👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق رابطه سبك مدیریت مدیران با رضایت شغلی كاركنان كارخانه

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق رابطه سبك مدیریت مدیران با رضایت شغلی كاركنان كارخانه

تحقیق رابطه سبك مدیریت مدیران كارخانه ایران شرق نیشابور با میزان رضایت شغلی كاركنان كارخانه

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

مقدمه

سیستم و سازمان

فصل دوم: ادبیات تحقیق

اهمیت مدیریت

رهیافت های سنتی مدیریت

جنبش روابط انسانی در مدیریت

دیدگاه اقتضایی مدیریت

مطالعات اوهایو در زمینه رفتار رهبران

مطالعات میشیگان در زمینه رفتار رهبران

مفهوم انگیزش

نظریه سلسله مراتب نیازها و انگیزش

تیوری انگیزش بهداشت

تیوری انتظار

مفهوم رضایت شغلی

دیدگاه رابرت هاپاک

دیدگاه شرتزر

دیدگاه هرسی بلانچارد

دیدگاه فیشر و هاوانا

دیدگاه فلامی و آرنولد

دیدگاه گینزیرگ

نظریه های رضایت شغلی

نظریه بروفی

نظریه کورمن

نظریه پارسون

نظریه هرزبرگ

نظریه پورتر و لاولر

نقش مدیریت در رضایت شغلی کارکنان

فرهنگ سازمانی

اهمیت و اهداف رضایت شغلی

مسایل حل نشده در زمینه رضایت شغلی

فرضیه های تحقیق

روش تحقیق

متغیرهای تحقیق

روش اجرای تحقیق

دامنه تحقیق

محدودیت های تحقیق

مبانی پژوهش

فصل سوم: تجزیه و تحلیل داده ها نتایج و پیشنهادات

روش تحقیق

نحوه استخراج و تجزیه تحلیل آماری

یافته های تحقیق و فرضیه ها

نحوه آزمون فرضیه ها

آزمون فرضیه ها

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

راهکارها و پیشنهادات تحقیق

منابع و مآخذ و ضمایم

=================

نقش مدیریت در رضایت شغلی کارکنان

افسرده دل افسرده کند انجمنی را استعدادها و قوه تلاش و کوشش کارمندان آنگاه که به نیازهای مادی روحی روانی آنان توجه نشود سست و زایل می شود واقعیت های موجود در بعد آسیب شناسی روانی و بهداشت روانی در محیط کار نشان می دهد که درصد قابل توجهی از علل و موجبات بیماری های روانی و کسالت های ناشی از خستگی کار شایع بین کارکنان سازمان ها را می توان در شیوه های رفتاری و شخصیت مدیران جستجو کرد (ساعتچی 1368) این موارد بر اهمیت وظیفه مدیران اشاره دارند. ادامه حیات و بقاء و پیشرفت توسعه هر سازمان بستگی مستقیم به روحیه همکاری نیروی انسانی باتجربه و تعلیم دیده در کار دارد. این امر فقط با استخدام و پرداخت حقوق و انتصاب و اخراج میسر نمی شود. ارتباط نزدیک و صمیمانه با کارکنان مشارکت دادن آنان در تصمیم گیری ها. احترام و درک شأن و منزلت انسانی آنها موجب سلامت محیط کاری و رعایت بهداشت روانی و استفاده مطلوب از کلیه منابع انسانی و مادی سازمان در جهت تحقق اهداف سازمانی می شود عواملی که ذکر شد ویژگی های سبک های مشارکتی هستند

...

نظریه های رضایت شغلی

نظریه بروفی: بروفی نظریه های شغلی را به شرح زیر تقسیم نموده است.

1- نظریه نیازها: میزان رضایت شغلی هر فرد که از اشتغال حاصل می شود به دو عامل بستگی دارد. اول چه مقدار از نیازها از طریق کار تأمین می گردد و دوم چه مقدار از نیازها از طریق اشتغال به کار مورد نظر تأمین نشده باقی می ماند.

2- نظریه انتظار: انتظارات فرد در تعیین نوع و میزان رضایت شغلی وی از شغلش بسیار مؤثر است.

...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق بررسی تأثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانكها در جلب مشاركت مردم در اقتصاد پژوهش شناخت اعتیاد و شیوه های بازدارننده آن پایان نامه طراحی، تحلیل و ارزیابی زمانبندی تقاطع های چراغدار با استفاده ار منطق فازی پایان نامه مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تك پایه و چندپایه در روستا ها پروژه متلب راه اندازی موتور DC توسط چاپر کلاس C