👈 فروشگاه فایل 👉

طرح توجیهی تولید خوراک دام به ظرفیت 24000تن

ارتباط با ما

... دانلود ...

طرح توجیهی تولید خوراک دام به ظرفیت 24000تن

طرح توجیهی تولید خوراک دام به ظرفیت 24000 تن

 

به ظرفیت 24000 تن

تهیه شده در سال 1385

بسمه تعالی

وزارت تعاون

معاونت طرح و برنامه

دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانكی

طرح توجیهی

تولید خوراك دام

1

خلاصه طرح:

موضوع طرح:

دستگاه صادره كننده مجوز:

ظرفیت اسمی تولیدات: 24000 تن

نوع تولیدات:

تعداد شاغلین: 20 نفر

سرمایه گذاری كل طرح: 10735.22 میلیون ریال

سرمایه گذاری ثابت: 6509.68 میلیون ریال

سرمایه در گردش: 4225.55 میلیون ریال

درآمد سالیانه: 31200.00 میلیون ریال

سود ویژه: 2479.96 میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه: 2.6 سال

نرخ بازدهی سرمایه: % 38.6 درصد

مشخصات سرمایه گذاری طرح:

وزارت صنایع و معادن

تولید خوراك دام

خوراك دام

2

مقدمه:

تغذیه علمی است كه دانش بیوشیمی و فیزیولوژی را تواما و با مفهومی مشترك در ارتباط با

یك ارگانیزم و تامین غذای آن بیان می كند. تغذیه شامل جریانی است كه در آن سلولهای بدن

موجود زنده با بخشی از محیط شیمیایی خارج كه برای تامین مواد مورد نیاز جهت انجام مطلوب

واكنش های متابولیكی و شیمیایی برای رشد، نگهداری، كار و تولید ضروری است در ارتباط می

باشد.

غذا به ماده ای اطلاق می شود كه حیوان بتواند پس از خوردن ، آن را هضم و جذب كرده و به

مصرف برساند. به آن قسمت از ماده غذایی كه به مصرف واقعی حیوان می رسد ، ماده مغذی گفته

می شود.

استفاده از خوراك آماده برای تغذیه دام به واسطه ایجاد امكان مصرف ضایعات صنعتی و پسماند

های كشاورزی در جهت كسب ارزش افزوده و همچنین سهولت حمل و نقل ، در سالهای اخیر رو

به فزونی نهاده است.

ضمن اینكه تغذیه دام با این نوع خوراك می تواند از بروز امراضی كه به دلیل وجود آلودگی های

مختلف در غذای دام پدید می آید جلوگیری نماید.

برای ایجاد شرایط بهره برداری اقتصادی از دام باید مجموعه ای از مواد كه در یك نوع علوفه به

تنهایی گرد هم نمی آیند با هم مخلوط و آسیاب نمود. این تركیب كنسانتره ای را تشكیل می دهد

كه متشكل از مجموعه مواد غذایی است كه قادر است همه عناصر و مواد ضروری بدن دام را در حد

نیاز آن برطرف كند.

مواد موجود در كنسانتره عبارتند از انواع پروتئین ها كه از موادی چون كنجاله پنبه تامین می

شود، كربوهیدراتها كه از غلات و ملاس و تفاله چغندر تشكیل می گردد، چربی ها ، مواد معدنی و

انواع ویتامین ها.

3

0.000001

قیمت واحد قیمت كل

(ریال) (میلیون ریال)

500 50000

0.000001

مساحت هزینه واحد هزینه كل

(متر مربع) (ریال) (میلیون ریال)

1 خاكبرداری و تسطیح 1 100 10000

2 گود برداری 125 50000 2500

3 حصاركشی 60 150000 400

4 فضای سبز ، خیابان كشی 700 200000 3500

886 - -

0.000001

مساحت زیر بنا هزینه واحد هزینه كل

(متر مربع) (ریال) (میلیون ریال)

1 انبار مواد اولیه و محصول 1320 1100000 1200

2 سالن تولید 1200 1200000 1000

3 اداری و رفاهی 180 1200000 150

4 نگهبانی 25 1000000 25

5 آزمایشگاه 37.5 1500000 25

6 ساختمانهای تاسیساتی 22 1100000 20

2784.5 - 2420

-1 سرمایه گذاری ثابت طرح

-1-1 زمین محل اجرای طرح:

