👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی عمران

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کارآموزی عمران

گزارش کارآموزی عمران در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کارآموزی عمران در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                 صفحه

فصل اول ................................. 1

فصل دوم ................................. 4

فصل سوم ................................ 18

شن و ماسه .............................. 20

محل‌های مصرف شن و ماسه در ساخت آن ........ 21

ابعاد شن و ماسه ........................ 22

منابع تهیه شن و ماسه .................... 23

1-  شن و ماسه طبیعی ...................... 23

2-  شن و ماسه شكسته ...................... 23

تفاوت شن و ماسه طبیعی و شكسته .......... 24

شكل هندسی دانه‌ها ....................... 28

جنس شن و ماسه .......................... 28

بزرگی دانه‌های شن و ماسه ................ 31

مواردی كه نباید در ماسه و شن باشد ...... 32

سیمان .................................. 35

سیمان پرتلند نوع 1 ..................... 35

سیمان پرتلند نوع 2 ..................... 36

سیمان پرتلند نوع 3...................... 36

سیمان پرتلند نوع 4 ..................... 37

سیمان پرتلند نوع 5 ..................... 37

آب ..................................... 38

آب مورد مصرف در بتن از نظر مقدار و كیفیت 38

استاندارد ماسه برای ملات ماسه سیمانی .... 39

طبقه بندی ماسه ......................... 39

انواع ماسه ............................. 40

بلوكهای سیمانی توخالی ................... 41

مراجع الزامی ........................... 41

ویژگی‌های مصالح مصرفی در بلوك سیمانی....... 42

1-1         سیمان .............................. 43

1-2         سنگدانه بتن ......................... 43

1-3         سیمان پرتلند پوزولانی ............... 44

1-4         سیمان پرتلند سرباره‌ای .............. 45

2- سنگدانه‌ها ........................... 45

3- آب .................................. 46

4- مواد افزودنی ........................ 46

ویژگیهای بلوك سیمانی ................... 46

1-  ابعاد ................................ 46

2-  تاب فشاری ............................ 48

3-  وزن مخصوص توده‌ای ...................... 48

4-  جذب آب ............................... 49

ویژگیهای ظاهری ......................... 49

روش ساخت بلوك‌های سیمانی توخالی .......... 50

تیر پیش تنیده ........................... 51

مزایا و نواقص بتن پیش تنیده ............. 54

مزایا .................................. 54

نواقص .................................. 55

مصالح بكار رفته برای بتن پیش تنیده ....... 57

تیرچه ................................... 60

انواع تیرچه ............................. 61

1-  تیرچه خرپایی .......................... 61

2-  تیرچه پیش تنیده ....................... 62

محدودیت‌های اجرای تیرچه پیش تنیده و بلوك .. 65

روش ساخت تیرچه پیش تنیده ................ 67

شكل‌های مربوط به ساخت انواع بلوك ........ 70

شكل‌های مربوط به ساخت تیرچه پیش تنیده .... 73

 

فصل اول

شركت خانمان واقع در جاده تهران – قزوین روبروی نیروگاه شهید رجائی كیلومتر 25 واقع می‌باشد. تاسیس این كارخانه در سال 1350 می بوده است كه در سال 1363 پروانه شركت ثبت شده است. مساحت كارخانه عبارتست از بیست و چهار هزار متر مربع كه در این كارخانه قابلیت ساخت انواع بتن‌های پیش ساخته را دارا می‌باشد. كه به طور كلی محل‌های ساخت این قطعات در كارخانه (شركت خانمان) شامل شده است از یك سوله كه در آن ساخت تیرچه پیش تنیده انجام می‌شود  و در پشت این سوله یك محوطه برای ساخت بلوك‌های سقفی و دیواری موجود می‌باشند در این كارخانه یك آزمایشگاه مجهز كه در آن تمام مراحل كنترل و كیفیت و ساخت قطعات بتنی را عهده دار می‌باشد.

ظرفیت تولید كارخانه (شركت خانمان) عبارتست از :

تیرچه پیش تنید :    100000 متر

انواع بلوك‌های سقفی و دیواری : 150000 عدد

لازم به ذكر می‌باشد كه شركت خانمان با موسسه‌های دولتی ائم از شهرداری قزوین، بنیاد مسكن ارومیه، بنیاد مسكن سیستان و بلوچستان، استان قزوین، كمیته امداد قزوین، بنیاد مسكن و شهرسازی آبیك، آستان قدس رضوی آبیك، و شركت‌های ساختمانی خصوصی دیگر كه قرار داد ساخت تیرچه پیش تنیده و انواع بلوك‌های ساختمانی را دارا می‌باشد.

فصل دوم

دفتر مركزی این شركت در تهران واقع است كه در آن شركاء، كاركنان اداری و مالی و بازرگانی و تداركات در آن ایفاء وظایف می‌كنند.

جهت پیشبرد وظایف و تصمیم گیریها، شركت بوسیله هیات مدیره‌ای مركب از سه نفر از صاحبان سهام و شركاء تشكیل و اداره می‌شود. و دارای كلیه اختیارات نامه و لازمه برای اداره شركت بوده و می‌تواند در موارد زیر اقدام نماید :

1-    تنظیم آئین نامه‌ها لازم جهت اداره امور شركت

2-    استخدام و عزل و نصب كارمندان و كارگران و متخصصان و غیره و تعیین حقوق و مزایای آن.

3-  انجام هر گونه معامله مجاز در حدود موضوع شركت و بنام و بحساب و برای شركت اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجار اموال منقول و غیر منقول كه مورد نیاز شركت باشد.

4-    پرداخت دیون و انجام اقدامات لازم جهت وصول مطالبات شركت

5-  مراجعه به كلیه مراجع قانونی از قبیل وزارتخانه‌ها – ادارات- گمركات – بانكها و غیره جهت انجام كلیه امور شركت.

6-  وام دادن و وام و گرفتن از اشخاص و شركتها و غیره به هر مبلغ و هر میزان كه صلاح باشد با هر نوع قید و شرط لازمه و به رهن گذاردن اموال منقول و غیر منقول.

7-  اختیاراتی كه به هیأت مدیره تفویض گردیده منحصر به موارد فوق نبوده و بطور كلی هر تصمیمی كه هیأت مذكور در جهت پیشرفت و توسعه هدف و منظور شركت مقتضی و لازم بداند معتبر می‌باشد.

كه هیات مدیره از بین رفتن اعضاء خود و یا خارج یك نفر را بعنوان مدیر عامل انتخاب كرده كه حق امضا كلیه اسناد و اوراق تعهد آور اعم از چكها و سایر اوراق تجارتی و غیره با مدیره عامل و یكی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شركت خواهد بود.

👇محصولات تصادفی👇

ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهزیستی ذهنی (فصل دوم) پایان نامه بیانگر رابطه فرهنگ سازمانی و بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات مقاله اهمیت بودجه برای دولت خواص عجیب زالو به قلم استاد آل اسحاق