👈 فروشگاه فایل 👉

طرح توجیهی فرآوری و بسته بندی آجیل و خشكبار به ظرفیت 1000تن

ارتباط با ما

... دانلود ...

طرح توجیهی فرآوری و بسته بندی آجیل و خشكبار به ظرفیت 1000تن

طرح توجیهی فرآوری و بسته بندی آجیل و خشكبار به ظرفیت 1000تن

 

به ظرفیت 1000 تن

تهیه شده در سال 1385

طرح توجیهی

فرآوری و بسته بندی آجیل و خشكبار

بسمه تعالی

وزارت تعاون

معاونت طرح و برنامه

دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانكی

1

خلاصه طرح:

موضوع طرح:

دستگاه صادره كننده مجوز:

ظرفیت اسمی تولیدات: 1000 تن

نوع تولیدات: انواع خشكبار بسته بندی شده

تعداد شاغلین: 20 نفر

سرمایه گذاری كل طرح: 6361.41 میلیون ریال

سرمایه گذاری ثابت: 2898.98 میلیون ریال

سرمایه در گردش: 3462.43 میلیون ریال

درآمد سالیانه: 25707.50 میلیون ریال

سود ویژه: 2187.00 میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه: 1.3 سال

نرخ بازدهی سرمایه: % 77.4 درصد

مشخصات سرمایه گذاری طرح:

فرآوری و بسته بندی آجیل و خشكبار

وزارت صنایع و معادن

2

مقدمه:

بسته بندی به عنوان یك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد نظر كارشناسان علم بازاریابی قرار گرفته است. از

بسته بندی تا هشت هزار سال پیش آماری در دست است كه به صورت ظروف ساخته شده از حصیر و همچنین

ظروف گلی و لعابی در بین النهرین و مصر بوده است.

استفاده از انواع مختلف بسته بندی ضمن اینكه قابلیت نگهداری بهتری را به كالا میبخشد در كسب سهم بالاتری از

بازار برای كالای مورد نظر نیز مؤثر است.

و نقش Protective نظریه پردازان بازاریابی ، دو نقش مهم برای بسته بندی متصور هستند كه عبارتند از نقش

چنانكه از واژه به كار گرفته شده برای این نقش ها نیز برمیاید نقش نخست به وجه نگهداری و . Promotive

دوام حاصل از بسته بندی و نقش دوم به جنبه آگاهی دهنده و پیش برنده بسته بندی اشاره دارد.

از دیگر سو توجه ناكافی به موازین بسته بندی بهداشتی موجب گشته است كه محصولات مختلف غذایی كشور

علیرغم دارا بودن كیفیت بسیار خوب در بدو تولید به دلیل پیدایش پاره ای آلودگیهای ثانویه و یا عرضه در اندازه

ها و اشكالی خارج از استاندارد یا پسند بازار هدف نتوانند به بازارهای جهانی راه یافته و مسیر را برای افزایش

سطح تولید داخلی هموار نمایند. بدیهی است با اجرای طرح های فرآوری و بسته بندی بهداشتی ، محصولات

غذایی تولیدی كشور ، قابلیت رقابت با محصولات مشابه خارجی را در بازارهای جهانی خواهند داشت.

در طرح حاضر انواع خشكبار پس از بوجاری به نمك و جوهر لیمو آغشته و در تابه برشته می گردند. پس از

خنك شدن و انجام عمل بسته بندی، محصول نهایی به انبار انتقال می یابد.

3

0.000001

قیمت واحد قیمت كل

(ریال) (میلیون ریال)

250 100000

0.000001

مساحت هزینه واحد هزینه كل

(متر مربع) (ریال) (میلیون ریال)

1 خاكبرداری 125 50000 2500

2 حصاركشی 45 150000 300

3 فضای سبز ، خیابان كشی 200 200000 1000

370 - -

0.000001

مساحت زیر بنا هزینه واحد هزینه كل

(متر مربع) (ریال) (میلیون ریال)

1 انبار مواد اولیه 440 1100000 400

2 انبار محصول 330 1100000 300

3 سالن تولید 540 1200000 450

4 آزمایشگاه 45 1500000 30

5 اداری و رفاهی 90 1200000 75

6 نگهبانی 20 1000000 20

1465 - 1275

جمع

جمع

-3-1 ساختمانها:

ردیف

ردیف شرح

-1 سرمایه گذاری ثابت طرح

-1-1 زمین محل اجرای طرح:

