👈 فروشگاه فایل 👉

بیماریهای غیر واگیر و اپیدمیولوژی آنها

ارتباط با ما

... دانلود ...

بیماریهای غیر واگیر و اپیدمیولوژی آنها

سرطان

گذارهای اپیدمیولوژیک 

به طور کلی سه گذار اپیدمیولوژیک به وقوع پیوسته است.

اولین گذار اپیدمیولوژیک:

 

حدود ده سال قبل آغاز شده است

بیماریها عمدتامسری بوده به خاطر شرایط زندگی افراد

با تکامل  فکری و افزایش تجربیات انسان و بهره گیری بهتر از ابزارهای جدید، بیماریهای جدید ظهور نمود و به دلیل افزایش جمعیت، کمبود غذا و سوء تغذیه اتفاق افتاد

زمینه برای بیماریهای عفونی بیشتر شد.

مسایل و مشکلات مرتبط با طبقه بندی اجتماعی بیشتر محرز شد

 

 

گذارهای اپیدمیولوژیک

به طور کلی سه گذار اپیدمیولوژیک به وقوع پیوسته است.

دومین گذار اپیدمیولوژیک:

 

با آغاز انقلاب صنعتی در اواسط قرن نوزدهم اروپا و آمریکای شمالی  روی داد

میزان مرگ و میر ناشی از بیماریهای عفونی کمتر شد

به جای این بیماریها ، بیماریهای دژنراتیو و ساخت انسان بیشتر شد.

 

 

گذارهای اپیدمیولوژیک

به طور کلی سه گذار اپیدمیولوژیک به وقوع پیوسته است.

سومین گذار اپیدمیولوژیک:

 

مرگ ومیر ناشی از بیماریهای مزمن اضافه شده است.

مرگ و میر مادران و کودکان کاهش یافت

افزایش جمعیت

پیر شدن و سالمند شدن جمعیت

افزایش بیماریهای مزمن مرتبط با سالمندی

بهبود شیوه زندگی

توانمندسازی مردم به منظور تامین و ارتقاء سلامت

جلب همکاری  های بین بخشی

این دو استراتژی روشهای مختلفی را می طلبد.

در این میان مراقبت از بیماریها هم دارای اهمیت است و موجب ارتقاء سلامت می شود.

مراقبت مناسب برای بیماریهای اولویت دار و درمان صحیح آنها برا پیشگیری از بروز عوارض و یا ماندگاری آنها خود نوعی ارتقاء سلامت است.

 

کنترل بیماریهای غیر واگیر

در کشور ما علل مرگ به شرح زیر است.

                              •بیماریهای قلبی- عروقی

                              •حوادث و سوانح

                              •سرطان ها

                              •حول تولد

      •                        بیماریهای عفونی

کنترل بیماریهای غیر واگیر

تغییرات جمعیتی

امنیت غذا و  تغذیه : کم خونی فقر آهن-سوء تغذیه پروتئین- انرژی و یک نتیجه آن کوتاهی قد- کمبود ویتامینهای A,D و ریز مغذی ها

از طرف دیگر افزایش وزن و بیماریهای ناشی از آن مانند پرفشاری خون، دیابت نوع 2، بیماریهای قلبی- عروقی و بیماریهای استخوان و مفاصل

تعریف بیماری غیرواگیر مبهم است و تعریف واحدی برای آن ارائه نشده است.

دوره بیماری غیر واگیر طولانی است و بیمار به طور دایم کم و بیش ناتوان می ماند.

اما باید در نظر داشت که که با افزایش طول عمر بشر، افزایش توان اقتصادی و رفاه و کاهش فعالیت بدنی و زیاده روی در مصرف مواد غذایی باعث شیوع بیماریهای مزمن شده است

انجمن بیماریهای آمریکا: همه کاستی ها یا انحراف از حالت عادی را که یک یا چند ویژگی زیر را داشته باشد مطرح می کند:

دایمی باشد

پس از آن ناتوانی بر جای بماند

بیماری قابل برگشت نباشد

بازتوانی نیاز به آموزش ویژه داشته باشد

مدت زیادی مراقبت ، مشاهده لازم داشته باشد.

سیر طبیعی بیماری های غیر واگیر

بیماری های غیرواگیر دارای ویژگی های خاصی به شرح زیر می باشند:

                              •عدم وجود یک عامل بیماریزای مشخص و تنها

                              •چند عاملی بودن با عوامل خطر متعدد یا چندگونگی عوامل سبب شناسی. عوامل درگیر ایجاد بیماری متعدد است و تاثیرهای متقابل آنها گوناگون می باشد.( اثر تجمعی و یا هم افزایی)

                              •دوره های پنهانی طولانی

                              •شروع نامشخص بیماری

      •                        تاثیرمتفاوت عوامل بروز و دوره بیماری

منابع اطلاعات در بیماریهای غیر واگیر

منابع متعدد است

نظام گزارش بیماریها

آمار حیاتی( اطلاعات ثبت شده در هنگام تولد، مرگ و....)

مراقبت های دیده بان ( در مورد حوادث شغلی)

مراکز ثبت بیماریهای غیر واگیر( ثبت سرطان)

بررسی های بهداشتی( غربالگری)

نظام های گردآوری اطلاعات اداری( در زمان ترخیص از بیمارستان)

 

کنترل بیماریهای غیرواگیر

غربالگری افراد جامعه برای بیماریهای غیرواگیر به ویژه برای گروههای پرخطر

اقدامات برای کنترل بیماری غیرواگیر در سه سطح فرد، نظام و جامعه قابل اجراست.

اقدامات فرد و نظام معمولا در هم ادغام می شود

اقدامات فردی مانند بیماریابی- غربالگری

اقدامات نظام مانند سیاستگذاری، تغییر عوامل اقتصادی و قوانین

اقدامات در سطح جامعه به شکل مداخلات است و مشارکت تمام افراد جامعه به صورت هماهنگ را می طلبد.

 

 

بیماریهای قلبی-عروقی

شایعترین علت مرگ و میر

مهمترین علت از کارافتادگی

نیمی از مرگهای ناش از بیماریهای قلبی- عروقی ناشی از آترواسکلروز عروق کرونری است

20 درصد به دلیل سکته مغزی است

با این همه بیماریهای قلبی قابل پیشگیری است

غیر از سرطان ریه که با قطع سیگار قابل پیشگیری است ، بیماریهای قلبی-عروقی قابل پیشگیری ترین بیماری مزمن در انسان است.

👇محصولات تصادفی👇

تجربیات معلم در مدیریت کلاس و دانش آوزان پسر و دختر مقاله زن در سخن سعدی بررسی شیوع اختلالات روان شناختی بر اساس آزمون های ترسیمی در دانش آموزان دختر و پسر 12-7 ساله مقاله لاتین اصول حسابداری و حسابرسی تحقیق گواهینامه سیستم کیفیت ایزو 9000 در سازمان