10000

شرح

جمع

-3-1 ساختمانها:

ردیف

جمع

-2-1 محوطه سازی:

ردیف شرح

متراژ زمین

4

هزینه كل

(میلیون ریال)

2 آبرسانی( حق انشعاب و لوله كشی و ... ) 1 اینچ 15

3 تاسیسات گرمایش و سرمایش 30

4 منبع سوخت شش هزار لیتری 13

5 تاسیسات دفع فاضلاب 25

6 باسكول 50 تنی 60

7 منبع ذخیره آب ده هزار لیتر زمینی 25

8 تجهیزات اطفای حریق 10

298

-4-1 تأسیسات و تجهیزات:

120

شرح

1

برق رسانی( حق انشعاب و نصب تابلو و ترانس و كابل

كشی و سیم كشی های مربوطه) 150 كیلو وات

جمع

ردیف مشخصات فنی

5

0.000001

هزینه واحد هزینه كل

(ریال) (میلیون ریال)

2 نوار نقاله 80 20000000 4

3 الك 100 50000000 2

4 مخلوط كن (میكسر) 150 75000000 2

5 بالابر 100 50000000 2

6 ملاسور 10 تن 70 70000000 1

7 مخزن مواد اولیه 240 40000000 6

8 سیلوی ذخیره محصول 180 30000000 6

9 تجهیزات بسته بندی 240 120000000 2

10 تجهیزات كنترل 50 50000000 1

11 وسایل آزمایشگاهی 75 75000000 1

12 كانوایر 80 20000000 4

1525 - -

-5-1 ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی :

تعداد

1 آسیاب ضربه ای

جمع

ردیف نام ماشین آلات و تجهیزات و وسایل

آزمایشگاهی

160 40000000 4

6

قیمت واهد هزینه كل

(ریال) (میلیون ریال)

1 وانت نیسان 90 90000000 1

90 - -

هزینه كل

(میلیون ریال)

15 1

5 2

20 3

40

هزینه كل

(میلیون ریال)

20 1

20 2

10 3

30 4

80

آموزش

-8-1 هزینه های قبل از بهره برداری:

ردیف شرح

تهیه طرح و نقشه های مربوطه

اخذ جواز تاسیس و سایر مجوزها

حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگی

جمع

-7-1 تجهیزات اداری و كارگاهی:

ردیف شرح

لوازم اداری(میز- صندلی- فایل- گوشی تلفن و ...)

لوازم آشپزخانه

ابزار آلات كارگاهی

جمع

-6-1 وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل كارخانه:

تعداد

جمع

ردیف شرح

7

هزینه كل

(میلیون ریال)

1 زمین 500

2 محوطه سازی و ساختمانها 3670.5

3 تاسیسات 298

4 وسایط نقلیه 90

5 ماشین آلات و تجهیزات 1525.0

6 تجهیزات اداری و كارگاهی 40

7 هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده( 5 % جمع بالا) 306.18

8 هزینه های قبل از بهره برداری 80

6509.68

هزینه های ثابت طرح

جمع

ردیف شرح

8

9.2

مصرف سالیانه هزینه كل

(تن) ریالی(هزار ریال) ارزی (دلار) (میلیون ریال)

1 جو 7200 1500 4800

2 سبوس گندم 7280 1400 5200

3 ضایعات گندم 2880 600 4800

4 كاه و علوفه 510 300 1700

5 ملاس 1080 900 1200

6 تفاله چغندر 1680 1200 1400

7 كنجاله پنبه 2790 1800 1550

8 كود مرغی 700 250 2800

9 اوره 200 800 250

10 كربنات كلسیم 125 500 250

11 نمك 39 300 130

12 انواع ویتامین 100 10000 10

13 كیسه پلی پروپیلن 195 15000 13

14 سایر - 50 0.2

24829 0 34550.2 24103

-2 هزینه های جاری طرح:

جمع

ردیف شرح

-1-2 مواد اولیه و بسته بندی:

هزینه واحد

9

حقوق ماهیانه حقوق سالیانه

(ریال) (میلیون ریال)

1 مدیر طرح 48 4000000 1

2 كارمند مالی و اداری 52.8 2200000 2

3 نگهبان و سرایدار 24 2000000 1

124.8 - 4

87.36

212.16

حقوق ماهیانه حقوق سالیانه

(ریال) (میلیون ریال)

