👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی داروسازی ثامن كارگاه الكترونیك

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کارآموزی داروسازی ثامن كارگاه الكترونیك

گزارش کارآموزی داروسازی ثامن كارگاه الكترونیك در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کارآموزی داروسازی ثامن كارگاه الكترونیك در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست  :

عنوان ································································································ ··········   صفحه 

مقدمه     ····················································································································    2

فصل اول : معرفی واحدهای تولید

             فرآورده های تزریقی تغذیه ای و الكترولیت·······················································    4

             واحد آبسازی ································································································    4

             واحد ساخت محلول ······················································································    4

             واحد پْركنی ( Filling )···············································································    4

             واحد سترون سازی ( Strilization )  ··························································    5

             واحد بسته بندی ·····························································································    5

فصل دوم : تكنولوژی ماشین های مدیتال (Clear – Flex )

1 - معرفی تكنولوژی Clear – Flex   :

              1 - 1 –  اطلاعات عمومی  ············································································    7

              1- 2 –  المانهای مربوط بهG.M.P   و هماهنگی آن با تكنولوژی Clear – Flex            7       

2 - قسمت های مختلف ماشین :

               2 -1-   شماتیك اپراتوری············································································    8

               2-2-    قسمت بوبین فیلم ·············································································    9

               2-3-   شستشوی فیلم   ················································································    10                          

               2-4-   خشك كن فیلم ···············································································    11

               2-5-   تا كردن فیلم  ··············································································· 11                         

               2-6-   قسمت ولو ·······················································································    12

               2 -7-  جوش ولو التراسونیك ·································································· 12     

               2-8-   سیستم پْركن ················································································ 15

               2-9-   سیستم كشش فیلم و جوش ···························································· 16        

              2-10- قسمت جوش و دوخت افقی ··························································· 16

              2-11- سیستم جهت تحت كشش قرار دادن فیلم ·········································· 16

              2-12- متعلقات جانبی  ············································································· 17                      

              2-13- راهنمای حفاظت ایمنی  اپراتورها ···················································· 17

فصل سوم : تكنولوژی ماشین های پْركن بطری  (SYFPAC)

               سیكل اتوماتیك دستگاه ···············································································    19  

              تشریح اساس عملكرد دستگاه Syfpac   ······················································ 19

 

مقدمه :

شركت داروسازی ثامن با هدف رسیدن به خودكفایی از طریق تولید كیفی وكمی محلول های تزریقی و شستشو در حجم های كم ، متوسط و زیاد در سال 1363 تأسیس و در سال 1371 در شهرستان مشهد به بهره برداری رسید . شركت داروسازی ثامن با سرمایه گذاری مشترك سازمان صنایع ملی ایران و آستان قدس رضوی ، در زمینی به مساحت 10 هكتار و با زیربنای بیش از 29000 متر مربع بنا شده است .

عمده سهامداران كنونی شركت داروسازی ثامن عبارتند از :

1)     آستان قدس رضوی

2)     شركت سرمایه گذاری دارویی تأمین

3)     صندوق بازنشستگی كشوری 

تأسیسات منحصربفرد داروسازی ثامن كه ضرورت صنعت داروسازی برخوردار از هوای اسپتیك و دیگر مشخصات استاندارد بین المللی داروسازی می باشد در بین واحد های صنعتی خراسان برای اولین بار طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است . مجموعه كارخانه شامل ساختمان های متعددی است كه از جمله ساختمان های مربوط به خطوط تولید ، آبسازی ، آب مقطرگیری ، ساخت محلول ، پْركنی ، استریلیزاسیون ، بسته بندی ، انبار های مواد اولیه ، محصول و قرنطینه ، آزمایشگاه های شیمیایی ، فارماكولوژی و میكروبیولوژی ، آزمایشگاه تحقیقات  (R&D) ، واحد تولید پپتیدهای نوتركیب ، نیروگاه و ... را می توان نام برد .

این شركت به منظور ورود به بازارهای بین المللی دارو به استاندارد ( G.M.P ) اكتفا ننموده و استاندارد جهانی     ISO  9001 / 2000 را در مدیریت كیفیت از شركت لویدز رجیستر انگلستان دریافت نموده است .

شركت داروسازی ثامن در ابتدای بهره برداری علیرغم وابستگی مطلق به مواد اولیه خارجی توانست با تلاش و كوشش پیگیر در جهت قطع این وابستگی قدم برداشت بطوری كه در حال حاضر وابستگی به خارج به كمتر از 20 درصد كاهش یافته است .

 

 

 

 

فراورده های تزریقی تغذیه ای و الكترولیت :

از حیاتی ترین فراورده های پزشكی محلول های تزریقی تغذیه ای و الكترولیت می باشند . قبل از آغاز به كار داروسازی ثامن كمبود شدید این گروه فراورده ها به ویژه در فصل تابستان و شیوع مسمومیت های غذایی و بیماریهای عفونی تنها از طریق واردات به موقع و كافی آن میسر بود . خوشبختانه تولید در عرضه محصولات ثامن به بازار مصرف با توان بالا ، ضمن رفع كامل نیاز كشور به فرآورده های فوق ، امكان عرضه آن به بازارهاای بین المللی را تیز فراهم نموده . به این ترتیب تولید این فرآورده ها به عنوان سهمی در كننار دیگر صادرات غیر نفتی كشور ، گام بزرگ دیگری در جهت استقلال و خود كفایی جمهوری اسلامی ایران و در راستای برنامه توسعه بلند مدت كشور محسوب می گردد .

 

واحد آبسازی :

مهمترین عنصر در تكنولوژی ساخت فرآورده های تزیقی آب خالص است . آب پس از استهصال از چاه و ذخیره سازی در معرض تصویه های مكرر قرار گرفته و پس از جذب كلر احتمالی باقیمانده از مقابل اشعه ماوراء بنفش عبور كرده و املاح آن توسط رزینها گرفته می شود تا خلوص نسبی حاصل گردد . در این مرحله پس از انجام عمل تقطیر به منظور جلوگیری از رشد میكروبها در تانك های نهایی ذخیره و در حدود 95 درجه سانتیگراد و در گردش مناسب نگهداری و برای تولید محلول های تزیقی آماده می شود .

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه پژوهش شناخت درمانی ساختمان یك وبلاگ و وبلاگ نویسی پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر طرح توجیهی تولید ومونتاژ بردهای الكترونیكی باظرفیت 750,000 برد در سال بررسی یک نقش روان سنجی مثبت برای معیار های اجرایی دیوید هارگینسون ، لوری مکالی ، ملوین رش ، تونی و زیج