👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه كشاورزی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه كشاورزی

پایان نامه كشاورزی

پایان نامه كشاورزی

 چکیده:

لوبیا سفید دارای یک ریشه ی اصلی راست و ریشه های فرعی فراوان است و بر اثر تلقیح گل میوه آن که به صورت غلاف یا نیام می باشد  به وجود می آید . نیام نارس آن را به صورت سبز مصرف می کنند . لوبیا سبز جزء گیاهان فصل گرم محسوب می شود و نسبت به سرها و یخبندان کاملاً حساس است . بهترین دما برای رشد 15 -30 درجه سانتی گراد است . طرح روی یک رقم لوبیا سان سیت در مزرعه ی دانشگاه درطی مدت 3 ماه انجام می گرفت . در ابتدا آماده سازی خاک انجام گرفت . لوبیا سبز در هر نوع خاک رشد می کند . بهترین خاک ، خاکهای رسی – شنی می باشد . با PH = 5/5 – 5/6  . کودهای شیمیایی فسفرو پتاسیم قبل از  کشت به زمین اضافه می شود . زمین به صورت مربع m216 است و کرت بندی صورت می گیرد این آزمایش در قالب طرح بلوک های تصادفی است . فاصله ی ردیف ها در کرت از هم  cm 30 و عمق کاشت cm  4 است . در روز 9/4/86 بذرها کاشته شد . 

مقدمه :

جمعیت دنیا از اوایل قرن بیستم با شتاب زیادی رو به فزونی گذاشته پیوسته زمین های آباد کشاورزی و باغات و نیز جنگل ها و مراتع توسط انسان برای تهیه ی سرپناه ، جاده ، کارخانه و سایر تأسیسات مورد نیاز دست خوش ویرانی گردیده است  . از میان رفتن زمین های کشاورزی در واقع باعث افت تولید مواد غذایی شده ، و در نتیجه انسان روز به روز گرسنه تر و فقیر تر می شود .

نیاز روزانه ی انرژی انسان 2800 کیلو کالری می باشد . در کشورهای پیشرفته مصرف روزانه ی کالری 3500 و در کشور های جهان سوم این میزان 200 کیلو کالری برای هرنفر در روز می رسد . بررسی ها ی آماری نشان داده که در بخش هایی ازجهان که معمولاٌ دنیای در حال توسعه نامیده می شود و 3/2 کل جمعیت دنیا را تشکیل می دهدعلائم تغذیه ناقص وجود دارد / به طور متوسط رژیم غذایی خصوصاً در جهان سوم بیشتر نشاسته است و از محصولاتی مانند برنج، گندم ، ذرت ، سورگوم ، ارزن و همچنین گیاهان غده ای مثل سیب زمینی و غیره استفاده می شود .

فصل اول چکیده - فصل دوم شرح گیاه و اماده سازی خاک - فصل سوم مواد و روشها نتایج برداشتهای اول و دوم - فصل چهارم انواع بیماریها و منابع

👇محصولات تصادفی👇

مقاله ASP NET ترجمه کاربرد تجربی- واکسن تب برفکی در آمریکای جنوبی مدل سنجی مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده، اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو زندگی و شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا