👈 فروشگاه فایل 👉

بازیافت و تولید ظروف پلی اتیلنی نوع تولیدات ظروف پلی اتیلنی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بازیافت و تولید ظروف پلی اتیلنی نوع تولیدات ظروف پلی اتیلنی

بازیافت و تولید ظروف پلی اتیلنی نوع تولیدات ظروف پلی اتیلنی

 

بسمه تعالی

وزارت تعاون

معاونت طرح وبرنامه

دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی

طرح توجیهی بازیافت و تولید ظروف پلی اتیلنی

تهیه شده در سال 1385

1

خلاصه طرح :

موضوع طرح : بازیافت و تولید ظروف پلی اتیلنی

نوع تولیدات : ظروف پلی اتیلنی

تعداد شاغلین : 86

مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)

سرمایه گذاری كل طرح : 27800

سرمایه گذاری ثابت : 16000

سرمایه در گردش : 9800

در آمد سالیانه: 72000

سود ویژه : 6617

دوره بازگشت سرمایه : 30 ماه

% نرخ باز دهی سرمایه : 41

2

مقدمه :

هدف از اجرای این طرح احداث یك واحد بازیافت و تولید ظروف پت در

كشور ایران می باشد . مواد اولیه اساسی این واحد پلی اتیلن و ظروف كار

كرده پلی اتلینی میباشد.محصول موردنظر در این طرح ظروف پت است .

وزن تقربی هر بطری به طور متوسط 52 گرم میباشد. با توجه به نوع

ماشین آلات طرح و سایر عوامل تاثیر گذار راندمان تولید در سال اول بهره

برداری 90 % در نظر گرفته شده است و در سال دوم با 100 % ظرفیت قابل

تولید را دارا می باشد لذا ظرفیت عملی 116 میلیون عدد در سال برآورد

می شود كه برای 3 شیفت كاری 8 ساعته و 300 روز در سال محاسبه

گردیده است .

پیش بینی می شود كه با راه اندازی طرح تعداد 86 نفر مشغول كار شوند.

3

خلاصه بررسی بازار و مسائل اقتصادی :

چون این محصول مستقیما با مصرف انواع نوشیدنی ارتباط دارد لذا به

مصرف آب و انواع نوشیدنی پرداخته می شود ، متوسط بارندگی سالیانه

ایران 251 میلی متر است كه اختلاف قابل توجهی با متوسط بارندگی در

دیگر قاره ها دارد و تنها با بارندگی كشورهای نیمه خشك و صحرائی برخی

از قاره ها قابل مقایسه می باشد . این مقایسه نشان می دهد كه متوسط

بارندگی در سطح كشور ایران حدود 30 % متوسط بارندگی در مجموع

خشكی های كره زمین ( 831 میلی متر ) و 33 % متوسط بارندگی در قاره

آسیا ( 732 میلی متر ) می باشد . با توجه به كمبود منابع آب شیرین در

كشور جدائی آب شرب از دیگر آبهای مصرفی باعث بالا بردن كیفیت آب

شرب می گردد .

4

این طرح در مناطقی كه با مشكل عدم وجود آب آشامیدنی مناسب در

روبروهستند توجیه بهتری خواهد داشت .

همچنین امكان صادرات این محصول به كشورهای همسایه بویژه عراق در

آمدزائی این طرح را توجیه میكند .

