👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق آزمونهای بازرسی جوشکاری

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق آزمونهای بازرسی جوشکاری

تحقیق آزمونهای بازرسی جوشکاری

تحقیق آزمونهای بازرسی جوشکاری

بخشهایی از متن

هدف از انجام آزمایش های بازرسی و تایید، اطمینان از کیفیت جوشی است که مقاومت آن در ارزیابی دستور العمل جوشکاری به تایید رسیده و توسط جوشکاری انجام می شود که صلاحیت آن نیز مورد  تایید است. آزمایش های بازرسی و تایید از بازرسی عینی درز جوش و نحوه نگهداری الکترودهای آغاز شده و با بازرسی در حین عملیات جوشکاری ادامه می یابد و در نهایت به بازرسی عینی درز جوش شده و بالاخره با انجام آزمایش های تکمیلی نظیر پودر مغناطیسی (MT) نفوذ مایعات نافذ (PT) و آزمایش فراصوتی (UT) و آزمایش پرتونگاری(RT) و آزمایش نشت (LT) به اتمام می رسد. نتیجه کار می تواند مبین بی عیب و قابل پذیرش بودن کار و یا مردود بودن و تعمیری شدن کار باشد

...

عملیات حرارتی بعد از جوشکاری. به لحاظ اندازه،شکل، یا نوع فلز پایه ممکن است عملیات حرارتی بعد از جوش در روش جوشکاری اعمال شود.این کار فقط از طریق اعمال حرارت(گرما) در محدوده دمایی بین پاس یا نزدیک به دمای آن ،صورت می گیرد تا از لحاظ متالورژیکی خواص جوش بوجود آمده را کنترل نمود. حرارت دادن در درجه حرارت دمای بین پاس،ساختار بلوری را به استثناء موارد خاص تحت تاثیر قرار نمی دهد.بعضی از حالات ممکن است نیاز به عملیات تنش زدایی حرارتی داشته باشند.بطوری که قطعات جوش خورده بتدریج در یک سرعت مشخص تا محدوده تنش زدایی تقریبا °F1100 تا F °1200 (590 تا 650 درجه سانتی گراد) برای اکثر فولادهای کربنی گرما داده می شود.

...39 3500

👇محصولات تصادفی👇

مقاله بررسی سـرگذشت زبان فارسی دری مقاله بررسی و معرفی رشته پزشکی طرح توجیهی فرآوری ماهی و میگو پاورپوینت فرآیند کارمندیابی ، فصل پنجم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت مقاله معماری پُلها در شهرهای مختلف