👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش بازدید از افیولیت های منطقه سورک

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش بازدید از افیولیت های منطقه سورک

گزارش بازدید از افیولیت های منطقه سورک

گزارش بازدید از افیولیت های منطقه سورک

فهرست

منطقه Ⅰ: منطقه سورک و توضیحاتی پیرامون افیولیت.

موقیت منطقه    7

تشکیل منطقه و افیولیت    7

معرفی افیولیت ها    7

افیولیت در منطقه مورد بررسی و موقعیت آن در ایران    10

مشخصات کلی افیولیت ملانژها ایران    11

منطقه Ⅱ : معدن سنگ آهن و منطقه آذرین.

ایستگاه 1: سنگ آهن     17

ایستگاه 2: چاه بورن هلم    17

ایستگاه 3: اپیدوسیت    19

ایستگاه 4: سینه کار    20

ایستگاه 5: زیپس    20

ایستگاه 6:    21

ایستگاه 7: دپوی ماده معدنی و باطله    21

ایستگاه 8: رسوبات پلاسری آهن    22

ایستگاه 9: سنگ آهن لیمونیتی شده    23

ایستگاه 10: پریدوتیت آلتره شده    24

ایستگاه 11: لیستونیت    24

ایستگاه 12: سنگ گابرو    25

ایستگاه 13: رگه های هیدرو ترمال سیلیسی    25    

ایستگاه 14: پریدوتیت    27

ایستگاه 15: چرت آهندار    27

ایستگاه 16: پریدوتیت آلتره شده    29

ابستگاه 17: برنزیت    30

ابستگاه 18: لرزولیت یا ورلیت    30

ابستگاه 19: ترانشه    31

ایستگاه 20: ایستگاه نقشه برداری (بنچ مارک)    33

منطقه Ⅲ : قدیمیترین سازند منطقه و توضیحاتی پیرامون آن.

بررسی منطقه از نظر چینه شناسی و معرفی سازند های آن    36

مشخصات سازند لالون    36

ایستگاه 1: سطح کنتاکت سازند لالون و زاگون    37

ایستگاه 2: کوارتز آرنایت پوششی سازند لالون    38

موقییت و مشخصات سازند میلا    40

ایستگاه 3:    41

ایستگاه 4: دولومیت حاصل آلتراسیون    42

منطقه Ⅳ : محدوده سرب و روی هفتهر.

ایستگاه 1: گوگرد    44

ایستگاه 2:    45

ایستگاه 3: چرت    45

ایستگاه 4: کالامین    47

ایستگاه 5: لیمونیت    48

ایستگاه 6: اکسید منگنز    48

ایستگاه 7: اکسید آبدار آهن و مگنتیت    49

ایستگاه 8: اکسید آهن همراه با لیمونیت    50

ایستگاه 9: اکسید آهن همراه با کالامین    51

ایستگاه 10 : منطقه آلتراسیون    51

منابع

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آثار معماری شیوه آذری 31 اسلاید پاورپوینت بانک تسویه بین المللی مقاله روشهای مكانیكی جلوگیری از بارداری بررسی رابطه دلسوزی به خود و کنترل خشم با افکار خودکشی در دانشجویان ارزیابی سطح تعالی شرکت مخابرات استان اردبیل با استفاده از مدل EFQM