👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو

پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو در 97 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو در 97 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                شماره صفحه 

خلاصه طرح :............................................................................................................................................................................. 6

فصل اول..................................................................................................................................................................................... 7

بررسی بازار................................................................................................................................................................................ 7

نام  و کاربرد محصول................................................................................................................................................................ 8

انواع  باتری های  سرب  -  اسیدی  :...................................................................................................................................... 9

1   تعریف  ویژگی ها   و مشخصات  محصول........................................................................................................................ 9

1-4   طبقه  بندی   محصول.................................................................................................................................................. 10

باتری ها  بسته  به  نوع  کاربرد  آنها  و  میزان  آمپراژ  مورد  نیاز  به انواع  زیر طبقه  بندی  می شوند:......................... 10

جدول  1-1  طبقه بندی  بر حسب  آمپراژ........................................................................................................................... 10

مشخصات  فنی  محصول....................................................................................................................................................... 10

جدول 2-1  مشخصات  فنی................................................................................................................................................. 11

بسته  بندی  محصول............................................................................................................................................................... 11

شماره  تعرفه  گمرکی  مواد  اولیه  و محصول....................................................................................................................... 11

جدول  3-1  شماره  تعرفه  های  گمرکی............................................................................................................................. 12

استاندارد  محصول.................................................................................................................................................................. 12

نمونه ای از استاندارد های  DIN  آلمان و   JIS  ژاپن  در  جدول آمده  است :............................................................. 13

جدول 4-1 استاندارد های  بین المللی محصول................................................................................................................... 13

بررسی  بازار............................................................................................................................................................................ 14

تاریخچه  بازار  در ایران.......................................................................................................................................................... 14

بررسی  روند  مصرف............................................................................................................................................................. 15

جدول  5-1  آمار  تولید  و  واردات  انواع  سواری  از ابتدای  تولید................................................................................. 15

ادامه  جدول  5-1  آمار  تولید  و  واردات  انواع  سواری  از ابتدای  تولید...................................................................... 16

جدول  6-1  آمار تولید و واردات  انواع  وانت از ابتدای تولید.......................................................................................... 17

جدول 7-1  آمار تولید انواع  سواری  و وانت  دو دیفرانسیل از ابتدای تولید.................................................................... 17

ادامه جدول 7-1  آمار تولید انواع  سواری  و وانت  دو دیفرانسیل از ابتدای تولید........................................................... 18

جدول  8-1  پیش بینی برنامه تولید انواع خودرو های داخلی در سال 84........................................................................ 19

ادامه جدول  8-1  پیش بینی برنامه تولید انواع خودرو های داخلی در سال 84............................................................... 19

ادامه جدول  8-1  پیش بینی برنامه تولید انواع خودرو های داخلی در سال 84............................................................... 20

بررسی  روند  واردات  و صادرات........................................................................................................................................ 20

جدول 9-1  آمار واردات  باتری های  سرب – اسیدی برای  راه اندازی موتورهای پیستونی.......................................... 21

بررسی  قیمت  فروش  محصول  مشابه................................................................................................................................. 21

جدول  10-1  شرکت های تولید کننده  باتری  کشور......................................................................................................... 23

نتیجه  گیری............................................................................................................................................................................. 23

سهم  بازار  (  خودروهای  موجود  در  کشور و  سایر  موارد  کاربرد  )............................................................................ 24

سهم  خودرو ساز.................................................................................................................................................................... 24

موقیعت  مکانی  واحد............................................................................................................................................................ 25

عوامل  موثر  در تعیین  محل  سیستم  عملیاتی  :................................................................................................................. 25

تعیین  موقعیت  مکانی  واحد  شامل  سه  مرحله  می باشد  :............................................................................................ 26

انتخاب  منطقه  :..................................................................................................................................................................... 26

برای  انتخاب  منطقه  مورد  نظر  باید  به عوامل  زیر توجه  نمود  :.................................................................................. 26

انتخاب  محدوده  :.................................................................................................................................................................. 26

انتخاب  محل  :....................................................................................................................................................................... 27

فصل  دوم................................................................................................................................................................................ 28

بررسی  های  فنی  طرح......................................................................................................................................................... 28

ارائه  روش های  مختلف  تولید............................................................................................................................................. 29

-aانتخاب  بهترین  تکنولوژی................................................................................................................................................. 29

به  دلیل  اینکه  :...................................................................................................................................................................... 30

تشریح  فرآیند  مونتاژ............................................................................................................................................................. 30

فرآیند  مونتاژ  باتری  خودرو  شامل  11  مرحله  به  شرح  ذیل  می باشد :..................................................................... 30

مرحله  اول  :   گروه بندی  پلیتها  (  صفحات  )................................................................................................................. 30

مرحله  دوم   :   ریخته  گری................................................................................................................................................. 31

مرحله  سوم   :   بازرسی  محصول  ایستگاه  ریخته  گری  ( C.O.S   ).......................................................................... 31

مرحله  چهارم  :  تست  ولتاژ................................................................................................................................................. 31

مرحله  پنجم  :  جوش  یا  برق.............................................................................................................................................. 32

مرحله  ششم   :   تزریق  رزین.............................................................................................................................................. 32

مرحله  هفتم  :  درب  گذاری................................................................................................................................................ 32

مرحله  هشتم  :   پلمپ  حرارتی........................................................................................................................................... 33

مرحله  نهم  :  جوش  گاز...................................................................................................................................................... 33

مرحله  دهم  : تست  هوا........................................................................................................................................................ 33

مرحله   یازدهم   :  شماره  زن  حرارتی............................................................................................................................... 33

مرحله  دوازدهم  :  شیرینگ  یا  بسته  بندی......................................................................................................................... 34

