👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه تكنیك هایی برای پنهان كردن اطلاعات اصلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه تكنیك هایی برای پنهان كردن اطلاعات اصلی

پروژه تكنیك هایی برای پنهان كردن اطلاعات اصلی

پروژه تكنیك هایی برای پنهان كردن اطلاعات اصلی

قسمتی از متن:

تكنیك هایی برای پنهان كردن اطلاعات

پنهان كردن اطلاعات شكلی از مختصر نویسی است كه اطلاعات را در یك رسانه دیجیتالی به منظور شناسایی، تعلیق و حق چاپ جا می دهند. محدودیت های زیادی بر این فرآیند تاثیر می گذارند: كمیت اطلاعات پنهان شده، نیازمند تغییری ناپذیری این اطلاعات تحت شرایطی است كه سیگنال میزبان در معرض تحریف باشد برای مثال می توان اختصار پراتلاف، درجه ای كه اطلاعات باید برای رهگیری محفوظ شوند، تغییر یا پاك شدن توسط گروه سوم را نام برد. ما هم تكنیك های سنتی و هم جدید را جستجو می كنیم. به فرآیند پنهان كردن اطلاعات و ارزیابی این تكنیك ها در سه كاربرد می پردازیم:

حمایت از حق چاپ، محافظت در برابر دستكاری و مداخله و افزایش جای گذاری اطلاعات.

دسترسی دیجیتالی به امكانات رسانه ای و به طور بالقوه بهبود قابلیت انتقال، بازده و صحت اطلاعات ارائه شده است. تاثیرات نامطلوب دسترسی آسان به اطلاعات، افزایش فرصت برای نقض حق چاپ و دستكاری یا تغییر مطالب می باشند. انگیزه این كار در بر گیرنده اقدامات لازم حقوق عقلانی است كه نشانه ای از دستكاری مطالب و به معنای تعلیق آنهاست. پنهان كردن اطلاعات نشان دهنده بخشی از فرآیندهای مورد استفاده برای جای گذاری اطلاعات است كه از آن جمله حق چاپ اطلاعات، اشكال مختلف رسانه(صوتی، تصویری، متنی) با حداقل میزان تنزل مشهود برای سیگنال میزبان است.

برای مثال اطلاعات جای گذاری شده باید برای فرد ناظر غیر قابل دیدن و نامفهوم باشند. به این مسئله توجه كنید كه پنهان كردن اطلاعات گرچه مشابه تراكم و اختصار است اما از پنهان كاری متمایز است. و هدف آن دسترسی منحصر و خاص برای سیگنال میزبان نیست بلكه بیشتر برای اطمینان از مصونیت و بازیابی اطلاعات جایگذاری شده است. دو هدف مهم پنهان كردن اطلاعات در رسانه دیجیتالی فراهم كردن حفاظت از حق چاپ و تضمین بی عیبی مطالب است، بنابراین اطلاعات باید در سیگنال میزبان پنهان بمانند حتی اگر سیگنال در معرض دستكاری، تنزل خلوص، نمونه برداری یا اختصار پر اتلاف داده ها قرار بگیرد. كاربرد دیگر پنهان كردن اطلاعات شامل گنجایش زیاد اطلاعات می شود كه نیازی به بازیابی، پاك كردن یا جدا كردن پیدا نمی كند و این اطلاعات هم برای نویسنده و هم خواننده مفید هستند. بنابراین تكنیك هایی كه برای پنهان كردن اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند به كمیت اطلاعات و تغییر ناپذیری آن اطلاعات برای دستكاری بستگی دارد. از آنجایی كه هیچ یك از روشها تمام این اهداف را برآورده نمی كند، هر یك از این فرآیندهای مورد نیاز طیفی از كاربردهای ممكن را در بر می گیرند. از لحاظ فنی پنهان كردن اطلاعات دشوار است و هر روزنه ای برای اینكه با اطلاعات در سیگنال میزان یا از لحاظ ادراكی یا آماری پر شود در معرض پاك شدن یا اختصار پر اتلاف قرار می گیرد.

كلید موفقیت برای پنهان كردن اطلاعات پیدا كردن روزنه هایی است كه برای استخراج مناسب نیستند و از طریق الگوریتم اختصار حاصل می شوند. مسئله حادتر پر كردن این روزانه ها با اطلاعات، نامتغیر باقی ماندن طبقه بزرگ انتقال سیگنال میزبان است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی آزمایش های کیفی اسیدهای آمینه و پروتئین ها مبانی نظری بهره وری واحدهای دام و طیور مقاله روابط کارگر و کارفرما پروژه کارآفرینی تولید پمپ ترمز خودرو پروژه رشنال رز کلینیک دندانپزشکی