👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت گزیده ای از سیاست نامه و قابوس نامه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت گزیده ای از سیاست نامه و قابوس نامه

پاورپوینت گزیده ای از سیاست نامه و قابوس نامه

پاورپوینت گزیده ای از سیاست نامه و قابوس نامه

اهداف كلی درس

1 . آشنایی با سیاست نامه

 2 . آشنایی با ویژگی های نثر قرن پنجم

 3. آشنایی با شیوه نگارش ودریافت زیبایی های لغوی ومعنوی نثرنظام الملك

 4 . تشخیص نقاط ضعف و قوت قلم نویسنده

5. آشنایی با مسائل سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی دوره سلجوقیان

 6. بررسی وتجزیه وتحلیل نظام سازمانهای اداری ،طبقات اجتماعی آداب ورسوم  روزگار سلجوقیان

 7.  تجزیه وتحلیل اندیشه مؤلف ودر نهایت پذیرش یا رد مضامین مطرح شده                

 

 

👇محصولات تصادفی👇

مقاله وحدت حوزه و دانشگاه از دیدگاه امام خمینی سمینار برق بررسی قابلیت اطمینان تولید در محیط تجدید ساختار پایان نامه الگوریتمهای مسیریابی تحقیق تعیین و تبیین موانع كارآفرینی فارغ التحصیلان دانشكده مدیریت دانشگاه تهران در سازمان های دولتی شهر تهران و كرج آمد و شد با جهانگرد غیر مسلمان