👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه نیروگاه جذر و مدی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه نیروگاه جذر و مدی

پایان نامه نیروگاه جذر و مدی

پایان نامه نیروگاه جذر و مدی

در قالب هشت فصل

معرفی انرژی های قابل حصول از دریاها:

در این فصل انرژی های قابل حصول از آب دریاها و تكنولوژی استحصال از آنها به اختصار بیان می شود.

1- انرژی جزر و مد دریا

2- انرژی امواج دریا

3- انرژی حرارتی دریا

4- انرژی اختلاف غلظت نمك آب دریا

 انرژی جزر ومد[1] دریا

در این فصل به اختصار به انرژی جزر و مد دریاها پرداخته شده است و در فصل‌های بعد جامع تر بیان خواهد شد.

جزر و مد و جریانات جزر و مدی نتیجه اثر نیروهای جاذبه اجسام آسمانی است. این نیروها سبب افزایش ارتفاع سطح آب شده كه این افزایش نیز سبب ایجاد جریانات افقی جزر و مدی می شود.

انرژی این جریانات افقی را می توان از طریق ساختن سدهایی در كنار دریاها مهار نمود. از نظر مقایسه انرژی حاصل از جزر و مد بسیار مشابه واحدهای برق- آبی است. مقدار انرژی بدست آمده از جریانات جزر و مدی بسیار قابل ملاحظه است.

[1]- Tidal Energy

👇محصولات تصادفی👇

رشد و عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentumMill ) تحت تاثیر سطح مختلف کاربرد اسید جیبرلیک پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI) پروژه مالی رشته حسابداری مقاله استاندارد آلمانی DIN تحقیق آنتی اکسیدان 9 ( Anti oxidant )