1 سرپرست تولید 36 3000000 1

2 تكنسین 30 2500000 1

4 كارگر ماهر 132 2200000 5

5 كارگر ساده 194.4 1800000 9

392.4 - 16

274.68

667.08

879.24

جمع

ردیف شرح

-3-2 حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی:

تعداد

جمع كل حقوق و مزایای پرسنل : تولیدی + غیر دولتی

شرح

-2-2 حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی:

ردیف تعداد

مزایا و پاداش و حق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق)

جمع كل

جمع

مزایا و پاداش و حق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق)

جمع كل

10

هزینه واحد هزینه كل

(ریال) (میلیون ریال)

1 گازوییل لیتر 1.65 165 10000

2 بنزین لیتر 4 800 5000

3 برق كیلووات ساعت 60 200 300000

4 روغن واسكازین لیتر 0.5 10000 50

66.15 - -

ارزش دارایی

(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ

1 محوطه سازی و ساختمانها 73.41 2 367.05 10 3670.5

2 تاسیسات و تجهیزات 14.9 5 35.76 12 298

3 وسایط نقلیه 9 10 18 20 90

4 ماشین آلات و تجهیزات 76.25 5 152.5 10 1525

5 تجهیزات اداری و كارگاهی 4 10 8 20 40

177.56 - 581.31 -

واحد

جمع

ردیف شرح مصرف سالیانه

تعمیر و نگهداری

جمع

-5-2 استهلاك و تعمیر و نگهداری:

ردیف شرح استهلاك

-4-2 هزینه سوخت و انرژی:

11

هزینه

(میلیون ریال)

1 مواد اولیه و بسته بندی 24829.00

2 حقوق و دستمزد 879.24

3 سوخت و انرژی 66.15

4 تعمیر و نگهداری 177.56

5 استهلاك 581.31

1297.60 ( 6 پیش بینی نشده ( 5%جمع ردیف 1 الی 4

27830.86

هزینه

(هزار ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ

1 مواد اولیه و بسته بندی 24829 100 0 0 24829

2 حقوق و دستمزد كاركنان 264 30 615 70 879

3 سوخت و انرژی 53 80 13 20 66

4 تعمیر و نگهداری 142 80 36 20 178

5 هزینه اداری و فروش ( 1% فروش) 312 100 0 0 312

6 بیمه كارخانه(دو در هزار سرمایه ثابت) 0 0 13 100 13

7 پیش بینی نشده 843 65 454 35 1298

8 استهلاك 0 0 581 100 581

26443 - 1713 - 28156

هزینه ثابت هزینه متغیر

-6-2 جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید:

جمع

ردیف شرح

جدول هزینه های جاری طرح

جمع

ردیف شرح

12

هزینه كل

(هزار ریال)

1 مواد اولیه ( 2 ماه مواد اولیه و بسته بندی) 4138.17

4225.55

جمع

(میلیون ریال)

1 سرمایه گذاری ثابت 6429.68

2 هزینه های قبل از بهره برداری 80.00

3 سرمایه درگردش 4225.55

10735.22

جدول سرمایه گذاری:

جمع

ردیف

سرمایه در گردش:

جمع

ردیف شرح

2

تنخواه گردان ( 20 روز هزینه های تولید به جزء هزینه مواد

اولیه و بسته بندی)

هزینه های طرح

87.38

13

جمع كل (میلیون ریال)

31200

میلیون ریال 3044.12 سود ناویژه = - فروش سالیانه

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

مقدار (تن)

خوراك دام 24000

سود ناویژه :

= میلیون ریال 11233.59

هزینه ثابت

1-

هزینه متغیر

فروش كل

هزینه ثابت تولید

- هزینه های اداری و فروش

212.16

312.00

محاسبه سود ویژه :

كسر می شود: هزینه های عملیاتی شامل:

سود ناویژه : 3044.12

- حقوق و دستمزد پرسنل اداری

هزینه های تولید سالیانه

3 - قیمت تمام شده هر واحد تولید:

جمع هزینه های سالیانه تولید

ظرفیت سالیانه تولید

كل درآمد فروش

= ریال 1173

31200

محاسبه نقطه سر به سر :

ارزش واحد (ریال)

= قیمت تمام شده واحد محصول

31200

100×

میزان فروش در نقطه سر به سر :

درصد = هزینه متغیر تولید- فروش 36.0%

1300000

شرح

4 - قیمت فروش كالا :

