پنجم: بیمه های اشخاص

بخش اول: مفاهیم بنیادی بیمه های اشخاص

علل پیدایش، گسترش و تكامل بیمه های اشخاص. 126

اصول قرارداد های بیمه های اشخاص.......... 129

تعاریف جدول مشخصات ...................... 130

جدول مشخصات.............................. 133

شرایط عمومی.............................. 134

شرایط خصوصی.............................. 135

انواع اصلی بیمه های اشخاص................ 136

بخش دوم: بیمه های عمر و مستمری

انواع بیمه های عمر....................... 137

بیمه ی عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زمانی). 137..

صور مختلف بیمه های خطر فوت ساده زمانی.... 138

نمونه جدول حق بیمه سالیانه در عمر زمانی برای سرمایه 1000 ریال (انفرادی)................................ 139

موارد استفاده ی بیمه های عمر زمانی (به شرط فوت) 141

بیمه عمر به شرط حیات..................... 141

بیمه تمام عمر............................ 142

بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه در تمام طول قرارداد 143

بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه ی محدود.. 143

نمونه ای از جدول حق بیمه مختلط خطر فوت به شرط حیات  148

انواع مختلف بیمه های مختلط پس انداز...... 148

بیمه های مستمری.......................... 150

انواع بیمه های مستمری.................... 152

بخش سوم: بیمه های حوادث و درمانی

بیمه های حوادث........................... 158

اصول بیمه گری بیمه های حادثه............. 163

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های حادثه.... 164

بیمه های درمانی.......................... 166

بخش چهارم: بیمه های گروهی

علل پیدایش، گسترش و تكامل بیمه های گروهی 171

بیمه های عمر زمانی گروهی (به شرط فوت).... 172

بیمه های عمر زمانی مانده بدهكار.......... 176

بیمه های حوادث گروهی..................... 177

بیمه های درمانی.......................... 181

انواع قراردادهای بیمه های درمانی......... 183

بیمة درمان گروهی در ایران................ 185

استثنائات بیمه‌های درمانی................. 186

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی عمر و حادثه   187

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی درمانی 191

بخش پنجم : شرایط خصوصی بیمه حوادث تحصیلی. 192

بخش ششم : بیمه مسافران خارج از كشور (AGSA) آگسا 195

بخش هفتم : شرایط عمومی بیمه حوادث شخصی گروهی 203

فصل ششم: بیمه های مسئولیت

بخش اول: بیمه های مسئولیت مدنی از دیدگاه قانون  211

مبانی مسئولیت مدنی....................... 231

بیمه مسئولیت مدنی........................ 214..

بخش دوم: انواع بیمه های مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت كارفرما در مقابل كاركنان.... 214

بیمه مسئولیت عمومی....................... 215

بیمه مسئولیت تولید كنندگان كالا........... 215

بیمه مسئولیت حرفه ای..................... 215..    

بیمه مسئولیت قراردادی.................... 216

بخش سوم: بیمه نامة مسئولیت مدنی كارفرما در مقابل كاركنان 216

نحوة صدور بیمه نامه...................... 220

بیمه نامه مسئولیت مدنی كارفرما در مقابل كاركنان 222

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی كارفرما در برابر كاركنان  223

بخش چهارم: بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی   226

 نحوة صدور بیمه نامه..................... 229

بیمه نامة مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی 232

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی......................................... 233

بخش پنجم: بیمه مسئولیت فنی بیمارستان..... 235

مشخصات بیمه نامه......................... 236

نحوة صدور بیمه نامه...................... 237

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت حرفه ای  پزشكان   240

بخش ششم: بیمه مسئولیت كالا................ 242

بیمه مسئولیت حرفه ای..................... 243

بیمه مسئولیت دارندگان وسیله ی نقلیه در مقابل شخص ثالث    245

فصل هفتم: بیمه های مهندسی

بخش اول :  بیمه نامه‌های مهندسی در یك نگاه 255

مفهوم تمام خطر در بیمه های مهندسی AllRisk. 258

ویژگی های بیمه های تمام خطر مهندسی نسبت به سایر رشته های بیمه 258

بخش دوم: انواع بیمه های مهندسی

بیمه تمام خطر پیمانكاران یا مقاطعه كاران یا ساختمانی 260

اجزاء تشكیل دهنده یك پیمان یا قرارداد.... 261

موارد مهم شناخت یك بیمه نامه............. 262

موارد پوشش بیمه ای بیمه نامه CAR........ 263

استثنائات................................ 265

مراحل صدور بیمه نامه تمام خطر پیمانكاران 269

جدول مشخصات بیمه نامه تمام خطر پیمانكاران 281

بخش سوم: بیمه تمام خطر نصب............... 283

موضوع مورد بیمه.......................... 283

ویژگی های بیمه ی تمام خطر نصب............ 284

پرداخت و تصفیة خسارت..................... 285

بخش چهارم: 1- بیمه ماشین آلات............. 286

2) بیمه عدم النفع ماشین آلات.............. 290

3) بیمه ی ماشین آلات ساختمانی............. 293

بخش پنجم: نسل های قدیم و جدید بیمه های مهندسی   296

تعاریف................................... 297

بیمه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی........ 298

بیمه تمام خطر كامپیوتر................... 299

بیمه ولتاژ پایین و تجهیزات الكترونیكی.... 300..

بیمه فاسد شدن كالا در سردخانه............. 300

بیمه سازه های تكمیل شده.................. 301

فصل هشتم: بیمه های زیان پولی

بخش اول: بیمه ی اعتبار................... 303

بخش دوم: بیمه ی تضمین.................... 307

بخش سوم: بیمه ی عدم النفع................ 312

فصل نهم: ضمائم

منابع و مآخذ

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق تعاون و شرکت های تعاونی سمینار مواد مطالعه اتصال دهی آلومینیوم به فولاد توسط فرآیند جوشكاری مقاومتی دانلود پاورپوینت انواع بازاریابی( فصل دوازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران) گزارش کارآموزی کارخانجات ایران مرینوس قم پایان نامه بررسی میزان شیوع كمرویی در دختران دبیرستانی شهرستان شازند