2500

متراژ زمین

شرح

-2-1 محوطه سازی:

4

هزینه كل

(میلیون ریال)

2 آبرسانی( حق انشعاب و لوله كشی و ... ) 0.75 اینچ 15

3 تاسیسات گرمایش و سرمایش 18

4 منبع سوخت پنج هزار لیتری 12

5 تجهیزات اطفای حریق 12

جمع 97

-4-1 تأسیسات و تجهیزات:

40

شرح

1

برق رسانی( حق انشعاب و صب تابلو و ترانس و كابل

كشی و سیم كشی های مربوطه) 25 كیلووات

ردیف مشخصات فنی

5

0.000001

هزینه واحد هزینه كل

(ریال) (میلیون ریال)

2 گردگیر 6 3000000 2

3 بوجاری و الواتور 56 28000000 2

4 خشك كن و برشته كن 8 4000000 2

5 كمپرسور و نمك پاش 18 9000000 2

6 تابه برقی 8 4000000 2

7 نوارنقاله 40 20000000 2

جمع - - 296

ردیف نام ماشین آلات و تجهیزات و وسایل

آزمایشگاهی

دستگاه بسته بندی گرانول 20 تا 1000 گرمی

20 تا 60 بسته در دقیقه) )

-5-1 ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی :

تعداد

1

160 80000000 2

6

قیمت واهد هزینه كل

(ریال) (میلیون ریال)

1 وانت نیسان 180 90000000 2

2 چرخ دستی 1.5 750000 2

181.5 - -

هزینه كل

(میلیون ریال)

15 1

5 2

10 3

30

هزینه كل

(میلیون ریال)

25 1

20 2

10 3

20 4

75

اخذ جواز تاسیس و سایر مجوزها

حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگی

شرح

شرح

لوازم اداری(میز- صندلی- فایل- گوشی تلفن و ...)

-7-1 تجهیزات اداری و كارگاهی:

-6-1 وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل كارخانه:

تعداد

جمع

ردیف

ردیف

لوازم آشپزخانه

ابزار آلات كارگاهی (درصورت نیاز)

شرح

تهیه طرح و نقشه های مربوطه

جمع

-8-1 هزینه های قبل از بهره برداری:

ردیف

جمع

آموزش

7

هزینه كل

(میلیون ریال)

1 زمین 250

2 محوطه سازی و ساختمانها 1835

3 تاسیسات 97

4 وسایط نقلیه 181.5

5 ماشین آلات و تجهیزات 296.0

6 تجهیزات اداری و كارگاهی 30

7 هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده( 5 % جمع بالا) 134.48

8 هزینه های قبل از بهره برداری 75

جمع 2898.98

ردیف شرح

هزینه های ثابت طرح

8

9.2

مصرف سالیانه هزینه كل

(تن) ریالی(هزار ریال) ارزی (دلار) (میلیون ریال)

1 پسته 2800 35000 80

2 نخود خام 576.0 9600 60

3 تخمه كدو 3600 20000 180

4 تخمه جابونی 2000.0 20000 100

5 تخمه آفتابگردان 4160 16000 260

6 فندق 2750.0 55000 50

7 نمك 7.2 300 24

8 جوهر لیمو 36.0 12000 3

9 بادام زمینی 4250 17000 250

10 سلوفون ( و چاپ ) 108 13500 8

11 كیسه ده كیلویی (عدد) 20 0.2 100000

20307.2 0 198400.2 101015

هزینه واحد

-2 هزینه های جاری طرح:

جمع

ردیف شرح

-1-2 مواد اولیه و بسته بندی:

9

حقوق ماهیانه حقوق سالیانه

(ریال) (میلیون ریال)

1 مدیر طرح 48 4000000 1

2 كارمند مالی و اداری 60 2500000 2

3 انباردار 30 2500000 1

4 نگهبان و سرایدار 48 2000000 2

186 - 6

130.2

316.2

حقوق ماهیانه حقوق سالیانه

(ریال) (میلیون ریال)

1 مسئول فنی 36 3000000 1

2 كارگر ماهر 105.6 2200000 4

3 كارگر ساده 151.2 1800000 7

4 راننده 48 2000000 2

340.8 - 14

238.56

579.36

895.56

-2-2 حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی:

تعداد

مزایا و پاداش و حق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق)

جمع كل

جمع

ردیف شرح

مزایا و پاداش و حق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق)

