👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه کارآفرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه کارآفرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم

پروژه کارآفرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم در 66 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه کارآفرینی  کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم در 66 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                                                            شماره صفحه 

خلاصه طرح :............................................................................................................................................................. 6

فصل اول..................................................................................................................................................................... 7

کلیات.......................................................................................................................................................................... 7

مقدمه :........................................................................................................................................................................ 8

نام کامل طرح و محل اجرای آن :.............................................................................................................................. 8

محل اجرا :.................................................................................................................................................................. 9

مشخصات متقاضیان :................................................................................................................................................. 9

دلایل انتخاب طرح :................................................................................................................................................... 9

وضعیت و میزان اشتغالزایی :................................................................................................................................... 10

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :.............................................................................................................................. 10

نام و کد محصولات................................................................................................................................................. 10

دسته بندی محصول................................................................................................................................................. 11

شماره تعرفه گمرکی................................................................................................................................................. 11

شرایط واردات محصول........................................................................................................................................... 12

بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول..................................................................................................... 12

بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول...................................................... 12

بررسی قیمتهای داخلی............................................................................................................................................ 12

قیمت های جهانی.................................................................................................................................................... 13

معرفی موارد مصرف وکاربرد محصولات............................................................................................................... 13

کاربرد در صنعت خودرو......................................................................................................................................... 14

کاربرد در ساخت قطعات ماشین آلات صنعتی...................................................................................................... 14

کاربرد در ماشینهای اداری....................................................................................................................................... 15

کاربرد در لوازم خانگی............................................................................................................................................ 15

کاربرد متفرقه............................................................................................................................................................ 15

بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول............................................................ 15

کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول............................................................................................ 16

کشورهای تراز اول تولیدکننده انواع خودرو............................................................................................................ 16

کشورهای عمده تولیدکننده ماشین آلات صنعتی.................................................................................................... 17

ذیلا" کشورهای عمده تولیدکننده ماشینآلات صنعتی معرفی شده است :............................................................. 17

معرفی شرایط صادرات............................................................................................................................................ 17

بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات در کشور........................................................................................ 19

نگاهی به راندمان تولید )درصد استفاده از ظرفیت اسمی( در واحدهای تولیدی فعال.......................................... 19

بررسی روند تولید واقعی قطعات صنعتی به روش دایکاست در کشور................................................................. 20

بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال................................................................................................... 21

فرایند تولید قطعات به روش دایکاست به صورت زیر است:................................................................................ 21

پیشبینی عرضه در بازار آینده کشور........................................................................................................................ 22

الف ( پیشبینی عرضه واحدهای فعال...................................................................................................................... 22

ب ( پیشبینی عرضه واحدهای در حال ایجاد.......................................................................................................... 22

با توجه به جدول بالا ، ظرفیت طرح های در حال ایجاد که در آینده به ظرفیت نصب شده کشور اضافه خواهد شد، به صورت زیر قابل پیش بینی است:.................................................................................................................................................................................. 23

بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال  1385.......................................................... 23

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنون..................................................................................................... 24

برآورد میزان مصرف قطعات در صنایع خودروسازی............................................................................................ 25

الف(  برآورد میزان مصرف در هر خودرو )واحد خودرو(.................................................................................... 25

میزان مصرف قطعات آلومینیومی در هر خودرو 11,2 درصد وزن آن برآورد گردید . لذا بر حسب ماهیت این قطعات تقسیم بندی زیر در مورد آنها قابل انجام می باشد  :...................................................................................................................................................... 26

ب(  برآورد تعداد خودروی تولید شده در کشور................................................................................................... 26

برآورد روند مصرف در بازار خدمات پس از فروش خودرو................................................................................. 28

توضیح : در جدول بالا :.......................................................................................................................................... 29

برآورد میزان مصرف غیر خودروئی قطعات دایکاست.......................................................................................... 30

جمع بندی میزان مصرف کل قطعات دایکاست در کشور...................................................................................... 30

جمع بندی میزان مصرف داخل قطعات دایکاست در صنعت خودرو................................................................... 31

بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال 1385............................................................................ 31

صادرات قطعات خودرو.......................................................................................................................................... 31

صادرات قطعات دایکاست غیر خودروئی.............................................................................................................. 32

بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم............................................................... 33

برآورد میزان تقاضای بازار خودروئی در آینده....................................................................................................... 33

الف(  پیشبینی تقاضا در بازار خودروسازان............................................................................................................ 33

ب(  بازار خدمات پساز فروش خودرو................................................................................................................... 33

برآورد میزان تقاضای بازار غیرخودروئی در آینده................................................................................................. 34

جمع بندی پیش بینی تقاضای بازار داخل در آینده................................................................................................ 34

