👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت سازمانهای مجازی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت سازمانهای مجازی

پاورپوینت سازمانهای مجازی

پاورپوینت سازمانهای مجازی

اسلاید یک مقدمه

در زمانه ما که عصر پد یداری تازه ها و نوع آوری ها ست نوع جدیدی از سازمانها در حال ظهور است  که ان را سازمان مجازی نامیده اند . سازمان مجازی از نوعی تلفیق میا ن گروها وواحدهای پراکنده که به کمک شبکه های ارتباطی با هم پیوند خو رده اند وتشکل جدیدی را به وجود اورده اند فرق این سازمان  با سازمانهای سنتی در این است که :

اسلاید دو

سازمانهای سنتی فعالیت خود را در واحدهای  مشخص تجاری اما سازمانهای مجازی عملیات خودرا فراتر از زمان -مکان -فرهنگ ومرزهای سازمان انجام میدهند.

بنابر این این سازمان ها با ایجاد ارتباط با مرز سازمان وبا بهره گیری از تیمهای مجازی بسته به نیاز سازمان تشکیل یافته ونتیجه آن ها ایجا د سازمانی بدون مرز است.

در سازمان مجا زی واحدها ی کوچک و خود کفا به یاری سیستمهای ارتبا طی  واطلاعاتی به هم پیوند خورده اند  وا اتحاد سازمانهای کوچک - شبکه ای عظیم ازسازمانها به وجود می اید که قادر به انجام ماموریتهای بزرگی است.

اسلاید سه

زمینه های تئوریک گرایش به سوی سازمان های مجازی

اسلاید چهار

نگاه ماشینی- سازمان را در فضایی ایزوله با حداقل تا ثیرات محیطی تصور می کرد.

وظایف وفعالیتها مبتنی بر دیدگاه عقلایی و به واسطه تقسیم کار شدید انجام می گرفت.

در ادامه به سازمان با استعاره زیستی نگریسته شد وتاحدی محدوییتهای نگرش قبلی برطرف گردید وجنبه های حیات وارتباطات مورد توجه قرارگرفت. 

اسلاید پنج

از اواخردهه 1980 فناوری های جدید باعث شدندتامفهوم مجازی بودن در تصورات عمومی وزندگی روزمره  وارد شود.موفقیت شبکه های کامپیوتری نظیراینترنت وباینت سبب گردیدندکه افراد در داخل وخارج از سازمانهای کاری پدیده جدیدی به نام فضای مجازی راتجربه کنند.فضای مجازی فضایی غیر فیزیکی است که درآن طرفهای ذیربط هرگز باهم رودررو نمی شوند وحتی ممکن است از هویت یکدیگر نیزاطلاع نداشته باشند.

👇محصولات تصادفی👇

وینت تکنیک ها و راهکارهای عملیاتی برای صرفه جویی در محیط های کاری تحقیق اختلالات خلقی افسردگی پروژه مالی-گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاک صحرا (سهامی خاص) پایان نامه رابطه خودکشی با سلامت روان پمفلت (بروشور) راههای جلوگیری از بارداری