👈 فروشگاه فایل 👉

پژوهش جامع بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

ارتباط با ما

... دانلود ...

پژوهش جامع بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

پژوهش جامع بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

پژوهش جامع بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

مقدمه

مسافرت و صنعت جهانگردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از كشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش  خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند. بویژه در كشورهای در حال توسعه كه شكل های دیگر توسعه اقتصادی مثل تولید یا استخراج منابع طبیعی، از نظر اقتصادی به صرفه نیست، یا نقش چندان مهمی در صحنه تجارت و بازرگانی ندارد. به توسعه صنعت گردشگری توجه زیادی  می شود. بنابراین تردیدی نیست كه همه كشورهای جهان تلاش می كنند تا در رقابتی تنگاتنگ در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی برآمده و سهم بیشتری از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال ناشی از بهینه سازی این صنعت خدماتی در كشور خود داشته باشند.

صنعت گردشگری امروز در اغلب كشورهای جهان، به ویژه جهان سوم، كلید اقتصادی به شمار می رود تا جای که در كشورها گردشگری بیش از سایر برنامه های توسعه در اولویت قرار گرفته است. و تلاش می شود كه عواملی را كه در گسترش و رونق صنعت گردشگری مؤثرند شناسایی شوند. طرفداران صنعت جهانگردی بر این باوردند كه این صنعت می تواند تنشهای سیاسی را كاهش دهد و برای صلح جهانی عامل تعدیل كنده به حساب آ ید. در حالی که مرزهای خارجی كشورها كم رنگ می شود. پدیده ای به نام «دهكده جهانی» معنا و مفهوم  پیدا می كند و بدین گونه دنیا روز به روز كوچكتر و افراد به هم نزدیكتر و صمیمی تر می شوند.

در كشور ما كه عنایت به درآمدهای غیرنفتی از سیاستهای ا قتصادی دولت محسوب می شود. توسعه جهانگردی می تواند به عنوان منبع درآمدزا و پربهره تلقی شود، كه در صورت برنامه ریزی صحیح قادر خواهد بود منبع ارزی قابل توجهی را در اختیار متولیان اقتصادی كشور قرار دهد. عواملی كه جهانگردان را وادار به انتخاب مكانی برای سیاحت در كشورهای خاورمیانه از جمله ایران می نماید. می توان به چند دسته تقسیم نمود كه از بین آنها مهمترین، وجود ویژگیهای خاص بناها و مجموعه های تاریخی است. چرا كه اینگونه مكانهای ویژه، مفاهیم واقعی زندگی و فرهنگ گذشتگان مردمان این مرز و بوم را برای آنها بیان و یا ترجمه می كند. جهانگردان برای رسیدن به چنین هدفی هرگونه هزینه و رنج سفری را از جان دل می پذیرند. ولی   آنچه حركت آنها را در این راستا تسریع می نماید. وجود انگیزه های جنبی، سرگرمیها، و وسایل راحتی جهانگرد است كه در مرحله دوم اهمیت قرار می گیرد. در اینجا چنانچه این امر مورد توجه ویژه قرار نگیرد. و عملاً با فقدان یا كمبود آن روبرو باشیم یقیناً تأثیر شدیدی در ایجاد انصراف برای نیل به چنین حركتی خواهد داشت. بنابراین باید نقاط ضعف این صنعت در ایران شناسایی شود. تا شاهد رشد این صنعت باشیم. هنگامی كه با عینك جامعه شناسی به صنعت جهانگردی می نگریم. در می یابیم كه جهانگردی یك ابزار گفتگوی فرهنگی و ایجاد تفاهم است كه در تمام طول تاریخ بشر تا عصر صنعت چنین بوده است. ولی چگونگی   جلوه های جهانگردی از عصر صنعت تا به امروز این اصل را از صورت عام و فراگیر خود دور كرده است. صنعت با تمام جلوه های فنی و اجتماعی خود بر جهانگردی هم مانند هر چیز دیگر اثرهای آشكار به جا نهاده است. یكی از اثرهای عمده ای كه صنعت جدید و پیامدهای اجتماعی آن بر پدیده جهانگردی فرو نهاده از معناهای فرهنگی آن است. جهانگردی در عصر صنعت و ماشین بیش از آنكه یك حركت فرهنگی باشد یك حركت روانشناختی اجتماعی شده است. «دیبایی، 1371: 40»

فهرست مطالب

مقدمه

عنوان پژوهش:

بیان مسأله:

اهمیت و ضرورت تحقیق:

اهداف پژوهش:

تعریف مفاهیم:

تعریف لغوی موانع:

تعریف لغوی جهانگرد (توریست):

تعریف جهانگرد از دیدگاههای مختلف:

تعریف لغوی جهانگردی:

تعریف جهانگردی از دیدگاههای مختلف:

تعریف انواع مختلف جهانگردی:

اشكال عمده جهانگردی:

انواع مسافرت:

انواع كلی جهانگردی:

آثار فرهنگی و اجتماعی جهانگردی:

آثار جهانگردی:

آثار مثبت جهانگردی:

آثار منفی جهانگردی:

چارچوب تئوریک پژوهش:

فرضیه های تحقیق:

تعاریف واژه ها و اصطلاحات :

روابط فرهنگی :

پیشینه تحقیق

پیشینه تاریخی صنعت توریسم:

عهد باستان:

قرون وسطی:

رنسانس:

انقلاب صنعتی:

جهانگردی در زمان كنونی:

تاریخچه جهانگردی در ایران:

 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور:

چکیده ( خلاصه )

-10توریسم وتوسعه اقتصادی درCaribbean : مزیت رقابتی به تأخیرافتاده

چکیده ( خلاصه )

 -11چشم اندازجامعه درخصوص توسعه توریسم :

چکیده ( خلاصه )

12- تجزیه وتحلیل رفتارهای توریسم واوقات فراغت دانشجویان فارغ التحصیل آمریکایی وبین

المللی درآمریکای مرکزی .

