👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت مدیریت مالی 2

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت مدیریت مالی 2

پاورپوینت مدیریت مالی 2

پاورپوینت مدیریت مالی 2

 دکتر تقوی

 مقدمه :

  برای بسیاری از شركتها سهم سرمایه گذاری در دارایی های جاری از كل دارایی ها بیش از 50% است .

  مدیریت دارایی های جاری بیشتر از مدیریت هزینه ماشین آلات و تجهیزات نیازمند دقت است .

  سه جنبه هریك از دارایی ها :

 1- ویژگیهای اصلی دارایی مورد نظر و چگونگی كاربرد آن در شركت

 2- هزینه و فایده سرمایه گذاری در دارایی ها

 3- مخاطره سرمایه گذاری در دارایی ها

 اصول سرمایه گذاری در دارایی های جاری   1-2

 1- اگر چه مقدار سرمایه گذاری در دارایی های جاری روزانه متغییر است به منظور تجزیه و تحلیل دارایی جاری متوسط میزان سرمایه گذاری در دوره  زمانی خاص مورد استفاده قرار دارد .

 2- میزان سرمایه گذاری و همچنین نوع دارایی جاری مورد نظر ، متغیر های تصمیم گیری مهمی هستند .

 3- تصمیم در مورد سرمایه گذاری در یك نوع دارایی جاری معمولاٌ از تصمیم در مورد سرمایه گذاری در نوع دیگری ازدارایی جاری مستقل نیست .

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آشنایی با برنامه راهبردی مرتع کشور مقاله نقش دی اکسید کربن در فتوسنتز گیاهان خشکی و آبزی سمینار برق کنترل و تعیین موقعیت ماهواره نقش فلز آلومینیوم در صنعت پایان نامه بررسی اثر بخشی آموزشی مهارتهای اعتباری بر سلامت روان شناسی دانش