👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کاراموزی پست فشار قوی

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کاراموزی پست فشار قوی

گزارش کاراموزی پست فشار قوی در 54 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کاراموزی پست فشار قوی در 54 صفحه ورد قابل ویرایش

تعریف پست فشار قوی:

یك‌پست فشار قوی مجموعه ای از تجهیزات می‌باشد كه به منظور تغییر سطح ولتاژ با بوجود آوردن امكان تغذیه نقاط مختلف و تقسیم انرژی الكتریكی بین آنها مورد استفاده قرار می گیرد .

 

انواع پستهای فشار قوی بر حسب نوع كار :

1ـ پستهای نیروگاهی یا بالا برندة ولتاژ (Step Up Substation) :

وظیفة این پستها افزایش ولتاژ خروجی ژنراتورها به سطح ولتاژ انتقال می‌باشد.

2ـ پستهای انتقال (High Voltage Substation) :

وظیفه پستهای انتقال ، كاهش ولتاژ الكتریكی به سطح ولتاژ فوق توزیع و همچنین تقسیم این ولتاژ به خروجی های متعدد می باشد .

3ـ پستهای توزیع(Distributio Substation) :

وظیفة این پستها پایین آوردن ولتاژ از سطح فوق توزیع به سطح توزیع بوده و انرژی الكتریكی در این سطح را زا طریق فیدرهای مختلف تحویل می دهد .

4ـ پستهای فشار ضعیف(Low Voltage Substation) :

كه وظیفه آن تبدیل ولتاژ توزیع به ولتاژ فشار ضعیف است كه قابل استفاده در مصارف صنعتی و خانگی باشد .

5ـ پستهای كلیدی یا كوپلاژ(Switching Substation) :

در این پستها سطح ولتاژ تغییر ننموده و صرفاً بعنوان یك تقسیم كننده ولتاژ ثابت را در فیدرهای مختلف و متعدد تغذیه می نماید .

در عمل ممكن است یك پست تركیبی از دو یا چند نوع فوق الذكر باشد كه هم

افزاینده و هم كاهنده و هم بصورت یك پست كلیدی باشد . انواع پستها از لحاظ استقرار فیزیكی :

پستهای فشار قوی از لحاظ وضعیت استقرار آنها به دو دسته تقسیم می‌گردند:

1ـ پستهای باز یا خارجی (Out door s/s) : در این گونه پستها تجهیزات فشار قوی در معرض شرائط جوی محیط از قبیل گرد و خاك ، باد ، باران ، رعد و برق و غیره بوده و عایقی بین آنها و هوا نمی باشد .

2ـ پستهای بسته یا داخلی (in door S/S) : در این گونه پستها تجهیزات فشار قوی در داخل اطاق یا سالن سر پوشیده قرار دارند .

 

پستهای باز نیز به چند دسته تقسیم می شوند :

1ـ پستهای معمولی (conventional) :

این پستها در جاییكه محدودیت زمین وجود نداشته باشد احداث می گردد و عایق بین فازها و تجهیزات و زمین ، هوا می باشد و از این نظر می بایست فاصله ایمنی و مجاز كاملاً رعایت گردد . این پستها از نظر هزینه از بقیه پستها ارزانتر می باشد .

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                           صفحه

مقدمه

تعریف پست فشار قوی ................. 1

انواع پست های فشار قوی بر حسب نوع كار    1

تجهیزات پست ......................... 6

سویچگیر                                                                                                                      6  

ترانسفورماتور قدرت ................. 8

ترانس زمین .......................... 8

جبران كننده ها ...................... 9

تأسیسات جانبی........................ 11

سوئیچگیر ............................ 11

باسبار یا شین ....................... 11

انواع شین از نظر شكل ظاهری .......... 12

شینه بندی .......................... 13

انواع شینه بندی .................... 14

قطع طولی شین بوسیله دیژنكتور ......... 14

شینه بندی چندتایی یا مركب .......... 14

ایمنی باسبار ......................... 21

رنگ آمیزی شین ها .................... 21

كلیدهای فشار قوی ................... 23

قطع كننده یا سكسیونر ............... 24

كلید بار ........................... 25

كلید قدرت .......................... 25

قطع مدارات مختلف .................... 26

بررسی وصل مدارات مختلف .............. 28

 

 

 

عامل مؤثر در قطع یا برقراری مجدد جرقه 40

انواع خاموش كننده ها ............... 42

كلیدهای فشار قوی ................... 46

كلید قابل قطع زیر بار............... 51

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی فناوری های قرن 21 پروژه وقف و تاثیر آن در معماری پایان نامه مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریك و تمرینات با وزنه بر میزان شوت توان انفجاری و سرعت بازیكنان فوتبال 20-17 سال استفاده از سایت های اجتماعی و افسردگی پروژه تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی، فصل دوم کتاب اسفندیار سعادت