5

-1 سرمایه گذاری ثابت طرح :

-1-1 زمین محل اجرای طرح :

متراژ زمین قیمت واحد (ریال ) قیمت كل ( میلیون ریال )

1500 300000 5000

-2-1 محوطه سازی :

ردیف شرح مساحت

(مترمربع)

هزینه واحد

( ریال )

هزینه كل

(میلیون ریال)

50 10000 1 خاكبرداری و تسطیح 5000

75 250000 2 حصار كشی 300

25 25000 3 فضای سبز ، خیابان كشی 1000

جمع 150

-1-3 ساختمانها :

ردیف شرح مساحت زیربنا

(مترمربع)

هزینه واحد هزینه كل

(میلیون ریال )

1800 1000000 1 سالن تولید 1800

600 1000000 2 انبارها 600

3 ساختمان اداری و

سرویس ها

300 1500000 200

30 1000000 4 نمازخانه 30

90 1500000 5 آزمایشگاه 60

30 1000000 6 نگهبان وسرایدار 30

جمع 2850

3000= 2850 + ساختمان ومحوطه سازی = 150

6

1-4 : تاسیسات و تجهیزات :

ردیف شرح هزینه كل

(میلیون ریال)

1 برق رسانی(حق انشعاب نصب تابلوها و

ترانس كابل كشی و سیم كشی های مربوطه)

720

2 آبرسانی(حق انشعاب ولوله گذاری و...) 100

3 امتیاز خط تلفن 10

4 ایمنی واطفا حریق 20

5 وسایل سرمایش وگرمایش 850

6 سیستم بخار: براورد تعدادوظرفیت دیگهای

بخار

600

جمع 2300

1-5 – ماشین الات وتجهیزات و وسایل آزمایشگاهی:

ردیف نام ماشین آلات وتجهیزات و

وسایل ازمایشگاهی

تعداد هزینه واحد

(ریال )

هزینه كل

(میلیون ریال)

6000 6000 1 PET 1 خط تولید ظروف

2 خط تولید درب ظروف

PET

1300 1300 1

3 خط تولید بازیافت ظروف

PET

2700 2700 1

جمع 10000

7

-1-6 وسایط نقلیه ووسایل حمل ونقل داخل كارخانه :

ردیف شرح تعداد هزینه واحد

(ریال )

هزینه كل

(میلیون ریال)

90 90 1 وانت نیسان سایپا 1

جمع 90

-1-7 تجهیزات اداری وكارگاهی

ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال )

1 لوازم اداری (میز- صندلی – فایل – گوشی

تلفن و...)

30

2 لوازم آشپزخانه 20

جمع 50

-1-8 هزینه های قبل از بهره برداری :

ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال )

1 تهیه طرح ونقشه های مربوطه 100

2 حقوق ودستمزد نگهبان در دوره سازندگی 72

3 راه اندازی آزمایشی ( معادل ده روز مواد

اولیه- سوخت و انرژی ودستمزد

1828

جمع 2000

8

جدول هزینه های ثابت طرح :

ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال )

1 زمین 1500

2 محوطه سازی و ساختمان 2000

3 تاسیسات وتجهیزات 2300

4 وسایط نقلیه 90

5 ماشین الات و تجهیزات 10000

6 تجهیزات اداری وكارگاهی 50

7 متفرقه و پیش بینی نشده 60

8 هزینه های قبل از بهره برداری 2000

جمع 18000

9

-2 هزینه های جاری طرح

1-2 - مواد اولیه وبسته بندی :

ردیف هزینه واحد

مواداولیه وبسته بندی مصرف سالیانه

تن ریالی ارزی

هزینه كل

(میلیون ریال)

48000 ---- 12000000 1 پلی اتیلن 4000

8000 - ---- 4000000 2 ظروف بازیافتی 2000

جمع 56000

2-2 - حقوق ودستمزد پرسنل غیر تولیدی:

ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه

(ریال )

حقوق سالیانه

(میلیون ریال)

48 4000000 1 مدیر عامل 1

36 2000000 2 اداری مالی 1

36 1500000 3 سرایدار 2

126 2100000 4 كارمند اداری 5

36 1500000 5 راننده 2

108 1500000 6 آبدارچی و نظافتچی 6

390 - --- ---- جمع 17

مزایا وپاداش وحق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 273

جمع كل 663

10

2-3 - حقوق ودستمزد پرسنل تولیدی:

ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه

(ریال )

