👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسیان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسیان

پایان نامه اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسیان

پایان نامه اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسیان

چکیده:

 

در آغاز حکومت عباسیان به دلیل آنکه دست‌اندرکاران حکومت اسلامی، بعد از دودمان نژادپرست بنی‌امیه روی کار آمدند و ملل مختلف با زبانها و فرهنگهای متفاوت وارد حوزه اسلامی شدند، مسائل اجتماعی و از آن جمله اطعمه و اشربه تحولی عظیم پیدا کرد.

 

موضوع تحقیق اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در دوره عباسیان از ابتدا تا سال 656(ه.ق) است و روش کار به صورت کتابخانه‌ای و بهره‌برداری از منابع موجود و استفاده از نظرات محققین بوده و پژوهش حاضر شامل معرفی باب فقهی و آداب دینی اطعمه و اشربه (حلال و حرام)، تجارت و بازرگانی و محصولات آن دوره، ادیان گوناگون و تأثیر آنها بر روی اعراب بخصوص در باب خوردنیها و آشامیدنیها، جشن‌ها و اعیاد اسلامی، رسوم دارالخلافه در این رابطه، غذای اعراب و انواع مختلف آن، وسایل و ظروف طبخ غذا و... می‌باشد.

 

در عصر جاهلیت و صدر اسلام، اغلب مردم عرب از غذاهای ساده‌ای استفاده می‌کردند اما پس از اسلام، سبک غذاها تغییر پیدا کرد. یکی از دلایل این تغییر ، تماس آنان با ملل دیگر بخصوص ایرانیان بود. مهمترین تأثیرگذاری از جانب ایرانیان بود که برخی خلفا حتی در رعایت آداب شاهانه از پادشاهان قدیم ایران مانند اردشیر و بهرام‌گور متابعت می‌کردند.

 

در باب شراب نیز یهودیان و بخصوص مسیحیان، اثرگذار بودند. مسیحیان در جشنهای خود از شراب استفاده می‌کردند و حتی در برخی دیرها آن را تهیه و به فروش می‌رساندند و مشترک بودن محل زندگی آنان با مسلمانان باعث استفاده از شراب در بین برخی مسلمانان شد.

 

نتیجه اینکه در پژوهش حاضر، انواع اطعمه و اشربه معمول و مرسوم در دوران عباسیان مورد بررسی و تحقیق قرار داده شد و مباحثی از جمله اغذیه حرام و حلال و انواع اشربه و اطعمه و تأثیر ملل مختلف مخصوصاً ایرانیان بر نوع و سبک غذاهای اعراب و تأثیر ادیان گوناگون بخصوص مسیحیان بر اشربه(مشروبات الکلی)، براساس منابع و مآخذ موجود نوشته شده است.

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                       صفحه

 

چکیده ..................................................................................................................................................................................  و

 

مقدمه ...................................................................................................................................................................................  ك

 

هدف از پژوهش ..................................................................................................................................................................  م

 

فصل اول: کلیات

 

معرفی منابع .........................................................................................................................................................................  2

 

فصل دوم: آراءاسلام در باب تغذیه ..................................................................................................................................  10

 

1- فلسفه غذا خوردن و آراءمعصومین علیهم السلام در این رابطه ................................................................................  12

 

زیان های ظاهری و باطنی پُرخوری ..................................................................................................................................  14

 

فایده‌های ظاهری و باطنی کم خوری ................................................................................................................................  19

 

2- آداب سفره و غذا خوردن وآراء معصومین علیهم السلام در این رابطه ...................................................................  20

 

الف) آداب غذا خوردن .....................................................................................................................................................  21

 

ب) آداب سفره ..................................................................................................................................................................  24

 

3- آداب آشامیدن ..............................................................................................................................................................  25

 

- آب ..................................................................................................................................................................................  25

 

- شیر ..................................................................................................................................................................................  26

 

- عسل ................................................................................................................................................................................  27

 

- سرکه ...............................................................................................................................................................................  27

 

 آداب آشامیدنی‌ها از نظر معصومین علیهم السلام ..........................................................................................................  28

 

4- غذاها و آشامیدنی های حرام .......................................................................................................................................  29

 

از محرماتی که در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرد ............................................................................................................  31

 

الف- خمر  ........................................................................................................................................................................  32

 

خمرازدیدگاه آیات و روایات ...........................................................................................................................................  33

 

انواع خمر و حکم آنها ......................................................................................................................................................  37

 

