👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت نازل سمپاشها

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت نازل سمپاشها

پاورپوینت نازل سمپاشها

پاورپوینت نازل سمپاشها

Poison-sprayer  machines have three parts:

1-  A special sink that poison solution is poured in it .

2-pressure pump or grvity force for poison off loading.

3-Nozzles

•نازل دارای روزنه كوچكی است كه محلول سم ازآن با فشـــارعبور كرده وبه قطرات كوچك شكسته شده وبعدازطی فاصله ای كوتاه روی یك سطح پراكنده  می شود .                             •پخش قطرات سم بیشتر توسط جریان باد صورت می گیرد. •مقدار محلول سمپاشی شده نسبت به نازل سنجیده می شود .

•نازل ازمهمـترین قسـمتهای دسـتگاه سمپاشی می باشـدكه اغلب به آن توجهی نمی شود .                                                                                     

•نازل برای ایجاد یك طیف خاص از  قطرات(از نظر اندازه)طراحی شـده اند.

•كیفیت سمپاشی در سر نازلها شكل می گیرد.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله رهیافت فرهنگی انقلاب اسلامی ایران پاورپوینت بررسی مطالعات تطبیقی , طرح 5 , (بررسی ضوابط شهری مجتمع مسکونی) پاورپوینت رهبری در سازمان و کاربردهای آن مقاله NGO مورد بررسی هستیا اندیشه بررسی گیاه نخود فرنگی به صورت لاتین