👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه آلگوریتم ژنتیك در زبان برنامه نویسی ++C

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه آلگوریتم ژنتیك در زبان برنامه نویسی ++C

پایان نامه آلگوریتم ژنتیك در زبان برنامه نویسی C

پایان نامه آلگوریتم ژنتیك در زبان برنامه نویسی ++C

 

چكیده

علم ژنتیك، علمی است كه به تازگی وارد علوم كامپیوتر شده و با استفاده از اجزا مورد نیاز ژنتیك و شبیه سازی آن در كامپیوتر، انسان را قادر می سازد تا بعضی از مسائل مختلف و پیچیده ای كه در اوایل حل نشدنی بودند، را حل كند.

این مستند، یك كتابخانه از اشیا الگوریتم ژنتیك به زبان c++ می باشد. این كتابخانه شامل ابزاریست كه برای بهبود هر برنامه ای به زبان c++ و هر خروجی و هر عملگر ژنتیكی، استفاده می شوند. در اینجا، با پیاده سازی الگوریتم ژنتیك، رابط برنامه نویسی آن و اشكالی برای راهنمایی، آشنا خواهید شد.             

 

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

چكیده

1

مقدمه

2

الگوریتم ژنتیك

5

تعریف خروجی(نمایش)

8

عملگرهای مجموعه ژن

10

شئ جمعیت

13

توابع شئ و مقیاس گذاری مناسب

14

نمایش الگوریتم ژنتیك درc++

15

توانایی عملگرها

17

چگونگی تعریف عملگرها

18

چگونگی تعریف كلاس مجموعه ژن

22

سلسله مراتب كلاس ها

23

   1. سلسله مراتب كلاس GALib – گرافیكی

23

   2. سلسله مراتب كلاس GALib – مراتب

24

رابط برنامه نویسی

25

نام پارامترها و گزینه های خط فرمان

26

رفع خطا 

28

توابع اعداد تصادفی

29

GAGeneticAlgorithm

31

GADemeGA

42

GAIncrementalGA

44

GASimpleGA

47

GASteadyStateGA

50

Terminators

52

Replacement Schemes

54

GAGenome

55

GA1DArrayGenome

62

GA1DArrayAlleleGenome

65

GA2DArrayGenome

67

GA2DArrayAlleleGenome

70

GA3DArrayGenome

72

GA3DArrayAlleleGenome

76

GA1DBinaryStringGenome

78

GA2DBinaryStringGenome

81

GA3DBinaryStringGenome

85

GABin2DecGenome

88

GAListGenome

91

GARealGenome

92

GAStringGenome

94

GATreeGenome

96

GAEvalData

97

GABin2DecPhenotype

98

GAAlleleSet

100

GAAlleleSetArray

103

GAParameter and GAParameterList

104

GAStatistics

108

GAPopulation

113

GAScalingScheme

123

GASelectionScheme

127

GAArray

130

GABinaryString

132

نتیجه گیری

135

مراجع

136

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی باغ های کهن ایران مقاله بررسی واكنش ساختمان در مقابل پیچش زلزله ای با استفاده از ساختارهای بتن های تقویت شده چند طبقه تحقیق فردگرایی و شاعری در اشعار خاقانی پایان نامه بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ ، ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨـﺪﻱ ﻣﻴﮕـﻮ