👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی بانک اطلاعاتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کارآموزی بانک اطلاعاتی

گزارش کارآموزی بانک اطلاعاتی در 53 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کارآموزی بانک اطلاعاتی در 53 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول

بانک اطلاعاتی چیست ....................................................................................  3

استفاده از سیستم های اطلاعاتی ساده ..........................................................  3

استفاده از بانک اطلاعاتی ................................................................................  3

مزایای استفاده از بانک اطلاعاتی ....................................................................  4

معایب استفاده از بانک اطلاعاتی...................................................................... 5

اجزای تشکیل دهنده بانک اطلاعاتی .............................................................  5

بانک اطلاعاتی SQL ....................................................................................... 6  

تاریخچه SQL ...............................................................................................  6

زبان SQL ......................................................................................................  7

نقش SQL .....................................................................................................  9

قابلیت ها و مزایای SQL ..............................................................................  11

استقلال فروشنده .........................................................................................  12

قابلیت استفاده از انواع سیستم های کامپیوتری ..........................................  12

استانداردهای SQL ......................................................................................  13

تأیید IBM ...................................................................................................  14

پایه و اساس رابطه ای SQL ..........................................................................  14

زبان کامل بانک اطلاعاتی ...............................................................................  14

تعریف داده ها در هر زمان .............................................................................  15

مقدمه ای بر دلفی ..........................................................................................  15

مزایای دلفی ..................................................................................................  16

انواع داده ها در دلفی .....................................................................................  16

روش طراحی برنامه شیء گرا .........................................................................  17

آنچه برای نصب دلفی نیاز است .....................................................................  17

نصب و راه اندازی دلفی .................................................................................  18

اجزای سازنده برنامه دلفی .............................................................................  19

چگونه با دلفی برنامه بنویسیم .......................................................................  20

انواع فایلها در دلفی .......................................................................................  22

اجرای دستورات SQL در دلفی ....................................................................  23

خلاصه فصل اول ............................................................................................  25

فصل دوم

شناخت سیستم.............................................................................................. 26

برنامه ریزی سیستم تاکسی تلفنی................................................................. 26

تقسیم بندی کل سیستم................................................................................ 28

چارت سازمانی................................................................................................. 29

شرح وظایف نمودار سازمانی........................................................................... 30

شکل ظاهری محل........................................................................................... 31

زمان بندی پروژه............................................................................................ 32

نمودار CPM(ctitical Path method)...................................................... 33

نمودارهای DFD(Data flow Diagram).................................................. 36

نمودارهای DSD............................................................................................ 38      

خلاصه فصل دوم............................................................................................. 41

 

 

فصل سوم

فرم ها و کدهای به کار رفته در پروژه.............................................................. 42

 

بانک اطلاعاتی چیست؟

در بانک اطلاعاتی تعاریف گوناگونی شده است که تعریف زیر از همه جامع تر به نظر می رسد : بانک اطلاعاتی مجموعه ای سازمان یافته از اطلاعات و داده های مرتبط به هم است. داده ها عبارت اند از : حقایق و ارقام یک موضوع خاص و اطلاعات عبارت اند از نتایجی که از ترکیب داده ها حاصل می گردند. مؤسسات و سازمان معمولاً سیستم های اطلاعاتی خود را به دو صورت تشکیل داده از آن ها استفاده می کنند.

استفاده از سیستم های اطلاعاتی ساده

در این روش در فایل های جداگانه قرار می گیرند و برای استفاده از داده های موجود در آن فایل ها، سیستم های جداگانه ای طراحی می شوند. به این نوع سیستم های اطلاعاتی سیستم پردازش فایل ها می گویند.

استفاده از بانک های اطلاعاتی

در این روش داده های موجود، به صورت مجتمع یا بانک مورد استفاده قرار         می گیرند در چنین سیستمی کاربر می تواند بدون سر درگمی با صرف وقت اندکی، اطلاعات مورد نیاز خود را از داده های موجود در بانک اطلاعاتی اخذ کند. امروزه اکثر مؤسسات و سازمان ها سعی می کنند از سیستم اطلاعاتی استفاده کنند. برای پی بردن به تفاوت دو روش ذکر شده مؤسسه ای را در نظر بگیرید که داده های مربوط به حقوق کارمندان، بیمه ، تنبیه و تشویق را در چهار فایل جداگانه قرار داده برای اخذ خروجی های مورد نیاز، سیستم های جداگانه ای برای آن ها نوشته است.

کار سیستم حقوق، محاسبه دستمزد کارکنان با استفاده از داده های موجود در فایل حقوق، کار سیستم بیمه، پردازش داده های موجود در فایل بیمه و کار سیستم های تنبیه و تشویق، پردازش داده های موجود در فایل های تنبیه و تشویق می باشد. هریک از این سیستم ها می توانند خروجی مناسبی را تولید کنند، اما اگر بخواهیم اطلاعات جدیدی مانند آنچه در زیر آمده است اخذ کنیم، با مشکل مواجه خواهیم شد.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق مقایسه سلامت روان زنان فعال سالمند با غیرفعال سالمند پاورپوینت برنامه ريزی و کنترل تولید و موجوديها پژوهش نقش مدیران و مسئولیت آنها در نظارت بر عملکرد کارکنان پایان نامه بررسی سبک فرزند پروری محدود و آزاد منشانه در عملکرد تحصیلی دانش آموزان 13 مقاله تحقیقی برای رشته های مدیریت 4