👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی اثرات غلظت‌های مختلف اکسین و نوع قلمه بر روی ریشه‌زایی قلمه‌های گیاه خرزهره

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی اثرات غلظت‌های مختلف اکسین و نوع قلمه بر روی ریشه‌زایی قلمه‌های گیاه خرزهره

پایان نامه بررسی اثرات غلظت‌های مختلف اکسین و نوع قلمه بر روی ریشه‌زایی قلمه‌های گیاه خرزهره

پایان نامه بررسی اثرات غلظت‌های مختلف اکسین و نوع قلمه بر روی ریشه‌زایی قلمه‌های گیاه خرزهره

- بیان مسئله ( توضیح در مورد ابعاد مختلف موضوع ) :  

درختچه خرزهره (Nerium oleander L. )  متعلق به تیره  Apocynaceae و بومی نواحی خشک و گرمسیری اروپا و آمریکا است و اغلب در نقاط سردسیر  به صورت گیاهی گلدانی ، زمستانها در گلخانه ها نگهداری می شود ، ولی در فصل بهار ، تابستان و پاییز به خارج از گلخانه انتقال می یابد .

تکثیر آن از طریق قلمه انجام می گیرد . بهترین زمان جهت  قلمه گیری در بهار و بعد از فصل گل دهی است . قلمه ها را در گلخانه باید در بستری مرطوب و گرم کاشت تا ریشه دهند ، سپس قلمه های ریشه دار به گلدان انتقال یافته ، در خاکهای غنی از مواد آلی ، ، کشت شوند . بعد از 2 سال خرزهره به گل می نشیند . این گیاه بطوردائم سبز بوده و در فصل پاییز خزان نمی کند . فصل گل دهی خرزهره طولانی و گلهای آن در واریته های مختلف به رنگهای بسیار متنوع یافت شده اند ، نوع ابلق آن از نظر طراحی جالب است . انواع جدیدی از گیاه خرزهره به ایران آورده شده است .از آنجائیکه تکثیر اکثر گیاهان بوسیله بذر باعث هتروزیگوس شده و زمان بلوغ و گلدهی گیاهان طولانی می شود. بنابراین تکثیر به روشهای غیر جنسی ضروری بنظر می رسد و نیز چون هورمونهای اکسینی در        ریشه زایی دخیل می باشند پس باید بهترین نوع اکسین و موثرترین غلظت آن نیز تعیین گردد و چون نوع قلمه در ریشه زایی موثر می باشد ضروری بنظر می رسد که انواع قلمه های خشبی و نیمه خشبی و نرم (علفی ) مورد بررسی قرار گیرد . تقریبا تمامی خرزهره هاییکه بوسیله قلمه تکثیر می شوند با استفاده از قلمه های نیمه خشبی حاصل شده اند . حال ما می خواهیم بدانیم آیا با استفاده از هورمون می توان از قلمه های نرم و خشبی نیز استفاده کرد و در صورت مثبت بودن پاسخ چه هورمون اکسینی و چه غلظتی از هورمون بهترین می باشد .

👇محصولات تصادفی👇

مقاله کاربرد لیزر چشم پزشکی کار اموزی در داروسازی جابر ابن حیان مقاله در مورداصول سرپرستی (مدیر موفق) پروژه کارآفرینی تاسیس آژانس کرایه خودرو آموزش نرم افزار کامسول