👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه روانشناسي بدرفتاري فيدل

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه روانشناسي بدرفتاري فيدل

دانلود پرسشنامه روانشناسي بدرفتاري فيدل (1989) ، مقیاس سنجش تجربه بدرفتاری والدین با کودکان

توضیح آرمودنی

به عنوان کودک همه ما با رفتارهای منفی والدینمان روبرو شده یا می شویم که برخی از این رفتارها تأثیر منفی کمی بر ما گذاشته و برخی دیگر تأثیر منفی زیادتری داشته است. از شما تقاضا داریم با توجه به تجربه های منفی که با یک یا هر دو والدینتان داشته اید به موارد زیر که روی مقیاس پنج قسمتی درجه شده است با علامت × جواب دهید.

توصیف پرسشنامه بدرفتاری فیدل

پرسشنامه روانشناسی بدرفتاری فیدل (1989) حاوی 25 آیتم است. آزمودنی ها در برابر هر آیتم تنها به یکی از شش گزینه می توانستند پاسخ دهند 1- برایم اتفاق نمی افتاد، 2- تأثیری بر من نداشت، 3- تأثیر منفی کمی بر من داشت، 4- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت، 5- تأثیر منفی زیادی بر من داشت و 6- تأثیر منفی خیلی زیادی بر من داشت. ارزش نمره گذاری گزینه های فوق به ترتیب از 0 تا 5 می باشد.

پایایی این تست 94 و روایی دو عامل مقیاس غفلت احساسی و مقیاس بی تفاوتی 83 و روایی دو عامل مقیاس طرد و مقیاس پرخاشگری 88 است

...

آزمون بدرفتاری فیدل

نمونه ای از سوالات

- به تو با کلماتی مانند نفهم، گیج، احمق ناسزا می گفتند.

0- برایم اتفاق نمی افتاد

1- تأثیری بر من نداشت

2-تأثیر منفی کمی بر من داشت

3- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت

4- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

5- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

- به جای توجه به تو به اشیا و کسان دیگر که برایشان اهمیت داشت توجه داشتند.

0- برایم اتفاق نمی افتاد

1- تأثیری بر من نداشت

2-تأثیر منفی کمی بر من داشت

3- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت

4- تأثیر منفی زیادی بر من داشت

5- تأثیر منفی خیلی خیلی زیادی بر من داشت

👇محصولات تصادفی👇

خلاصه کتاب یادگیری و نظریه های یادگیری در روانشناسی پاورپوینت تئوری رفتار تولیدكننده گزارش کارآموزی اجرای فرآیندهای جوشكاری و اجرای خدمات بازرسی پروژه ایجاد وب‌سرور Host طرح توجیهی و کارآفرینی تولید الكل از خرما