👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی ریشه دهی در ارقام مختلف انگور

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی ریشه دهی در ارقام مختلف انگور

پایان نامه بررسی ریشه دهی در ارقام مختلف انگور

پایان نامه بررسی ریشه دهی در ارقام مختلف انگور

تاریخچه و ارزش اقتصادی و غذایی انگور

اصل و دیرینگی انگور

انگور،یکی از مهمترین میوه هایی است از زمانهای بسیار قدیم مورد استفاده بشر قرار گرفته است. بطور کلی ،دو نظریه متفاوت در مورد دیرینگی انگور وجود دارد . عده ای از آگاهان معتقدند که انگور،حتی پیش از پیدایی غلات ،مورد استفاده بشر قرار گرفته است انگور،بطور وحشی و به مقداری فراوان در جنگلها وجود داشته و انسانهای نخستین،از برگ و میوه آن بهره می جستند. عده ای دیگر دیرینگی انگور را در حدود 6تا7 هزار سال تخمین می زنند. بر طبق روایات موجود ،حضرت نوح (ع)نخستی کسی بود که به پرورش انگور پرداخت. در نگاره های موزائیکهای مصری که به 3500سال پیش از میلاد تعلق داشته و به دوران سلطه فنیقی ها و آشوری ها بر مصر مربوط می شوند،می توان  چگونگی کاشت و پرورش تاک را بطور کامل مشاهده کرد . در دوران سلطنت ها موراپی 1 پادشاه بابل ( 1728 -1686پیش از میلاد ) تاکستانها ی فراوانی در منطقه ای پهناور بین رودخانه های دجله و فرات وجود داشته است که بطور مصنوعی آبیاری می شده اند . و بر طبق نظریه ی مورخین شخصی به نام سایبولد 2، بذر انگور های کاشته شده را از منطقه ای نا معلوم ، به جنوب آرارات و شرق دجله ( تقریبا منطقه ی آذربایجان و کردستان ) آورد .

فهرست  

عنوان                                                                                       صفحه

تاریخچه ارزش اقتصادى و غذایى انگور                                                    1

گیاه شناسى انگور                                                                                 10

ساختار اندام هاى مو                                                                              14

روشهاى تكثیر مو                                                                                  31

انواع مختلف قلمه مو                                                                               36

طرز تهیه قلمه                                                                                       40

كاشت قلمه                                                                                           45

گزینش پیوندك                                                                                     52

پیوندك انگیلیسى یا نیمانیم                                                                      56

آماده سازى پایه                                                                                   57

شیوه اجراى پیوند ترصیعى                                                                    63

تأثیر پیوند بر تولید و كیفیت میوه                                                             76

توافق پایه و انواع مختلف خاك                                                                 78

گزارش كار                                                                                          80

شرح كار                                                                                              80

جداول                                                                                                 87

نتیجه گیرى                                                                                          96

منابع                                                                                                   97

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق راهکارهای وصول و کاهش مطالبات معوق بانک کشاورزی مقاله نظام پاسخگویی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان مقاله بررسی قاطعیت سمینار برق معرفی روشهای مختلف دکوپله سازی سیستم های چند متغیره صنعتی سرطان خون (لوسمی) چیست