ب- خون ............................................................................................................................................................................  38

 

ج- گوشتهای حلال و حرام ..............................................................................................................................................  38

 

خوردن محرمات در وقت اضطرار ....................................................................................................................................  40

 

فصل سوم: اوضاع اجتماعی، اقتصادی و مذهبی عصر عباسیان

 

1- پیشینه بازرگانی و تجارت در بین اعراب قبل از اسلام و در صدر اسلام ................................................................  43

 

2- محصولات ....................................................................................................................................................................  46

 

3- بغداد و بازارهای آن در عصر عباسیان ........................................................................................................................  55

 

شکل بازارها .......................................................................................................................................................................  66

 

نقش زنان در بازارها ...........................................................................................................................................................  67

 

4- تأثیر ادیان بر تجارت اسلام ........................................................................................................................................  68

 

5- جشن ها ........................................................................................................................................................................  80

 

جشنهای دینی اسلامی .......................................................................................................................................................  80

 

جشن های محلی ................................................................................................................................................................  84

 

فصل چهارم: آداب و رسوم معیشت در عصر عباسی

 

1- اطعمه و اشربه خلفا و وزراء دولت عباسی ................................................................................................................  93

 

آداب المائده،آداب سفره ..................................................................................................................................................  108

 

2-شرابخانه ها ...................................................................................................................................................................  117

 

شربت خانه(خزانةالشراب) ...............................................................................................................................................  120

 

شرابکده ها ........................................................................................................................................................................  123

 

3- مجالس شراب .............................................................................................................................................................  126

 

استعمال حشیش ................................................................................................................................................................  135

 

تریاک ................................................................................................................................................................................. 136

 

 

 

فصل پنجم: تغذیه در عصر عباسی

 

ادویه و خوشبوکننده ها ....................................................................................................................................................  138

 

اجزای خوشبوکننده ..........................................................................................................................................................  140

 

ظروف و وسایل آشپزخانه ...............................................................................................................................................  141

 

غذای اعراب ......................................................................................................................................................................  154

 

خوراکهای گوشتی .............................................................................................................................................................  156

 

ماهی و خوراکهای آن .......................................................................................................................................................  163

 

خوراکهای گیاهی ..............................................................................................................................................................  165

 

خوراک تنگدستان .............................................................................................................................................................  170

 

خوراکهای مشترک توانگران و تنگدستان .......................................................................................................................  174

 

از غذاهایی که با استفاده از خرما درست می شد ...........................................................................................................  175

 

روغن وپیه .........................................................................................................................................................................  176

 

نان ......................................................................................................................................................................................  177

 

برنج ...................................................................................................................................................................................  182

 

مشاغل مربوط به اغذیه .....................................................................................................................................................  184

 

بهای خوراکی ....................................................................................................................................................................  185

 

قیمتها در زمانهای عادی ....................................................................................................................................................  187

 

بهای اجناس در آشوبهاوکمیابی .......................................................................................................................................  188

 

کارکنان آشپزخانه .............................................................................................................................................................  193

 

هزینه آشپزخانه سلطنتی ...................................................................................................................................................  194

 

نوشیدنیها در این دوره ......................................................................................................................................................  198

 

نوشیدنیهای حلال و حرام ................................................................................................................................................  199

 

شیر و محصولات آن ........................................................................................................................................................  202

 

آب .....................................................................................................................................................................................  204

 

شیرینیها و حلویات ...........................................................................................................................................................  205

 

مواد شیرین‌کننده ..............................................................................................................................................................  208

 

نقل .....................................................................................................................................................................................  210

 

ترشی‌ها و چاشنی‌ها ..........................................................................................................................................................  211

 

میوه ....................................................................................................................................................................................  212

 

زمان‌بندی غذاها .................................................................................................................................................................  216

 

پرهیز و علوم غذایی .........................................................................................................................................................  217

 

نگاهداری و حفاظت .........................................................................................................................................................  220

 

سوخت ...............................................................................................................................................................................  223

 

نتیجه‌گیری .........................................................................................................................................................................  225

 

فهرست منابع .....................................................................................................................................................................  227

 

چکیده انگلیسی .................................................................................................................................................................  239

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق عوارض دیابت پرسشنامه استعداد اعتیاد وید و همکاران مقاله انواع احتراق و تاثیر هوای اضافی در آن پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات شناختی و جهت های مذهبی در بین دانشجویان ورودی 85 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر گزارش كارآموزی شرکت گاز