👈 فروشگاه فایل 👉

پژوهش پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم

ارتباط با ما

... دانلود ...

پژوهش پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم

پژوهش پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم

مقدمه

امروزه امنیت شبکه یک مسأله مهم برای ادارات و شرکتهای دولتی و سازمان های کوچک و بزرگ است. تهدیدهای پیشرفته از سوی تروریست های فضای سایبر، کارمندان ناراضی و هکرها رویکردی سیستماتیک را برای امنیت شبکه می طلبد. در بسیاری از صنایع، امنیت به شکل پیشرفته یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است.

در این سلسله مقالات رویکردی لایه بندی شده برای امن سازی شبکه به شما معرفی می گردد.  این رویکرد هم یک استراتژی تکنیکی است که ابزار و امکان مناسبی را در سطوح مختلف در زیرساختار شبکه شما قرار می دهد و هم یک استراتژی سازمانی است که مشارکت همه از هیأت مدیره تا قسمت فروش را می طلبد.

رویکرد امنیتی لایه بندی شده روی نگهداری ابزارها و سیستمهای امنیتی و روال ها در پنج لایه مختلف در محیط فناوری اطلاعات متمرکز می گردد.

۱- پیرامون

۲- شبکه

۳- میزبان

۴- برنامه  کاربردی

۵- دیتا

در این سلسله مقالات هریک از این سطوح تعریف می شوند و یک دید کلی از ابزارها و سیستمهای امنیتی گوناگون که روی هریک عمل می کنند، ارائه می شود. هدف در اینجا ایجاد درکی در سطح پایه از امنیت شبکه و پیشنهاد یک رویکرد عملی مناسب برای محافظت از دارایی های دیجیتال است. مخاطبان این سلسله مقالات متخصصان فناوری اطلاعات، مدیران تجاری و تصمیم گیران سطح بالا هستند.

محافظت از اطلاعات اختصاصی به منابع مالی نامحدود و عجیب و غریب نیاز ندارد. با درکی کلی از مسأله،  خلق یک طرح امنیتی استراتژیکی و تاکتیکی می تواند تمرینی آسان باشد. بعلاوه، با رویکرد عملی که در اینجا معرفی می شود، می توانید بدون هزینه کردن بودجه های کلان، موانع موثری بر سر راه اخلال گران امنیتی ایجاد کنید.

۲-  امنیت شبکه

سطح شبکه در مدل امنیت لایه بندی شده به WAN و LAN داخلی شما اشاره دارد. شبکه داخلی شما ممکن است شامل چند کامپیوتر و سرور و یا شاید پیچیده تر یعنی شامل اتصالات نقطه به نقطه به دفترهای کار دور باشد. بیشتر شبکه های امروزی در ورای پیرامون، باز هستند؛ یعنی هنگامی که داخل شبکه قرار دارید، می توانید به راحتی در میان شبکه حرکت کنید. این قضیه بخصوص برای سازمان های کوچک تا متوسط صدق می کند که به این ترتیب این شبکه ها برای هکرها و افراد بداندیش دیگر به اهدافی وسوسه انگیز مبدل می شوند. تکنولوژی های ذیل امنیت را در سطح شبکه برقرار می کنند:

 

·   IDSها (سیستم های تشخیص نفوذ) و IPSها (سیستم های جلوگیری از نفوذ) ـ تکنولوژیهای IDS و IPS ترافیک گذرنده در شبکه شما را با جزئیات بیشتر نسبت به فایروال تحلیل می کنند. مشابه سیستم های آنتی ویروس، ابزارهای IDS و IPS ترافیک را تحلیل و هر بسته اطلاعات را با پایگاه داده ای از مشخصات حملات شناخته شده مقایسه می کنند. هنگامی که حملات تشخیص داده می شوند، این ابزار وارد عمل می شوند. ابزارهای IDS مسؤولین IT را از وقوع یک حمله مطلع می سازند؛ ابزارهای IPS یک گام جلوتر می روند و بصورت خودکار ترافیک  آسیب رسان را مسدود می کنند. IDSها و IPSها مشخصات مشترک زیادی دارند. در حقیقت، بیشتر IPSها در هسته خود یک IDS دارند. تفاوت کلیدی بین این تکنولوژی ها از نام آنها استنباط می شود. محصولات IDS تنها ترافیک آسیب رسان را تشخیص می دهند، در حالیکه محصولات IPS از ورود چنین ترافیکی به شبکه شما جلوگیری می کنند. پیکربندی های IDS و IPS  استاندارد در شکل نشان داده شده اند:

