👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله اثرات روانی طلاق بركودكان

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله اثرات روانی طلاق بركودكان

مقاله اثرات روانی طلاق بركودكان

مقاله اثرات روانی طلاق بركودكان

مقدمه:

 وقتی تصمیم برای انجام طلاق گرفته می شود، چه تاثیری بر والدین وفرزندان به وجودمی آورد؟به یاد داشته باشید گرچه طلاق جوانب حقوقی دارد بیشتر جوانب عاطفی طلاق بیرون از دادگاه رخ می دهد. والدین باید یادبگیرند كه  چگونه با تاثیرات طلاق هم برای خود وهم برای فرزندانشان كنار بیایند.

نكته مهمی كه باید خاطرنشان كنیم این است كه این موضوع  مورد اختلاف وبحث است كه آیا اثرات منفی طلاف نتیجه خود طلاق است یا نتیجه مشاجرات داخل خانه كه منجر به طلاق می شود. به عبارت دیگر آیا صدماتی كه به كودك وارد می آید، برخاسته از تغییر در ساختار خانواده است كه در نتیجه طلاق انجام می شود یا نتیجه كشمكش والدین ، فشار اقتصادی، یا نداشتن والدین خوب؟ اگر اثرات به كشمكش با خانواده مربوط می شود وتنها به جدایی والدین ربط نداشته باشد این اثرات ممكن است خیلی گسترده باشند. اگر چنین باشد بچه هایی كه در خانواده بدون طلاق زندگی می كنند نیز احتمال دارد با مشكلات مشابهی برخورد كنند.(وینستوك وكین،2002)

فهرست مطالب:

موضوع                                                                                                          صفحه

مقدمه..................................................................................................................... 2

پیشینه نظری.......................................................................................................... 3

عوامل افزاینده‌ی تاثیرات منفی طلاق..................................................................... 6

برخورد كودكان با طلاق....................................................................................... 10

اثرات كوتاه مدت طلاق بربچه ها........................................................................... 12

سازگاریهای بعد از طلاق...................................................................................... 13

اثرات دراز مدت طلاق........................................................................................... 14

تاثیر تعارضهای وفاداری روی كودك.................................................................. 18

ائتلاف اتحاد خانوادگی.......................................................................................... 24

اعمال موثر در كاهش تاثیرات منفی طلاق............................................................. 28

منابع ..................................................................................................................... 30

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت حسابداری دارایی های نامشهود (استاندارد حسابداری شماره 17) مبانی و پیشینه نظری واقعیت درمانی گلاسر تئاتر چیست؟ پروژه کارآفرینی کارگاه تولید یونو پانل 2 پاورپوینت رشد ، تکامل و عوامل موثر بر آن(2)