👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی جزئیات اجرایی ساختمان های بتنی

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کارآموزی جزئیات اجرایی ساختمان های بتنی

گزارش کارآموزی جزئیات اجرایی ساختمان های بتنی

گزارش کارآموزی جزئیات اجرایی ساختمان های بتنی

 

چکیده

برای احداث ساختمان وابنیه در مدتی کوتاه،استفاده از بتن پیش یاخته بسیار حائز اهمیت است. تمامی ساختمان ها اعم از ساختمانهای صنعتی،پارکینک ها،ساخمان های تجاری،مجتمع های مسکونی،هتل ها،مدارس،مراکز تفریحی،پلها وانواع سازه های دیگررامی توان با استفاده از بتن پیش ساخته احداث نمود.محاسنی که توسط طرفداران این روش ساخت مطرح می شودقمستی به پیش ساختگی ،قسمتی به پیش تنیدگی و قسمتی نیز به بتنی بودن آن مربوط می شود .

روش های پیش ساخته ، فشرده نمودن جدول زمانی اجرای پروژه و کاهش مدت زمان ساخت را میسر می سازد .به عنوان مثال قطعاتی از ساختمان را می توان هم زمان با ساخت پی به صورت پیش ساخته آماه نمود .نصب قطعات پیش ساخته در مقایسه با بتن ریزی در جا به زمان کمتری نیاز دارد .سهولت تولید قطعات،کنترل کیفیت بهتر واستاندارد کردن قطعات از مزایای این سیستم می باشند .

در مقایسه با بتن مسلح معمولی به کمک بتن پیش تنیده می توان دهانه های بزرگتری را با ارتفاع کمتر، ترک خوردگی و خیز حساب شده تر و صرف مصالح کمتر اجرا نمود.

مقاومت بتن در برابر آتش سوزی و دوام آن از جمله مزایای اصلی آن نسبت به مصالح دیگر ی مانند فولاد و چوب می باشد .

پیش ساخت بودن اجزای ساختمان دامنه خطاهای مجاز را محدود می کند و باید قالب سازی دقیق تر انجام گیرد .مزایای روش های پیش ساخته هنگامی کاملا تحقق می یابد که فاصله محل ساخت قطعات نسبت به محل اجرای طرح در حد معقولی باشد.

 فهرست مطالب

تقدیر و تشکر ................................................................................................................................................3                                                                                                   

  چکیده..............................................................................................................................................................4

مقدمه .............................................................................................................................................................9

   فصل اول – آشنایی با مكان كارآموزی

   1-1-ساختمان بتنی............................................................................................................................... 11

   1-2-مراحل مختلف یك ساختمان  ................................................................................................. 11

1-3-سازه پروژه : اسکلت بندی ...........................................................................................................13

1-4-اجراء ستون.................................................................................................................................... 16

1-5-اجرای تیرهای اصلی و فرعی.................................................................................................... 17

1-6-بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی.............................................................................................. 17

1-7-قالب بندی...................................................................................................................................... 19

1-8-قالب بندی تیرهای اصلی وفرعی............................................................................................. 19

1-9-مراحل اجرای سقف..................................................................................................................... 20

فصل دوم – شرح كلی فعالیتهای انجام شده

2-1-دیوار چینی اطراف زمین (محصور كردن)............................................................................. 23

2-2-خاكبرداری...................................................................................................................................... 24

2-3-آماده سازی بستر، شفته ریزی و بتن مگر............................................................................. 27

2-4-شفته ریزی..................................................................................................................................... 27

2-5-بتن مگر........................................................................................................................................... 30

2-6-قالب بندی پی (فونداسیون)‌با آجر........................................................................................... 31

2-7-آرماتوربندی و نصب صفحه ستونها.......................................................................................... 34

2-8-بتن ریزی........................................................................................................................................ 41

2-9-نگهداری بتن پی........................................................................................................................... 42

2-10-نصب اسلكت فلزی.................................................................................................................... 43

2-11-اجرای سقف تیرچه بلوك....................................................................................................... 46

2-12-نگهداری بتن سقف................................................................................................................... 52

2-13-دیواره چینی داخلی.................................................................................................................. 53

فصل سوم – نتیجه گیری

نتیجه گیری.............................................................................................................................................. 56

منابع و مراجع ...........................................................................................................................................58

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق وسایل شیفت فاز الكترومكانیكی پرسشنامه مدیریت مشارکتی پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پیچ فولادی پژوهش تهیه و كاربرد مواد افزودنی در روغنهای روان كننده پروژه جراحی و هوشبری پرندگان