جمع كل

جمع

جمع كل حقوق و مزایای پرسنل : تولیدی + غیر دولتی

ردیف شرح

-3-2 حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی:

تعداد

10

هزینه واحد هزینه كل

(ریال) (میلیون ریال)

1 نفت سفید لیتر 2 200 10000

2 بنزین لیتر 9.6 800 12000

3 برق كیلووات ساعت 16 200 80000

4 آب متر مكعب 5.25 1500 3500

5 روغن واسكازین لیتر 1 10000 100

33.85 - -

ارزش دارایی

(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ

1 محوطه سازی و ساختمانها 36.7 2 183.5 10 1835

2 تاسیسات و تجهیزات 4.85 5 11.64 12 97

3 وسایط نقلیه 18.15 10 36.3 20 181.5

4 ماشین آلات و تجهیزات 14.80 5 29.6 10 296

5 تجهیزات اداری و كارگاهی 3 10 6 20 30

77.50 - 267.04 -

-4-2 هزینه سوخت و انرژی:

واحد

جمع

ردیف شرح مصرف سالیانه

تعمیر و نگهداری

جمع

-5-2 استهلاك و تعمیر و نگهداری:

ردیف شرح استهلاك

11

هزینه

(میلیون ریال)

1 مواد اولیه و بسته بندی 20307.20

2 حقوق و دستمزد 895.56

3 سوخت و انرژی 33.85

4 تعمیر و نگهداری 77.50

5 استهلاك 267.04

1065.71 ( 6 پیش بینی نشده ( 5%جمع ردیف 1 الی 4

22646.86

هزینه

(هزار ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ

1 مواد اولیه و بسته بندی 20307 100 0 0 20307

2 حقوق و دستمزد كاركنان 269 30 627 70 896

3 سوخت و انرژی 27 80 7 20 34

4 تعمیر و نگهداری 62 80 16 20 78

5 هزینه اداری و فروش ( 1% فروش) 257 100 0 0 257

6 بیمه كارخانه(دو در هزار سرمایه ثابت) 0 0 6 100 6

7 پیش بینی نشده 693 65 373 35 1066

8 استهلاك 0 0 267 100 267

21615 - 1295 - 22910

جدول هزینه های جاری طرح

جمع

ردیف شرح

هزینه ثابت هزینه متغیر

-6-2 جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید:

جمع

ردیف شرح

12

هزینه كل

(هزار ریال)

1 مواد اولیه ( 2 ماه مواد اولیه و بسته بندی) 3384.53

3462.43

جمع

(میلیون ریال)

1 سرمایه گذاری ثابت 2823.98

2 هزینه های قبل از بهره برداری 75.00

3 سرمایه درگردش 3462.43

6361.41

77.90

جدول سرمایه گذاری:

سرمایه در گردش:

جمع

ردیف شرح

2

تنخواه گردان ( 20 روز هزینه های تولید به جزء هزینه مواد

اولیه و بسته بندی)

جمع

ردیف هزینه های طرح

13

جمع كل (میلیون ریال)

3784

693

4728

2640

5291

3484

5087.5

میلیون ریال 2797.77 سود ناویژه = - فروش سالیانه

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

67000

بادام زمینی در بسته بندی 900 گرمی

10500

24000

24000

18500

پسته در بسته بندی 900 گرمی

مقدار (بسته) ارزش واحد (ریال)

86000

3 - قیمت تمام شده هر واحد تولید:

4 - قیمت فروش كالا :

ریال

هزینه ثابت تولید

156754.90

25707.5

محاسبه نقطه سر به سر :

44000

نخودچی در بسته بندی 900 گرمی

كل درآمد فروش 25707.5

18500

تخمه آفتابگردان در بسته بندی 900 گرمی

فندق در بسته بندی 900 گرمی 52000

275000

= قیمت تمام شده واحد محصول

100× = درصد % 31.6

=

جمع هزینه های سالیانه تولید

ظرفیت سالیانه تولید

شرح

هزینه متغیر تولید- فروش

- هزینه های اداری و فروش

316.20

257.08

محاسبه سود ویژه :

كسر می شود: هزینه های عملیاتی شامل:

سود ناویژه : 2797.77

- حقوق و دستمزد پرسنل اداری

هزینه های تولید سالیانه

66000

سود ناویژه :

میلیون ریال =

میزان فروش در نقطه سر به سر :