 

·   مدیریت آسیب پذیری – سیستم های مدیریت آسیب پذیری دو عملکرد مرتبط را انجام می دهند: (۱) شبکه را برای آسیب پذیری ها پیمایش می کنند و (۲)روند مرمت آسیب پذیری یافته شده را مدیریت می کنند. در گذشته، این تکنولوژی VA )تخمین آسیب پذیری( نامیده می شد. اما این تکنولوژی اصلاح شده است، تا جاییکه بیشتر سیستم های موجود، عملی بیش از تخمین آسیب پذیری ابزار شبکه را انجام می دهند.

 سیستم های مدیریت آسیب پذیری ابزار موجود در شبکه را برای یافتن رخنه ها و آسیب پذیری هایی که می توانند توسط هکرها و ترافیک آسیب رسان مورد بهره برداری قرار گیرند، پیمایش می کنند. آنها معمولاً پایگاه داده ای از قوانینی را نگهداری می کنند که آسیب پذیری های شناخته شده برای گستره ای از ابزارها و برنامه های شبکه را مشخص می کنند. در طول یک پیمایش، سیستم هر ابزار یا برنامه ای را با بکارگیری قوانین مناسب می آزماید.

فهرست

عنوان                                                                                                               صفحه

مقدمه ............................................................................................................................................................................................................................................ 3 

افزودن به ضریب عملکرد هکرها.............................................................................................................................................................................................. 4

سطح 1 امنیت پیرامون............................................................................................................................................................................................................... 5

سطح 2 امنیت پیرامون .............................................................................................................................................................................................................. 7

استاندارد شبکه های محلی بی سیم ...................................................................................................................................................................................... 9

شبکه های بی سیم و انواع WPAN,WWAN.WLAN ....................................................................................................................................... 11

مقدار بر شبکه خصوصی مجازی (VPN)...................................................................................... 12

دسته بندی VPN بر اساس رمزنگاری ................................................................................................................................................................................ 12

دسته بندی VPN بر اساس لایه پیاده سازی .................................................................................................................................................................... 14

مقایسه تشخیص نفوذ و پیشگیری از نفوذ............................................................................................................................................................................. 14

تفاوت شکلی تشخیص با پیشگیری........................................................................................................................................................................................ 14

تشخیص نفوذ.................................................................................................................................................................................................................................. 16

نتیجه ی نهایی................................................................................................................................................................................................................................ 17

مقدمه ای بر تشخیص نفوذ......................................................................................................................................................................................................... 17

انواع حملات شبکه ای با توجه به طریقه حمله .................................................................................................................................................................. 18

انواع حملات شبکه ای با توجه به حمله کننده .................................................................................................................................................................. 19

پردازه تشخیص نفوذ ................................................................................................................................................................................................................... 20

مقدمه ای بر IPSEC ............................................................................................................................................................................................................... 20

انواع IPSEC VPN .............................................................................................................................................................................................................. 21

کاربرد پراکسی در امنیت شبکه .............................................................................................................................................................................................. 23

برخی از انواع پراکسی.................................................................................................................................................................................................................. 24

SMTP proxy ...................................................................................................................................................................................................................... 25

امنیت و پرتال ............................................................................................................................................................................................................................... 27