حقوق سالیانه

(میلیون ریال)

36 3000000 1 سرپرست تولید 1

90 2500 2 تكنیسین 3

1008 2400000 3 كارگر ماهر 35

540 1500000 4 كارگر ساده 30

1674 - --- ---- جمع 69

مزایا وپاداش وحق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 1172

جمع كل 2846

جمع كل حقوق ومزایای پرسنل :

3509 = 663 + تولیدی + غیر تولیدی = 2846

2-4 - هزینه سوخت وانرژی

ردیف شرح واحد مصرف

سالیانه

هزینه واحد

(ریال)

هزینه كل

(میلیون ریال)

1560 1300 1 برق مصرفی كیلو وات ساعت 1200

82 270 2 آب مصرفی متر مكعب 300000

سوخت مصرفی :

6 200 5 گازوئیل لیتر 30000

12 800 6 بنزین لیتر 15000

جمع 1660

11

-2-5 استهلاك وتعمیر ونگهداری :

ردیف شرح ارزش داریی استهلاك تعمیرو نگهداری

(میلیون ریال)

درصد مبلغ درصد مبلغ

40 2 200 10 1 ساختمان 2000

115 5 276 12 2 تاسیسات 2300

9 10 18 20 3 وسایط نقلیه 90

500 5 1000 10 4 ماشین آلات وتجهیزات 10000

5 10 10 20 5 تجهیزات اداری 50

669 ---- جمع 1504

12

جدول هزینه های جاری طرح

ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال )

1 مواد اولیه وبسته بندی 56000

2 حقوق و دستمزد 3509

3 سوخت و انرژی 1660

4 تعمیر ونگهداری 669

5 استهلاك 1504

6 هزینه اداری وفروش ( 1% فروش) 720

7 پیش بینی نشده 638

جمع 64700

جدول هزینه های ثابت ومتغیر تولید

ردیف شرح هزینه هزینه ثابت هزینه متغیر

(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ

56000 100 ---- ---- 1 مواد اولیه وبسته بندی 56000

2 حقوق ودستمزد كاركنان

تولیدی

854 30 1992 70 2846

1328 80 332 20 3 سوخت وانرژی 1660

535 80 134 20 4 تعمیر ونگهداری 669

6 بیمه كارخانه (دودرهزار

سرمایه ثابت)

---- ---- 32 100 32

188 65 101 35 7 پیش بینی نشده 289

- ---- ----- 1504 100 8 استهلاك 1504

58905 ---- 4095 ---- جمع 63000

13

سرمایه در گردش:

ردیف شرح هزینه كل

(میلیون ریال )

1 مواد اولیه ( 2 ماه مواد اولیه وبسته

بندی)

9334

2 تنخواه گردان ( 20 روز هزینه تولید

بجز هزینه مواد وبسته بندی)

466

جمع 9800

جدول سرمایه گذاری

هزینه های ثابت طرح جمع (میلیون ریال)

سرمایه گذاری ثابت 16000

هزینه های قبل از بهره برداری 2000

سرمایه در گردش 9800

جمع 27800

14

-3 ظرفیت تولید : 100,000,000 تن

-4 قیمت فروش واحد : 720 ریال

-5 فروش كل : 72000 میلیون ریال

-6 قیمت تمام شده هر واحد تولید : 630 ریال

-7 محاسبه نقطه سربه سر :

هزینه متغیرتولید- فروش)/هزینه ثابت تولید} )}× درصد نقطه سربه سر= 100

{ 4095 ÷(72000 - 58905)}×100= %31

-8 میزان فروش در نقطه سربه سر :

فروش در نقطه سر به سر={(فروش كل / هزینه متغیر)- 1} / هزینه ثابت تولید

4095÷{1-(58905÷ 72000)}= 22515

72000 = هزینه تولید- فروش كل - 6300 = -9 سود ناویژه : 9000

-10 محاسبه سود ویژه :