تخمه كدو در بسته بندی 900 گرمی

تخمه جابونی در بسته بندی 900 گرمی

197000

110000

286000

8134.14

هزینه ثابت

1-

هزینه متغیر

فروش كل

14

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال 5288.95

میلیون ریال 4984.41

سود عملیاتی : 2224.50

كسر می شود: هزینه های غیرعملیاتی شامل:

- استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری (دو ساله) 37.50

- سود ویژه قبل از كسر مالیات 2187.00

نرخ بازدهی سرمایه :

= درصد % 77.4

سود ویژه قبل از كسر مالیات

سرمایه گذاری ثابت

دوره بازگشت سرمایه :

= سال 1.3

سرمایه گذاری ثابت طرح

سود ویژه قبل از كسر مالیات

فروش كل

درصد =

فروش كل

ارزش افزوده ناخالص

ارزش افزوده ناخالص :

ارزش افزوده ناخالص =( تعمیر و نگهداری + سوخت و انرژی + مواد اولیه و بسته بندی)-(فروش كل)

19.4%

ارزش افزوده خالص =( استهلاك قبل از بهره برداری + استهلاك دارائیها)-(ارزش افزوده ناخالص)

= ارزش افزوده ناخالص به فروش

= ارزش افزوده خالص به فروش

= درصد % 20.6

ارزش افزوده خالص

15

 

طرح توجیهی فرآوری و بسته بندی آجیل و خشكبار به ظرفیت 1000تن 

بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح و برنامه دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانكی1

خلاصه طرح:

موضوع طرح:دستگاه صادره كننده مجوز:

ظرفیت اسمی تولیدات: 1000 تن

نوع تولیدات: انواع خشكبار بسته بندی شده

تعداد شاغلین: 20 نفر

سرمایه گذاری كل طرح: 6361.41 میلیون ریال

سرمایه گذاری ثابت: 2898.98 میلیون ریال

سرمایه در گردش: 3462.43 میلیون ریال

درآمد سالیانه: 25707.50 میلیون ریال

سود ویژه: 2187.00 میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه: 1.3 سال

نرخ بازدهی سرمایه: % 77.4 درصد

مشخصات سرمایه گذاری طرح:فرآوری و بسته بندی آجیل و خشكباروزارت صنایع و معادن2مقدمه:بسته بندی به عنوان یك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد نظر كارشناسان علم بازاریابی قرار گرفته است. ازبسته بندی تا هشت هزار سال پیش آماری در دست است كه به صورت ظروف ساخته شده از حصیر و همچنینظروف گلی و لعابی در بین النهرین و مصر بوده است.استفاده از انواع مختلف بسته بندی ضمن اینكه قابلیت نگهداری بهتری را به كالا میبخشد در كسب سهم بالاتری ازبازار برای كالای مورد نظر نیز مؤثر است.و نقش Protective نظریه پردازان بازاریابی ، دو نقش مهم برای بسته بندی متصور هستند كه عبارتند از نقشچنانكه از واژه به كار گرفته شده برای این نقش ها نیز برمیاید نقش نخست به وجه نگهداری و . Promotiveدوام حاصل از بسته بندی و نقش دوم به جنبه آگاهی دهنده و پیش برنده بسته بندی اشاره دارد.از دیگر سو توجه ناكافی به موازین بسته بندی بهداشتی موجب گشته است كه محصولات مختلف غذایی كشورعلیرغم دارا بودن كیفیت بسیار خوب در بدو تولید به دلیل پیدایش پاره ای آلودگیهای ثانویه و یا عرضه در اندازهها و اشكالی خارج از استاندارد یا پسند بازار هدف نتوانند به بازارهای جهانی راه یافته و مسیر را برای افزایشسطح تولید داخلی هموار نمایند. بدیهی است با اجرای طرح های فرآوری و بسته بندی بهداشتی ، محصولاتغذایی تولیدی كشور ، قابلیت رقابت با محصولات مشابه خارجی را در بازارهای جهانی خواهند داشت.در طرح حاضر انواع خشكبار پس از بوجاری به نمك و جوهر لیمو آغشته و در تابه برشته می گردند. پس ازخنك شدن و انجام عمل بسته بندی، محصول نهایی به انبار انتقال می یابد.

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت امنیت سیستمهای اطلاعات حسابداری پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس پروپوزال بررسی فقهی عسر و حرج در فقه امامیه طرح توجیهی و کارآفرینی خدمات وفروش كامپیوتر و سخت افزارو لوازم جانبی پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد با موضوع بانکداری اینترنتی