برآورد قابلیت صادرات در آینده............................................................................................................................. 35

برآورد تقاضای کل.................................................................................................................................................... 35

جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید از نگاه توجیه پذیری بازار 36

بررسی اجمالی تکنولوژی و روش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها.................................... 36

بررسی روش تولید دایکاست................................................................................................................................... 36

روش تولید قطعات آلومینیومی از طریق ریختگری تحت فشار )دایکاست( را میتوان به صورت زیر نمایش داد: 36

شرحی بر فعالیتهای مختلف فرایند تولید................................................................................................................ 37

ذوب شمش آلومینیوم در کوره................................................................................................................................ 37

انتقال مذاب آلومینیوم به ماشین دایکست............................................................................................................... 37

پرس)تزریق( آلومینیوم مذاب به داخل قالب........................................................................................................... 37

خارج کردن قطعه از قالب و تریم آن....................................................................................................................... 37

ماشینکاری................................................................................................................................................................ 38

مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان............................................................................... 38

روش تولید با روش های تولید مورد استفاده در سایر کشورها مورد مقایسه قرار گیرد نتایج زیر حاصل خواهد شد :    38

تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در تولید محصول......................................................................... 39

با عنایت بر شرح ارائه شده تکنولوژی، نقاط قوت و ضعف آن در جدول زیر جمعبندی شده است :................ 39

مجوز های قانونی :................................................................................................................................................... 39

مراحل صدور جواز تاسیس :................................................................................................................................... 39

شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس......................................... 40

1-   اشخاص حقیقی............................................................................................................................................... 40

2-   اشخاص حقوقی.............................................................................................................................................. 40

مدارك مورد نیاز:..................................................................................................................................................... 40

اصلاحیه جواز تاسیس :........................................................................................................................................... 41

تعریف:...................................................................................................................................................................... 41

صدور پروانه بهره برداری :..................................................................................................................................... 42

مراحل صدور توسعه طرح :..................................................................................................................................... 42

فصل دوم.................................................................................................................................................................. 43

روش انجام کار......................................................................................................................................................... 43

گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه :.................................................. 44

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :........................................................................................... 44

فهرست تجهیزات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها :................................................................................................. 44

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :................................................................. 45

روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت جذب مشتریان............................................................................................... 46

برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح..................................................................................................................... 46

لحاظ کردن نقطه سربسر تولید................................................................................................................................. 46

لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار....................................................................................................................... 46

پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح................................................................................................................ 47

انتخاب محل اجرای یک طرح تولیدی عموماً براساس معیارهای زیر صورت می گیرد :..................................... 47

بازارهای فروش محصول......................................................................................................................................... 47

الف ( بازار خودروسازان.......................................................................................................................................... 48

بازار تولید کنندگان لوازم خانگی و ماشین آلات صنعتی....................................................................................... 48

بازار تأمین مواد اولیه................................................................................................................................................ 48

احتیاجات و نیازمندیهای دیگر طرح....................................................................................................................... 49

امکانات زیر بنایی مورد نیاز.................................................................................................................................... 49

حمایت های خاص دولتی........................................................................................................................................ 49

با جمعبندی مطالعات مکانیابی، محل اجرای مناسب اجرای طرح در جدول زیر آمده است.............................. 50

وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی............................................................................................................. 50

حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی................................................................................ 50

حمایت های مالی..................................................................................................................................................... 51

فصل سوم................................................................................................................................................................. 52

امور مالی طرح......................................................................................................................................................... 52

سرمایه گذاری ثابت طرح :...................................................................................................................................... 53

خرید دفتر کار :........................................................................................................................................................ 53

هزینه زمین :............................................................................................................................................................. 53

هزینه محوطه سازی :............................................................................................................................................... 54

هزینه ساختمان سازی:............................................................................................................................................. 54

هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی :...................................................................................................................... 55

تجهیزات مورد نیاز :................................................................................................................................................ 55

تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی........................................................................................................................... 56

وسایل اداری و خدماتی........................................................................................................................................... 56

وسایط نقلیه.............................................................................................................................................................. 57

هزینه های قبل از بهره برداری................................................................................................................................ 57

هزینه های پیش بینی نشده...................................................................................................................................... 57

جدول هزینه های ثابت طرح :................................................................................................................................. 58

مواد اولیه  :............................................................................................................................................................... 58

برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن..................................................................................... 58

معرفی نوع ماده اولیه عمده...................................................................................................................................... 58

معرفی منابع تأمین مواد اولیه................................................................................................................................... 59

برآورد قیمتهای مواد اولیه مصرفی.......................................................................................................................... 59

