👈 فروشگاه فایل 👉

طرح توجیهی و کارآفرینی چاپ و تولید عكس رنگی

ارتباط با ما

... دانلود ...

طرح توجیهی و کارآفرینی چاپ و تولید عكس رنگی

طرح توجیهی و کارآفرینی چاپ و تولید عكس رنگی

طرح توجیهی و کارآفرینی چاپ و تولید عكس رنگی 

پیشگفتار

«كارآفرینی فرایندی است كه فرد كارآفرین با ایده‌های نو و خلاق و شناسایی فرصتهای جدید و با بسیح منابع ،‌مبادرت به ایجاد كسب و كار و شركت‌های نو، سازمانهای جدید و نوآور و رشد یابنده نموده كه توأم با پذیرش مخاطره و ریسك است و منجر به معرفی محصول و یا خدمت جدیدی به جامعه می‌گردد.» کار آفرینی زمینه های لازم را برای یافتن فرصتها  در  بازار کار وتولید  برای توانایی فردی مورد  بررسی قرار می دهد  و مجموعه دانش و مهارتهایی را که برای ورود به بازار کار ورد نیاز است و همچنین راهبردهای لازم را برای موفقیت در کسب و کار ارائه می نماید تا پس ازفراغت ازتحصیل چنانچه  تمایل داشته  باشی به  جای استخدام و کار برای یگران در حد توان مالی و تخصصی به تنهایی یا به کمک دوستان و نزدیکان نسبت به راه اندازی و اداره یک واحد کوچک صنعتی،کشاورزی،خدماتی ویا هنری برای کسب وکارتولیدی اقدام نمایی.سرعت روند تحولات فن اوری واقتصادی درجهان به گونه ای است که حتی راه اندازی و اداره واحدهای تولیدی وخدماتی کوچک نیز نیازمند اطلاعات و دانش است که در این  مجموعه  سعی شده است این گونه اطلاعات در حد امکان و ضرورت ارائه شود.روحیه و تفکر کار افرینی هم در واحد های بزرگ تولیدی و خدماتی و هم درواحد های کوچک کاربرد فراوان دارد و می تواند خلا قیتها ، نواوریها و موفقیتهای زیادی را به دنبال داشته باشد اما جایگاه اصلی توسعه تفکر کار آفرینی در واحد های کوچک تولیدی و یا خدماتی است.

 

 

 

 

مقـــدمه :

   هدف از اجرای این طرح احداث یك واحد ظهور وچاپ عكس سیاه وسفید ورنگی در ابعاد 3×2 تا 70×100 بصورت مكانیزه وتجاری جهت استفاده در نمایشگاهها ، تهیه كاتالوگ وبروشورهای تبلیغاتی ، معرفی محصولات تولیدی واحدهای صنعتی ، عكسهای پرسنلی ، یادبود ،مجالس و... می باشد.

 روش :

1- 1- ظهور فیلم: نخست فیـــــلم عكاســـی درتاریكخانه باز شــــده وتوسط گیـــــره برروی هنگر (Hanger )آویخته می شود.سپس هنگر رابرروی اولین شیار ترانسپورت قرارداده وآنرا بصورت پله ای بلند نموده ودر مخازن مربوطه ، حاوی مواد ظهور وثبوت وشستشو ، به مدت مشخص قرار می دهند. درادامه هنگرها توسط زنجیر نقاله از خشك كن عبورداده شده وپس از قرار گرفتن در یك سطح شیبدار، درقسمت پائین سطح شیبدار برروی یكدیگر جمع می شوندواپراتور با باز كردن درب اتاقك ، هنگرهای آمادة چاپ برروی كاغذ را خارج می كند.

فهرست عناوین چاپ و تولید عكس

فهرست                                                                                         شماره صفحه

پیشگفتار ......................................................................................................................................................... 1

مقدمه ............................................................................................................................................................... 2

 

فصل اول  : کلیات

الف : تعاریف مفاهیم و اصطلاحات........................................................................................................ 4

ب: تعریف و تشریح موضوع تحقیق....................................................................................................... 11

 ج : اهداف پروژه........................................................................................................................................... 14

 

فصل دوم : جمع آوری مقدماتی اطلاعات ( پیشینه طرح )

الف : تاریخچه چاپ و تولید عكس در جهان و ایران  ................................................................. 16

ب : تاریخچه طرح ....................................................................................................................................... 25

 

فصل سوم :  برنامه عملیاتی

الف : تهیه و تبدیل مواد اولیه ................................................................................................................ 27

ب : خدمات طرح ........................................................................................................................................ 28

ج : روشهای بازار یابی و تبلیغات ......................................................................................................... 28

فهرست                                                                                         شماره صفحه

 

فصل چهارم : نیروی انسانی

چارت تشكیلاتی .......................................................................................................................................... 30

 

فصل پنجم  : منابع مالی

الف : ضوابط جواز تاسیس و گذفتن مجوز ....................................................................................... 32

ب : توجیه اقتصادی طرح : ..................................................................................................................... 33

نتیجه گیری ................................................................................................................................................... 50

فهرست منابع ................................................................................................................................................ 52

 

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت حسابداری نفت و گاز مقاله بررسی آئین گفتگو میان ایرانیان باستان مقاله ایست قلبی مقاله بررسی کارآفرینی بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی عزت نفس در کودکان دوره پیش دبستانی