امنیت و پرتال CMS PARS............................................................................................................................................................................................. 27

راهکارهای شبکه های سیم ...................................................................................................................................................................................................... 28

نسب، طراحی و راه اندازی شبکه و ایرلس Multipoint Point o...................................................................................................................... 29

نسب طراحی و راه اندازی شبکه های Hot spot.......................................................................................................................................................... 29

مشاوره و تامین تجهیزات برای راه اندازی شبکه های وایرلس........................................................................................................................................ 29

شبکه های بیسیم.......................................................................................................................................................................................................................... 35

انواع شبکه های بی سیم ........................................................................................................................................................................................................... 36

شبکه های (MANET) Mobile ad hoc .............................................................................................................................................................. 38

کاربردهای شبکه  Mobile ad hoc ............................................................................................................................................................................. 39

پروتوکل های مسیریابی Routing proto cols..................................................................................................................................................... 39

پروتوکل TCP/IP...................................................................................................................................................................................................................... 40

مقدمه................................................................................................................................................................................................................................................. 40

معنی پروتوکل TCP/IP.......................................................................................................................................................................................................... 41

لایه های پروتکل TCP/IP...................................................................................................................................................................................................... 41

لایه Application.................................................................................................................................................................................................................. 42

لایه Transport........................................................................................................................................................................................................................ 43

لایه اینترنت..................................................................................................................................................................................................................................... 43

لایه Network Interface................................................................................................................................................................................................ 43

مشخص نمودن برنامه ها ............................................................................................................................................................................................................ 43

آدرس IP......................................................................................................................................................................................................................................... 44

یورت TCP/IP............................................................................................................................................................................................................................ 44

سوکت (Socket).................................................................................................................................................................................................................... 44

TCP/IP........................................................................................................................................................................................................................................ 44

پروتکل:TCP لایه Transport.......................................................................................................................................................................................... 45

ارسال اطلاعات با استفاده از TCP......................................................................................................................................................................................... 45

پروتوکل: UUP لایه Internet ........................................................................................................................................................................................... 46

پروتوکل: IP لایه Internet.................................................................................................................................................................................................... 48

مسیر یابی ....................................................................................................................................................................................................................................... 49

معنای حمل.................................................................................................................................................................................................................................... 49

توزیع توپولوژی.............................................................................................................................................................................................................................. 49

آلگوریتم برداری راه دور ............................................................................................................................................................................................................. 49

آلگوریتم حالت اینک................................................................................................................................................................................................................... 59

پروتوکل بردار مسیر..................................................................................................................................................................................................................... 50

مقایسه الگوریتم مسیریابی ....................................................................................................................................................................................................... 50

انتخاب مسیر................................................................................................................................................................................................................................... 51

عوامل چندگانه ............................................................................................................................................................................................................................. 51

شبکه های حسگر بی سیم........................................................................................................................................................................................................ 52

نگاهی به شبکه های بی سیم حسگر...................................................................................................................................................................................... 52

ویژگی های عمومی یک شبکه حسگر................................................................................................................................................................................... 54

ساختار ارتباطی شبکه های حسگر......................................................................................................................................................................................... 54

فاکتورهای طراحی ....................................................................................................................................................................................................................... 54

تحمل خرابی................................................................................................................................................................................................................................... 55

قابلیت گسترش.............................................................................................................................................................................................................................. 55

هزینه تولید .................................................................................................................................................................................................................................... 55

سخن پایانی..................................................................................................................................................................................................................................... 57

منابع ................................................................................................................................................................................................................................................. 58

 

👇محصولات تصادفی👇

پیشینه پژوهش و مبانی نظری اضطراب اجتماعی (فصل دو) پایان نامه طراحی سایت توسط UML تحقیق انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن پایان نامه اصول طراحی جیگ و فیکسچرها مقاله فرآیند بازاریابی الکترونیکی طبق مدلهای آمیخته بازاریابی اینترنتی