سود ناویژه : 9000

كسر می شود هزینه های عملیاتی :

( حقوق ودستمزد پرسنل اداری ( 663

( هزینه اداری وفروش ( 720

( هزینه های عملیاتی ( 1383

15

سودعملیاتی 7617

كسر میشود هزینه های غیر عملیاتی شامل:

( استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری (دوساله ) ( 1000

سود ویژه قبل از كسر مالیات 6617

-11 نرخ برگشت سرمایه :

سودویژه ÷ 6617 = سرمایه گذاری ثابت ÷ 16000 = %41

-12 دوره برگشت سرمایه: 30 ماه

بازیافت و تولید ظروف پلی اتیلنی نوع تولیدات : ظروف پلی اتیلنی  

بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی طرح توجیهی بازیافت و تولید ظروف پلی اتیلنی

خلاصه طرح :

موضوع طرح : بازیافت و تولید ظروف پلی اتیلنی نوع تولیدات : ظروف پلی اتیلنی  

تعداد شاغلین : 86

مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)

سرمایه گذاری كل طرح : 27800

سرمایه گذاری ثابت : 16000

سرمایه در گردش : 9800

در آمد سالیانه: 72000

سود ویژه : 6617

دوره بازگشت سرمایه : 30 ماه

 نرخ باز دهی سرمایه : 41.2

مقدمه :هدف از اجرای این طرح احداث یك واحد بازیافت و تولید ظروف پت دركشور ایران می باشد . مواد اولیه اساسی این واحد پلی اتیلن و ظروف كاركرده پلی اتلینی میباشد.محصول موردنظر در این طرح ظروف پت است .وزن تقربی هر بطری به طور متوسط 52 گرم میباشد. با توجه به نوع ماشین آلات طرح و سایر عوامل تاثیر گذار راندمان تولید در سال اول بهره برداری 90 % در نظر گرفته شده است و در سال دوم با 100 % ظرفیت قابل تولید را دارا می باشد لذا ظرفیت عملی 116 میلیون عدد در سال برآوردمی شود كه برای 3 شیفت كاری 8 ساعته و 300 روز در سال محاسبه گردیده است .پیش بینی می شود كه با راه اندازی طرح تعداد 86 نفر مشغول كار شوند.

3خلاصه بررسی بازار و مسائل اقتصادی :

چون این محصول مستقیما با مصرف انواع نوشیدنی ارتباط دارد لذا به مصرف آب و انواع نوشیدنی پرداخته می شود ، متوسط بارندگی سالیانه ایران 251 میلی متر است كه اختلاف قابل توجهی با متوسط بارندگی دردیگر قاره ها دارد و تنها با بارندگی كشورهای نیمه خشك و صحرائی برخی از قاره ها قابل مقایسه می باشد . این مقایسه نشان می دهد كه متوسط بارندگی در سطح كشور ایران حدود 30 % متوسط بارندگی در مجموع خشكی های كره زمین ( 831 میلی متر ) و 33 % متوسط بارندگی در قاره آسیا ( 732 میلی متر ) می باشد . با توجه به كمبود منابع آب شیرین دركشور جدائی آب شرب از دیگر آبهای مصرفی باعث بالا بردن كیفیت آب شرب می گردد .

4این طرح در مناطقی كه با مشكل عدم وجود آب آشامیدنی مناسب درروبروهستند توجیه بهتری خواهد داشت .همچنین امكان صادرات این محصول به كشورهای همسایه بویژه عراق درآمدزائی این طرح را توجیه میكند .

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق فوتوشیمیایی محلول سولفانیلیک اسید با تابش مستقیم نور فرابنفش پاورپوینت بهبود بهره وری(فصل پنجم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری) پاورپوینت استاندارد حسابداری موجودی مواد و کالا تحقیق برج خنک کن فشرده با شبکه های متخلخل و ارزیابی عملکرد آن پایان نامه تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی