👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی شهر بازی کوثر شیروان

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کارآموزی شهر بازی کوثر شیروان

گزارش کارآموزی شهر بازی کوثر شیروان در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کارآموزی شهر بازی کوثر شیروان در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست............................................................

مقدمه............................................................................................................1    اهمیت اقتصادی گلکاری در ایران ..........................................................................3  گلهای یکساله...................................................................................................6    گیاهان علفی یکساله ..........................................................................................7   

تقویم کاشت گیاهان زینتی یکساله........................................................................... 8

زمان کاشت گیاهان یکساله برای گلکاریهای تابستانه وپاییزه ............................................8

کاشت مستقیم بذر در باغچه.................................................................................9

آماده کردن زمین برای گلکاری های فصلی...............................................................9

روش کاشت بذر.............................................................................................10

کشت بذر در جعبه یا گلدان.................................................................................11

انتقال نشاءسبز شده......................................................................................... 11

اطلسی....................................................................................................... 13

جعفری...................................................................................................... 15

رعنا زیبا.................................................................................................... 17

شاه پسند..................................................................................................... 18

بنفشه معمولی.............................................................................................. 20

کوکب....................................................................................................... 22

کوکب کوهی ...............................................................................................23

 پیچ امین الدله.............................................................................................. 24

تکمه ای..................................................................................................... 26

ابری.........................................................................................................27

شب بو..................................................................................................... 28

میمون...................................................................................................... 31

مینای پاییزه............................................................................................... 32

بومادران.................................................................................................. 33

تاج الملوک............................................................................................... 34

داوودی.................................................................................................... 36

مارگریت.................................................................................................. 37

گل ناز..................................................................................................... 38

قرنفل...................................................................................................... 40

تاج خروس............................................................................................... 41

کلم زینتی................................................................................................. 43

کروپسیس .................................................................................................44

همیشه بهار............................................................................................... 45

مینا چمنی................................................................................................. 46

گازانیا..................................................................................................... 46

زلف عروس..............................................................................................48

مغربی..................................................................................................... 49

درخت ودرختچه ها...................................................................................... 50

انتخاب درخت ودرختچه ها............................................................................. 51

معرفی گونه های درختی ودرختچه ای................................................................ 52

درختچه توری........................................................................................... 51

کوتوناستر................................................................................................ 54

بداغ...................................................................................................... 55

ختمی.................................................................................................... 56

درخت زبان گنجشک.................................................................................. 58

افرا.......................................................................................................59

اقاقیا..................................................................................................... 60

بید مجنون............................................................................................... 61

کاج...................................................................................................... 62

سرو......................................................................................................63

برگ نو................................................................................................. 64

چمن..................................................................................................... 65

منابع ....................................................................................................67

 

 

مقدمه

ضرورت حضور فضای سبز در حیات انسانی و از آنجا که انسان موجودی است تنوع طلب، لذا در فضای سبز شهری علاوه بر ضرورت اهمیت و بهاء دادن به درختکاری، ایجاد تنوع هم از دیگر فاکتورهای مهم به نظر می رسد استفاده به جا و مناسب از پوشش گیاهی، احداث و نگهداری فضای سبز نیاز به تجربه و دانش، تحقیق و تفحص و شناخت نیازهای گونه های مختلف دارد، تا رابطه دیرین انسان و طبیعت تقویت شود و انسان بار دیگر با طبیعت فراموش شده آشتی نماید.در ایجاد تنوع گیاهی در فضای سبز شهری همواره محدودیت های هوا و اقلیم،خشکی باد ، تابش بیش از حد خورشید و غیره وجود دارد که همین امر باعث کاهش تنوع می گردد انتخاب گونه های جدید • در انتخاب و بررسی انواع گونه های جدید موارد ذیل ، بایستی مد نظر باشد: الف) سازگاری گونه معرفی شده با خصوصیات آب و هوائی منطقه این امر باعث بالا رفتن قدرت رشد، تکثیر و در نهایت بقای گونه می گردد. ب)زیبایی و ظاهر آراسته گونه جدید گیاه به نحوی که شکل و ظاهر گیاه مناسب محل مورد نظر باشد ، که در این رابطه دیدگاه و نظر کارشناس فضای سبز از اهمیت ویژه ای برخوردار استعدم استفاد ه مناسب از یک گونه گیاه در محل مورد نظر، باعث کاهش زیبایی محوطه گردیده ضمن آنکه گاهی ممکن است باعث بروز مشکلاتی گردد به عنوان نمونه چنانچه از گیاهان انبوه در حواشی معابر و پیاده رو استفاده گردد، باعث کاهش دید رانندگان و ممانعت از توجه آنها به عابرین پیاده که در انتظار عبور از خیابان هستند، می گردد و همین امر باعث بروز حوادثی می شود. ج) خصوصیات فیزیولوژیک و مرفولوژیک گیاه گاهی صمغ تانن و سایر اسانس های موجود در بخش های مختلف انواع گیاهان باعث وارد گردیدن لطماتی به اقشار مختلف بخصوص کودکان می گردد زیرا کودکان از روی کنجکاوی و یا بازیهای کودکانه در تماس با این پیکره های گیاهی بوده و حتی بخشی از برگ و غیره را در طی بازیهای کودکانه تناول می نمایند که در آنها ایجاد مسمومیت می نماید ، لذا توجه به ایمنی اقشار مختلف این موضوع دارای اهمیت به سزائی است سالها است که فضای سبز شهری سطح مالامال از درختان صنعتی،جنگلی چون چنار، نارون ، زبان گنجشک گردیده است و سالها است که مهمترین پوشش سطح زمین در پارکها ، مبادین و بلوارها چمن است، حال آنکه مشخص گردیده است که بیشترین آلرژی از طرف گیاهان فوق حادث می گردد و چمن نیز با توجه به وضعیت خشکسالی ها و کمبود آب و همچنین هزینه های بالای نگهداری ، حداقل در پاره ای از مناطق که امکانات و بودجه وسیع و کلان در دسترس نیست ، کاملا از چرخه کشت و فضای سبز خارج گردیده است.لذا ایجاد تنوع اوری ضروری و رویكردی الزامی برای بهبود فضای زندگی انسان ماشینزده امروزی است كه ما جزئ لاینفك آن هستیم لذا بر آن شدیم تا بخش نخست این موضوع را در اختیار علاقه مندان قرار دهیم و انشائ اله در آتیه نزدیك اهم مطالب به صورت جامع آماده خواهد شد. معرفی اهم گیاهان فضای سبز كه در بیشترین كاربرد را دارند

اهمیت اقتصادی گلکاری در ایران 

سرمایه گذاری مهم به منظور تولید گل ،که از نظر اقتصادی قابل اهمیت است ،از 50 سال پیش درایران آغاز شده است . قبل از آن تاریخ نیز در بسیاری از منازل وباغها ،گل ودرختچه زینتی وچمن کشت وکار می شد ، لیکن این کار از نظر اقتصادی به وسعت واهمیت امروز نبود .

بخش عمده سرمایه گذاری گلکاری در بخش خصوصی است . لیکن دولت در یک سرمایه گذاری وسیع تر که از نظر اقتصادی به صورت غیر مستقیم به کشت وکار گل ، چمن درختچه زینتی ، گیاهان پوششی وغیره مربوط است ،شرکت دارد که سمایه گذاری در در پارک سازی ها ،محوطه سازی در شهرها ،در اطراف بیمارستانها وساختمانهای ادارات دولتی ، در کنار خیانها ومیادین ،در باغ های گیاه شناسی وغیره از آن جمله است . با این همه وسیع ترین ومهم ترین سرمایه گذاری در گلکاری وکشت وکار گیاهان زینتی توسط توسط مردم به صورت پراکنده در سرتاسر ایران تا کنون انجام گرفته است . میزان سرمایه گذاری ها چه در بخش خصوصی وچه در بخش دولتی در 10 سال گذشته رشد سریعی داشته است، ودر سالهای1345 تا1355 حجم این سرمایه گذاری به چندین برابر نسبت به 10 سال قبل از آن رسیده است ، چه بسیاری از پارکها ومحوطه سازیها در بخش دولتی وبسیاری از گلخانه ها در مراکز تولید گل در بخش خصوصی در این سالها به وجود آمده اند .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آشنایی با افزودنیهای غذایی مقاله رشوه و ارتشاء پروژه شبکه های صف درس تئوری صف دانلود پاورپوینت آشنایی با کشور مصر ترجمه مقاله بهینه سازی منحنی شارژ خودروی برقی به منظور کاهش هزینه انرژی و بهبود عمر باتری