👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش كارآموزی تولید فرآورده‌های بهداشتی شركت پاكشو

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش كارآموزی تولید فرآورده‌های بهداشتی شركت پاكشو

گزارش كارآموزی تولید فرآورده‌های بهداشتی شركت پاكشو در 76 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش كارآموزی تولید فرآورده‌های بهداشتی شركت پاكشو در 76 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان                                                                                                              صفحه

تاریخچه شركت پاكشو.......................................................................................... 3

مو و لزوم استفاده از شامپوها............................................................................. 4

شامپو و انواع آن................................................................................................... 7

دترجنت‌ها (سورفكتانت‌ها) و انواع آن................................................................... 9

تری اتانول آمین لوریل سولفات............................................................................ 17

سولفوساكسیناتها.................................................................................................. 17

فتی اسید آلكانول آمید........................................................................................... 18

ایمیدازولین‌ها......................................................................................................... 19

بتائین‌ها.................................................................................................................. 20

عوامل حالت دهنده مو........................................................................................... 21

محافظت كننده‌ها.................................................................................................... 22

عوامل شفاف كننده................................................................................................ 23

عوامل غلظت دهنده................................................................................................ 24

افزودینهای كه به پایداری شامپو كمك می‌كنند..................................................... 25

كف......................................................................................................................... 25

مواد اولیة شامپو و كنترل كیفیت آنها................................................................... 26

آب و كنترل كیفیت آن............................................................................................ 37

فرمولاسیون دو نوع شامپو و مایع دستشویی...................................................... 41

مراحل ساخت شامپو............................................................................................. 43

كنترل كیفیت محصول............................................................................................ 45

روشهای اصلاح محصول...................................................................................... 49

نرم كننده‌های لباس............................................................................................... 50         

سفیدكننده‌ها ......................................................................................................... 52

مایع ظرفشویی....................................................................................................... 55

جرم گیر................................................................................................................ 58

شیشه شوی........................................................................................................... 60

نرم كنندة موی سر................................................................................................ 62

میكروبیولوژی....................................................................................................... 63

مقالات

 

ساختار،‌ عملكرد و تأثیرات محیطی الكیل بنزن سولفونات خطی:

مقدمه:

زمانی كه دنیا در حال جنگ بود پیشرفت صنعت پتروشیمی بر روی تولید سوخت به خصوص  سوخت هوانوردی متمركز شده بود.

در نتیجه بهبود ساختار پروین به وسیلة تولید تریمر و تترامر آن منجر به تولید اولفین‌ها و پارافین‌ها با شاخه‌های زیاد شد و همچنین تركیبات اكتان مورد توجه قرار گرفت. از طرفی سولفوناسیون آلكیل‌ها منجر به تولید یك شویندة سنتزی با خواص عالی شد. هر قدر تعداد شاخه‌های بیشتری به آن متصل می‌شد پایداری شیمیایی آن در چرخة تولید بیشتر می‌شد ولی كف آن در پسابها باقی می‌ماند.

آنها به زودی از روی مطالعات اخیر بر روی تجزیه زیستی آن دریافتند كه اگر چه این ساختار خواص پاك كنندگی خوبی دارد ولی قادر نیست به سرعت در طبیعت تجزیه شود. پس از آزمایشاتی كه محققان انجام دادند، مشخص شد الكیل‌های خطی مانند فتی اسیدها قادرند به راحتی تجزیه شوند. از آن پس LABS را به عنوان یك مادة فعال در سطح وارد عرضه تجاری شد. به طوریكه تولید سالانه آمریكا، ژاپن و اروپای غربی تقریباً 7/1 میلیون تن است و تولیدات چند كشور در سال 1989 در جدول 1 آمده است. مطالعات كسترده‌ای بر رویLAS و رفتار تجزیه پذیری آن انجام شده و مشخص شد با مصرف امروزه در دنیا تأثیرات اكولوژیكی آن قابل كنترل است. تخمین زده می‌شود غلظت آن در فاضلاب كمتر از 35 درصد از مقدار كل استفاده آن می‌باشد. جابجایی LAS در فاضلابها 99- 95 درصد انجام می‌شود و در رسوب فاضلابها تقریباً 30 درصد از LAS تحت شرایط بی‌هوازی تجربه نشده باقی می‌ماند. به هر حال مقداری از LAS كه در خاكها رسوب می‌كند با نیم عمری حدود 3 تا 35 روز تجزیه می‌شود. شواهد نشان می‌دهد LAS در شرایط هوازی به طور كامل تجزیه می‌شود.

شیمی LAS و  LAB:

تفاوتهای LAB  در طول زنجیره كربن در فرآورده‌ نهایی و موقعیت حلقه بنزن نسبت به زنجیره كربن است.

جدول 2 پراكندگی زنجیر كربن در دو نوع ساختار مخلوط LAB را  نشان می‌دهد. یكی از آنها دارای زنجیر كوتاه شامل 10- 9 كربن و دیگری دارای زنجیر بلند با 13- 12 كربن است. در حالی كه LAS به طور متوسط زنجیر كربن آن 14- 10 كربن دارد.

در شكل 1 پیك اصلی در كروماتوگرام LAB مربوط به ایزومرفنیل است. توجه شود كه ایزومر 1-فنیل وجود ندارد كمترین پیك در كروماتورگرام كه توسط طیف سنجی GC و MS انجام شده مربوط به شاخة الكیل بنزن است. البته مطالب گفته شده به ریشة اصلی كه درتولید استفاده شد. بستگی دارد كه قابل جداسازی توسط تقطیر نیست بنابراین در فرآیند تولید LAB باید دقت كافی به عمل آید.

 

👇محصولات تصادفی👇

حل تمرین فیزیک فصل چهارم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش مقاله بررسی نور و افتالمولوژی مقاله بررسی بانكداری اینترنتی مقاله نظریه شخصیت سالیوان پایان نامه مطالعه و بررسی عیوب و محاسن راه اندازهای موتورهای الکتریکی