👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه شخصیت ضد اجتماعی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه شخصیت ضد اجتماعی

پایان نامه شخصیت ضد اجتماعی

پایان نامه شخصیت ضد اجتماعی

بیان مسئله و تعاریف:

اختلال شخصیت ضد اجتماعی

اختلال شخصیت ضد اجتماعی با اعمال ضد اجتماعی و جنائی مستمر مشخص است اما معادل  جنایت کاری نیست بلکه ناتوانی برای مطابقت با موازین اجتماعی است که شامل بسیاری از وجوه رشد نوجوانی و جوانی بیمار می گردد به بیان دیگر به رفتارهایی  ضداجتماعی گفته می شود که در جامعه مورد پسند نیست ولی در نزد انجام دهنده ی آن ناپسند و زیان بخش شمرده نمی شود و افراد ضد اجتماعی می خواهند که نظام موجود را به هم ریخته به هر قیمتی که شده از راه آسان موفق گردند آنان در جستجوی ارزشهای افسانهای هستند و به علت تکانش های خود لزوم ترمز کردن آن ها را احساس نمی کنند به علت جستجوی منابع لذت و نیز ضعف اراده به آسانی گرفتار مواد مخدر و الکل می شوند انحراف های جنسی به فراوانی در آن ها دیده می شود و آنان بدون احساس کوچکترین پشیمانی مرتکب جرم می شوند شخصیت ضد اجتماعی که جامعه رنجور و روان رنجور نیز به طور متناوب و به جای آن به کار می رود بر چسبی است که رفتار خلاف قانون و ضد معیارهای اخلاقی جامعه را توصیف می کند که به منظور خیلی ها شدیدترین و جدی ترین نوع اختلال روانی است بی قرار بودن و تکانشوری آنان سبب می شود در اندک زمان سر به هوا شوند که خود طبیعت واقعی آنان است بدهکاری بسیار بالا می آورند خانواده ی خود را رها می کنند پول های شرکت را بر باد می دهند و دست به تبهکاری و قانون شکنی می زنند وقتی گرفتار قانون می شوند توبه هایشان چنان متعاقد کننده است که از تنبیه معاف می شوند و فرصت دیگری به آنان داده می شود با این حال به ندرت به قول خود وفا می کنند و گفته هایشان هیچ ارتباطی با احساسات و اعمالشان ندارد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سوابق تاریخی نظام های اداری ملی (ویژه ارائه کلاسی درس اداره امور عمومی تطبیقی) تحقیق نظریه های معاصر فرهنگی در سطح بین المللی تست بیش فعالی کودکان (ویژه روانشناس) مقاله عملیات پنج برنامه ریزی شهری