👈 فروشگاه فایل 👉

نمونه سوال ریاضیات پیشرفته و ریاضیات 2

ارتباط با ما

... دانلود ...

نمونه سوال ریاضیات پیشرفته و ریاضیات 2

نمونه سوال ریاضیات پیشرفته و ریاضیات 2

نمونه سوالات ریاضیات 2و ریاضیات پیشرفته رشته های جغرافیا و برنامه ریزی شهری جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی ژئومرفولوژی اب وهواشناسی پیام نور شامل بیست سوال تستی و پنج سوال تشریحی 

نمونه سوال:مشتق تابع f(x)=1/xکدام است

:2.تابع.

 

الف:  هم  صعودی استهم نزولی  ب.   صعودی نه نزولی ج. نزولی  د. صعودی                  f(x)=9x3+12x+24

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تاریخ فرآیند توسعه کارتحقیقی -آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان وراهکارهای پیشگیری مقاله تنش سرما پاورپوینت شی گرایی تحقیق هاورکرافت