برآورد میزان مصرف سالانه مواد اولیه.................................................................................................................... 59

بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده.................................................. 60

انرژی مصرفی سالیانه :............................................................................................................................................ 61

بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح............................................................................................ 61

برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن............................................................................................................ 61

برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن............................................................................................................. 61

برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن........................................................................................ 62

برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی لازم و چگونگی تأمین آن............................................................................ 62

برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز......................................................................................................................... 62

نیازمندی طرح به راه را میتوان در حالت زیر مورد بررسی قرار داد  :................................................................. 63

عبور و مرور کامیونهای حامل مواد اولیه و محصول............................................................................................... 63

عبور و مرور کارکنان................................................................................................................................................ 63

سایر امکانات مانند راهآهن، فرودگاه و بندر.......................................................................................................... 63

فصل چهارم.............................................................................................................................................................. 64

جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات.................................................................................................................. 64

نتایج حاصله از اجرای طرح :.................................................................................................................................. 65

الف - با عنایت بر مطالعات صورت گرفته، نتیجه گیری میشود که احداث واحدهای جدید تولید قطعات دایکاست در کشورتوجیه ناپذیر می باشد که دلایل آنرا می توان بصورت زیر بیان کر د:............................................................................................................. 65

ب – در صورتیکه مجری طرح از توانائی ها و مزیت های زیر برخوردار باشد ، می تواند طرح را در ظرفیت پیشنهادی و با اهدف صادرات انجام دهد.................................................................................................................................................................................. 65

 

خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

 

 مقدمه :

مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد.

گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید قطعات صنعتی از طریق ریختگری تحت فشار آلومینیوم می باشدکه در قالب متدولوژی علمی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

 

نام کامل طرح و محل اجرای آن :

تولید ریخته گری تحت فشار آلومینیوم

 

ب(  برآورد تعداد خودروی تولید شده در کشور

مجموعه خودروهای تولید داخل کشورمان را میتوان از نگاه مصرف قطعات تولید داخل در ساخت آنها، به دو گروه عمده تقسیم بندی کرد:

گروه اول : این گروه از خودروها بخش عمده قطعات مصرفی در تولید خودرو را از سازندگان داخلی تأمین مینمایند و درصد کمی قطعات وارداتی در ساخت این گروه از خودروها کاربرد دارد. بخش عمده خودروهای تولیدی گروه ایران خودرو و سایپا در این گروه قرار دارند.

گروه دوم: در این گروه از خودروهای تولید داخل، آن دسته از خودروها قرار دارند که تولید آنها در کشور با تعداد پایین صورت می گیرد و لذا داخلی کردن تولید قطعات آنها از توجیه

اقتصادی لازم برخوردار نمی باشد. از طرف دیگر برخی خودروها علاوه بر تیراژ پایین تولید در گروه خودروهای لوکس نیز طبقه بندی می شوند و لذا تولید داخل قطعات آنها صرف اقتصادی ندارد.

باتوجه به مطالب ذکر شده می توان گفت که در مورد نیاز صنایع خودروسازی کشورمان به قطعات ساخت داخل، تنها میتوان به حجم تولید دو شرکت اصلی ایران خودرو و سایپا به عنوان بازار مصرف کننده قطعات خودرو استناد کرد. در جدول زیرآمار تولید انواع خودرو در کشورمان آورده شده است.

 

 

 

پیشتر اشاره گردید که مصرف قطعات تولید داخل صرفاً در مورد خودروهایی میباشد که دارای تعداد تولید بالا در کشور میباشند که این امر در مورد خودروهای سواری و وانت تولیدی دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا و همچنین بخشی از خودروهای نیمه سنگین و سنگین صادق میباشد و لذا سایر خودروهای تولید داخل )سواری – سنگین – نیمه سنگین( از قطعات تولید داخل استفاده نکرده بلکه خودروسازان اقدام به واردات مجموعه های خودرو می نمایند که قطعات مورد مطالعه نیز در دل مجموعه های فوق قرار دارند. از اینرو در اینجا تولید خودروهای سواری و وانت بعنوان خودرو های استفاده کننده از قطعات دایکاست آلومینیوم ساخت داخل در نظر گرفته خواهد شد که در این رویکرد سهم آن دسته از خودروهای سواری که از قطعات تولید داخل استفاده نمی کنند با سهم خودروهای سنگین که از قطعات ساخت داخل استفاده می نمایند تحاتر شده است .

👇محصولات تصادفی👇

پایان نامه شبکه های Grid خواص سوپرآلیاژها و مقاومت آنها در برابر خوردگی سمینار مواد فرایند ریخته گری با مدل تبخیری مقاله تغییرات نقش زن در سینمای ایران گزارش کاراموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ابهر