14

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال 6127.29

میلیون ریال 5505.98

17.6%

ارزش افزوده خالص =( استهلاك قبل از بهره برداری + استهلاك دارائیها)-(ارزش افزوده ناخالص)

= ارزش افزوده ناخالص به فروش

= ارزش افزوده خالص به فروش

= درصد % 19.6

ارزش افزوده خالص

فروش كل

ارزش افزوده ناخالص

ارزش افزوده ناخالص :

ارزش افزوده ناخالص =( تعمیر و نگهداری + سوخت و انرژی + مواد اولیه و بسته بندی)-(فروش كل)

فروش كل

درصد =

سرمایه گذاری ثابت

دوره بازگشت سرمایه :

= سال 2.6

سرمایه گذاری ثابت طرح

سود ویژه قبل از كسر مالیات

- سود ویژه قبل از كسر مالیات 2479.96

نرخ بازدهی سرمایه :

= درصد % 38.6

سود ویژه قبل از كسر مالیات

سود عملیاتی : 2519.96

كسر می شود: هزینه های غیرعملیاتی شامل:

- استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری (دو ساله) 40.00

15

 تولید خوراک دام به ظرفیت 24000 تن

بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح و برنامه دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانكی طرح توجیهی تولید خوراك دام1

خلاصه طرح:

موضوع طرح:دستگاه صادره كننده مجوز:ظرفیت اسمی تولیدات: 24000 تن

نوع تولیدات:تعداد شاغلین: 20 نفر

سرمایه گذاری كل طرح: 10735.22 میلیون ریال

سرمایه گذاری ثابت: 6509.68 میلیون ریال

سرمایه در گردش: 4225.55 میلیون ریال

درآمد سالیانه: 31200.00 میلیون ریال

سود ویژه: 2479.96 میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه: 2.6 سال

نرخ بازدهی سرمایه: % 38.6

درصدمشخصات سرمایه گذاری طرح:وزارت صنایع و معادن

تولید خوراك دام 

مقدمه:تغذیه علمی است كه دانش بیوشیمی و فیزیولوژی را تواما و با مفهومی مشترك در ارتباط بایك ارگانیزم و تامین غذای آن بیان می كند. تغذیه شامل جریانی است كه در آن سلولهای بدن موجود زنده با بخشی از محیط شیمیایی خارج كه برای تامین مواد مورد نیاز جهت انجام مطلوب واكنش های متابولیكی و شیمیایی برای رشد، نگهداری، كار و تولید ضروری است در ارتباط میباشد.غذا به ماده ای اطلاق می شود كه حیوان بتواند پس از خوردن ، آن را هضم و جذب كرده و به مصرف برساند. به آن قسمت از ماده غذایی كه به مصرف واقعی حیوان می رسد ، ماده مغذی گفتهمی شود.استفاده از خوراك آماده برای تغذیه دام به واسطه ایجاد امكان مصرف ضایعات صنعتی و پسماندهای كشاورزی در جهت كسب ارزش افزوده و همچنین سهولت حمل و نقل ، در سالهای اخیر روبه فزونی نهاده است.ضمن اینكه تغذیه دام با این نوع خوراك می تواند از بروز امراضی كه به دلیل وجود آلودگی های مختلف در غذای دام پدید می آید جلوگیری نماید.برای ایجاد شرایط بهره برداری اقتصادی از دام باید مجموعه ای از مواد كه در یك نوع علوفه بهتنهایی گرد هم نمی آیند با هم مخلوط و آسیاب نمود. این تركیب كنسانتره ای را تشكیل می دهدكه متشكل از مجموعه مواد غذایی است كه قادر است همه عناصر و مواد ضروری بدن دام را در حدنیاز آن برطرف كند.مواد موجود در كنسانتره عبارتند از انواع پروتئین ها كه از موادی چون كنجاله پنبه تامین میشود، كربوهیدراتها كه از غلات و ملاس و تفاله چغندر تشكیل می گردد، چربی ها ، مواد معدنی وانواع ویتامین ها.

 

👇محصولات تصادفی👇

پروژه بررسی سبک های رهبری در شهرداری تحقیق جامع گیاه شناسی ذرت گزارش کار آموزی قالب بندی نوین دانلود پاورپوینت اندازه گیری ریسک و مدیریت آن رله بوخ هلتس