👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی مقایسه ای جامعه شناختی علی شریعتی و حسن نصر

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی مقایسه ای جامعه شناختی علی شریعتی و حسن نصر

پایان نامه بررسی مقایسه ای جامعه شناختی علی شریعتی و حسن نصر

پایان نامه بررسی مقایسه ای جامعه شناختی علی شریعتی و حسن نصر

 

بیان مسأ له (تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول ومبهم ومتغیر های مربوط به

پرسش های تحقیق،  منظور تحقیق):

جامعه‌شناسی دانش بررسی جامعه است. این رشته علمی به بررسی جوامع بشری، برهم‌کنش‌های آنها، و فرایندهایی که جوامع را در وضعیت جاری‌شان نگاه داشته یا تغییر می‌دهد، می‌پردازد. هدف این حوزه علمی پرداختن به تجزیه جامعه به بخش‌های تشکیل دهنده‌اش مانند انجمن‌ها، نهادها، گروه‌های هم‌جنس، هم‌نژاد، یا هم‌سن، و بررسی نحوه برهم‌کنش فعال این اجزاء با همدیگر است. علاوه بر اینها، این علم موضوعاتی مانند طبقه اجتماعی، قشربندی، جنبش اجتماعی، تغییرات اجتماعی و بی‌نظمی‌هایی مانند جرم، انحراف، و انقلاب را مورد تحقیق قرار می‌دهد(صدیقی،1381). قرار دادن دو اندیشمند از دو منظر گاه متفاوت اساس کار ما در این نگاشته است. سید حسین نصر را می توان یکی از مهمترین نمایندگان سنت گرایی در دوران معاصر به حساب آورد که می توان گفت به نقد تمام عیار مدرنیته و وجوه آن می پردازد. وی اگر چه از دوران جوانی خود در دیاری زیست که غرق در تمدن مدرن بود و در آن دیار کمتر می توان اندیشه هایی چنین یافت، ولی اندیشه ای متفاوت با سیر کلی اندیشه غربی را پی گرفت. نصر با بحث پیرامون معرفت قدسی به انتقاد از معرفت شناسی معاصر غربیمی پردازد که امر قدسی 1 را یکسره به کنار نهاده است و خود را فاعل نهایی شناخت دانسته است(نصر،1383). سید حسین نصراز نمایندگان عمده سنت گرایی با معنای رایج آن در قرن بیستم می باشد كوشش او در احیای سنت درسده جاری مقولات عمده ایی را در بر میگیرد پرداختن اوبه علم قدسی وتلاش برای شنا ساندن معرفت ومعنویت وچالشهای محیط زیست دنیای امروزبا زبانی مدرن وگویا اما سنتی توجه بسیار زیاد محافل علمی در سرتاسر عالم را به خود جلب كرده است .تهاجم او به جنبه های مختلف مظاهر تمدن مدرن غربی با روشی استدلالی و عقلی مجال وسیعی را برای پژوهشگران فراهم آورده تا دیدگاهای او را در عرصه های مختلف مطالعه نمایند ، یكی از عمده تلاشهای او مخصوصا در سالهای اخیر معرفی تمدن اسلامی وشناساندن تمدن غرب( با دیدگاهی كه خود ارائه میدارد) می باشد كه مخصوصا در وكتاب اسلام وتنگناهای انسان متجدد وقلب اسلام می توان دید البته ریشه های تفكرات او در باره تمدن غرب واسلام رامی توان در كتاب مختصر –زمینه برخورد فرهنگ وتمدن ایران وغرب- كه در چندین دهه قبل نوشته شده است می توان یافت،او در این كتاب می گوید فرهنگ ما مانند سایر فرهنگهای مشرق زمین ،درگذشته مبتنی بز یكنوع انسان شناسی بودكه تمدن غربی بعد از دوره رنسانس بنیاد واساس تفكر خود را بر فراموش كردن آن نهاد  نهضتی كه در دوره رنسانس به نهضت هومانیسم یا انسان پرستی معروف شد اصل ومبداجدایی تمدن غرب از بقیه تمدنهای شرقی بود . علی شریعتی از معروفترین شخصیت های تاریخ معاصر ایران که آثار او خوانندگان بسیاری داشته و بررسی های بسیار زیادی در خصوص شخصیت و آثارش صورت گرفته است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آشنایی با ماشین های وایرکات پاورپوینت آشنایی با بتن شفاف تحقیق مددکاری اجتماعی و تاریخچه آن مقاله انتقال مواد در گیاهان پایان نامه طلاق