چکیده ( خلاصه )

 -13ارزیابی استنباط های صنعت توریسم Utah با آموزش خدمات مهمان نوازی ومشتری

مداری.

چکیده ( خلاصه )

 -14آزمایش ارتباط بین توریسم ومنابع آب شیرین درمحیط کوچک جزیره : مورد مطالعه

ازسوی جزایرyawawa ، Fiji

چکیده ( خلاصه )

 -15ارتباط اطلاعات متفاوت توریسم با عمل درSaskatchwan شمالی

چکیده ( خلاصه )

 -16ارزیابی اثرات توسعه توریسم درجمعیت های ساحلی درBelize

چکیده ( خلاصه )

 -17تجزیه جزیره دریایی ( ساحلی ) کانادا درجذب توریسم وصادرات خدمات اطلاعاتی :

سرفصل هایی برای امور اقتصادی یک جزیره کوچک .

چکیده ( خلاصه )

 -18سرمایه گذاری درتوریسم کوبا ازطریق دسته بندی فضایی .

چکیده ( خلاصه )

 -19طرح اقتصادی برای جریان های بین المللی توریسم : مورد مطالعه Guam ،2007 – 1997

چکیده ( خلاصه )

تحقیقات انجام شده در داخل كشور:

اهداف:

8) مكانیسم توریسم و وضعیت ایران در امر جهانگردی

10) تأثیر تبلیغات در جذب جهانگردان خارجی به كشور از دیدگاه جهانگردان

13) بررسی مشكلات خصوصی سازی صنعت توریسم در ایران.

14) توان شناسی استان سمنان

15) توانهای جهانگردی و راهبردهای توسعه آن در استان یزد

 توریسم و جهانی شدن[1] :

ویژگیهای جهانی شدن :

پیامدهای جهانی شدن :

واژه گردشگری الکترونیکی[2]:

 مفهوم جامعه شناسی جهانگردی :

شیوه های شناخت جهانگردی :

شناخت چند رشته ای جهانگردی :

سیاستگذاری :

برنامه ریزی :

اهمیت برنامه ریزی جهانگردی:

وضعیت تاریخی شهرستان از بدو پیدایش تا به حال و حوادث تاریخی برجسته آن در قبل و

بعد از اسلام :

بخش اول:

جاذبه های طبیعی شهرستان کلیبر

آب و هوا:

ناهمواری ها:

رودخانه ارس:

کلیبر چای :

رود سلین:

ایلگنه چایی:

جنگل ها و مراتع شهرستان کلیبر:

منطقه حفاظت شده ارسباران :

آب های معدنی:

مخازن و معادن زیرزمینی:

بخش دوم:

جاذبه های تاریخی فرهنگی شهرستان کلیبر

قلعه های تاریخی

قلعه بابک :

قلعه آوارسین:

قلعه پیغام:

قلعه اغی:

قلعه « قلعه کندی» :

برجهای تاریخی کلیبر:

برج کلیبر:

برج خانباغی:

برج قارلوجه:

اماکن مقدس و مذهبی :

قصرهای (کانتور) تاریخی:

پل های تاریخی :

مسجد جامع کلیبر:

حمام خزنه کلیبر:

مکانهای ورزشی :

مکان سوارکاری قره قیه:

صنایع دستی :

قالیبافی :

گلیم بافی و جاجیم بافی:

فرمشبافی:

خورجین :

ورنی بافی:

نوع روش های تحقیق :

ابزار جمع آوری داده ها :

نحوۀ استخراج داده ها :

اعتماد یا پایایی تحقیق :

Reliability

شیوه تجزیه و تحلیل :

روش نمونه گیری:

واحد آماری:

محدودیتهای تحقیق:

آمار توصیفی:

بخش دوم : آزمون فرضیات

فرضیه دوم:

فرضیه سوم:

فرضیه چهارم:

فرضیه پنجم:

فرضیه ششم:

فرضیه هفتم:

فرضیه هشتم:

فرضیه نهم:

بخش سوم:مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب برای هر یک از

متغیرهای مورد نظر در تحقیق:

  خلاصه تحقیق :

نتیجه گیری:

 ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب

« منابــع و مآخــذ »

« فهرســت پایان نامه ها »

« بررسی برخی از عوامل مؤثر بر عدم جذب جهانگردان به کشور »

« ارائه پیشنهادات لازم برای جذب جهانگردان به کشور »

 

1-Globalization

[2] -Electronic tourism

👇محصولات تصادفی👇

مقاله کنترل سطح قندخون بیماران دیابتی به کمک منطق فازی تحقیق شیوه ارتباط موثر مقاله بررسی نگاه، جایگاه دیدن و فرآیند بینایی در هنر عكاسی پروژه کارآفرینی طرح پرورش دام گزارش كارآموزی واحد تولیدی–پرورش و تكثیر گلهای فصلی (گلهای فضلی آزاد)