👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام

تحقیق بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام

تحقیق بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام

مقدمه

 

موضوع تعلیم و تربیت و روشهای آن ، مطلبی است که از دیر باز و زمانهای بسیار دور توجه بشر را به خود معطوف ساخته و در تمام عصرهای گوناگون زندگانی انسان ما از اهمیت والائی برخوردار بوده است.

 

علاوه بر پیامبران الهی که رسالت و مسئولیت تعلیم و تربیت جوامع بشری را بعهده گرفته بودند دانشمندان و اندیشمندان هرجامعه و ملتی همگام با آنان در این رهگذر می کوشیدند دانشمندان آن کتابها و رساله های فراوانی در این زمینه ساخته و پرداخته اند، و پیوسته کوششهای آنان هنوز در این زمینه به وضوح چشمگیری ادامه دارد. این ادعا گزافه گوئی نیست زیرا دانش و بینش بنیاد و اساس هرگونه اصلاح و زمینه برای پیشرفت هر جامعه ترقی خواه  می باشد. تعلیم و تربیت است که می تواند این بینش و دانش را برای جامعه تضمین نموده و رسالت نشر علم و تقویت عقل و تهذیب نفوس مردم را بخوبی اداء نماید.

 

هدفهای کلی و آرمانی تحقیق

 

اهداف کلی و آرمانی این تحقیق به دو قسمت تقسیم می شود، خود موضوع تحقیق و پیشنهادها. از آنجا که اهداف تعلیم و تربیت یک کشور باید با توجه به فلسفه اجتماعی مردم و ارزشهای مورد توافق یک جامعه تدوین شود، لذا در این تحقیق روشهای تعلیم و تربیت از دیدگاه معصومین مورد بررسی قرار گرفته که بینش اسلام و قرآن و بینش انبیاء الهی است. با توجه به اینکه روشهای تعلیم و تربیت برگرفته از قرآن و احادیث معصومین علیهم السلام می باشد. این روشها در جوامع اسلامی مخصوصاً ایران مورد استفادة نهادهای آموزشی پرورشی قرار می گیرد. و از سویی الگوهای

 

ضرورت و اهمیت تعلیم و تربیت

 

نقش شگفت انگیز تعلیم و تربیت در زنذگی انسان و حتی حیوان، بر هیچ خردمندی پوشیده نیست و تاکنون هم ضرورت آن مورد تردید قرار نگرفته است چرا که تعلیم و تربیت صحیح می تواند فرد را به اوج ارزش ها برساند و اگر غلط افتد وی را به سقوط کشاند، زیرا آدمی در آغاز ولادتش فاقد علم و ادراک و تربیت و کمال است و به تدریج با تعلیم و تربیت مستقیم و غیر مستقیم استعدادهای بالقوة او به فعلیت می رسد و رشد و تکامل می یابد چنانکه قرآن مجید می فرماید : « والله اخرجکم من بطون امهاتکم لاتعلمون شیئاَ و جعل لکم السمع و الابصار و الافیده لعلکم تشکرون». 

 

 

 

2- قران مجید، سورة نحل آیه 78

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                              صفحه

 

فصل اول :                                                                                                            6

 

مقدمه                                                                                              7     تعریف موضوع تحقیق                                                                       8

 

سؤالهای ویژه تحقیق                                                                           9

 

روش تحقیق                                                                                      9

 

اهمیت و ارزش تحقیق                                                                        10

 

معنی لغوی تربیت                                                                             10

 

تربیت از نظر اصطلاحی                                                                     11

 

معنی تعلیم                                                                                      11

 

معنی لغوی الگو                                                                               11

 

معنی اصطلاحی                                                                               11

 

فصل دوم                                                                                                             12

 

سابقة موضوع تحقیق                                                                         13

 

ضرورت و اهمیت تعلیم و تربیت                                                            14

 

تعلیم و تربیت در اسلام                                                                       15

 

مهمترین مراکز تعلیم و تربیت                                                               16

 

دین چیست؟                                                                                     17

 

ویژگیهای روش اسلامی                                                                 19

 

تعریف تربیت                                                                               20

 

ویژگیهای تعلیم و تربیت اسلامی                                                       21

 

تفاوتهای فردی از نظر قرآن کریم                                                      25

 

انواع وراثت                                                                                  27

 

ویژگیهای رفاقت جوانان                                                                 31

 

مراحل تربیت                                                                               32

 

اهمیت تربیت کودک در خردسالی                                                     33

 

پرورش ایمان و اخلاق                                                                             33

 

اهمیت رورش و تربیت اسلامی                                                                  34 احترام به شخصیت کودکان                                                                   35

 

نتایج کرامت و یا حقارت شخصیت                                                    37

 

تحولات فرهنگ و تعلیم و تربیت                                                        38

 

احتیاجات جامعه و تعلیم و تربیت                                                      40

 

فلسفه اجتماعی و تعلیم و تربیت                                                        41

 

تنبیه غیر بدنی                                                                                        42

 

تشویق                                                                                       46

 

نیاز کودکان به تحسین                                                                            49

 

آیا تربیت امکان پذیر نیست                                                              50

 

روش الگویی                                                                                52

 

تربیت در گذشته                                                                           53

 

تعلیم و تربیت نوین                                                                        54

 

بازیابی فکری                                                                               55

 

اجتماعی ساختن محیط تربیتی                                                          55

 

تحول تربیتی چگونه به وجود آمد؟                                                    56

 

پرورش اخلاقی                                                                                      58

 

تربیت اجتماعی                                                                                       59

 

نقش بازی در تربیت                                                                      60

 

مسؤولان تربیت و مسؤولیت سنگین آنها                                            61

 

عوامل مؤثر در تربیت و ضرورت هماهنگی بین آنها                              62

 

فصل سوم                                                                                                        64

 

روش تحقیق                                                                                65

 

روش جمع آوری اطلاعات                                                              65

 

فصل چهارم                                                                                                     66

 

یافته های تحقیق                                                                           67

 

فصل پنجم                                                                                                        68

 

پیشنهادها                                                                                   69     

 

فهرست منابع                                                                               70

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بخش اول کتاب درآمدی به اقتصاد شهری تألیف سعید عابدین درکوش با موضوع کلیات شهر تحقیق مسائل فرهنگی جهان معاصر فلسفة زیتحقیق فلسفة زیبایی شناسی از دیدگاه فمینیستی پایان نامه بررسی عملكرد رله پیلوت در شبكه فوق توزیع گزارش کاراموزی شهرداری خرمدره