بررسی  ایستگاه  ها  و  شیوه  های  کنترل  کیفیت............................................................................................................... 34

به طور  کلی  اهداف  کنترل  کیفیت  را  می توان  به  صورت  زیر  خلاصه  کرد  :.......................................................... 34

مراحل  بازرسی   کلی  با توجه به  وضعیت  هر صنعت  به  ترتیب  زیر می باشد :........................................................... 35

کنترل   مواد  اولیه  :............................................................................................................................................................... 35

پلیتها  :..................................................................................................................................................................................... 35

جدا  کننده  ها   (  نوارهای  عایق  )   :................................................................................................................................ 36

جعبه ها  :................................................................................................................................................................................ 36

کنترل  در  حین  تولید............................................................................................................................................................ 37

دستگاه ها  و تجهیزات  خط.................................................................................................................................................. 37

معرفی  دستگاه ها  و  تجهیزات  خط  مونتاژ باتری............................................................................................................. 38

لیست  دستگاه ها  و تجهیزات  خط   مونتاژ  باتری  و  نحوه  عملکرد  آنها...................................................................... 38

پانچ  (  سوراخ  کن ).............................................................................................................................................................. 38

ال  بک  Elbak...................................................................................................................................................................... 38

C.O.S    (  Cast   On   Straps   )............................................................................................................................... 39

کار  این  دستگاه  شامل  چهار مرحله  می باشد  :............................................................................................................... 39

تست  ولتاژ  (  High  Voltage  )..................................................................................................................................... 40

جوش  با  ولتاژ  بالا  ( Welmatic   )................................................................................................................................. 40

تزریق  رزین  ( Hot  Melt   )............................................................................................................................................ 40

پلمپ  حرارتی  (    Heat  Sealing   )............................................................................................................................. 41

جوش قطبها  با  گاز (  Automatic  Post  Finishing     )......................................................................................... 41

تست  با  هوا  (  Pneumatic  Testing  Machine)..................................................................................................... 41

شماره  زنی  حرارتی  (  Coding  and  Numbering    )........................................................................................... 42

بسته  بندی  (  Sherinkage    )......................................................................................................................................... 42

محاسبه  ظرفیت  ،  برنامه  تولید  و شرایط  عملکرد  واحد................................................................................................. 42

برآورد  ظرفیت  اسمی  سیستم.............................................................................................................................................. 44

زمان  در  دسترس................................................................................................................................................................... 44

زمان  در  دسترس  تولید  مطابق  جدول  زیر  پیش بینی  می شود  :................................................................................. 44

توقفات  آماده  سازی  و  تنظیمات......................................................................................................................................... 44

میزان  تولید  محصولات  مختلف  به  تفکیک  تیپ............................................................................................................. 46

میزان  تولید  Elbak   (  ایستگاه  گروه بندی )................................................................................................................... 46

جدول 2-2  زمان ها  و میزان تولید  دستگاه  Elbak......................................................................................................... 47

میزان  تولید  C.O.S     ( ایستگاه ریخته گری ) و ایستگاه مونتاژ..................................................................................... 48

جدول  2-3  زمانها   و  میزان  تولید  باتری  2 L  را  در  شیفت های  مختلف  نشان  می دهد :.................................. 48

جدول  2-3  زمان   و  میزان  تولید  باتری  2 L  در ایستگاه  ریخته گری  و  مونتاژ...................................................... 48

توان  تولیدی  سالیانه............................................................................................................................................................... 49

جدول  4-2  برآورد  توان  تولیدی واقعی  طرح.................................................................................................................. 49

لیست  مواد  اولیه  و  قطعات................................................................................................................................................. 49

صفحات  (  پلیتها  )................................................................................................................................................................ 49

جدول  5-2  مشخصات  باتری های  سبک.......................................................................................................................... 50

پلیتها  به  دو  شکل  در باتریها  مورد  استفاده  قرار می گیرند :.......................................................................................... 50

جدا  کننده  ( Separators   )............................................................................................................................................. 51

نقش جدا کننده  ها  در باتری  شامل :................................................................................................................................... 51

جعبه......................................................................................................................................................................................... 51

سرب........................................................................................................................................................................................ 51

درب  و  در پوش.................................................................................................................................................................... 52

بر آورد  میزان  مصرف  مواد  اولیه   و  قطعات  خریدنی................................................................................................... 52

جدول 6-2  بر آورد  میزان  مواد  اولیه  مورد  نیاز طرح.................................................................................................... 52

تجهیزات  و  تاسیسات  عمومی  :.......................................................................................................................................... 53

بخش  نگهداری  و  تعمیرات................................................................................................................................................. 53

بخش  ایمنی  و  بهداشت....................................................................................................................................................... 54

بخش  نگهبانی......................................................................................................................................................................... 54

تاسیسات  برق......................................................................................................................................................................... 54

تاسیسات  آب.......................................................................................................................................................................... 55

تجهیزات  حمل  و نقل........................................................................................................................................................... 55

سایر  تاسیسات........................................................................................................................................................................ 56

کمپرسور هوای  فشرده........................................................................................................................................................... 56

سیستم   فن  و  تهویه  هوای  سالن........................................................................................................................................ 56

تجهیزات  اطفای حریق........................................................................................................................................................... 56

سیستم  خنک  کننده  با آب................................................................................................................................................... 57

ژنراتور  برق............................................................................................................................................................................ 57

سیستم  های  گرمایش   و  سرمایش...................................................................................................................................... 57

نیروی انسانی........................................................................................................................................................................... 58

برآورد  پرسنل   تولیدی.......................................................................................................................................................... 58

جدول 7-2  تعداد  پرسنل  تولیدی....................................................................................................................................... 59

برآورد  پرسنل  غیرتولیدی...................................................................................................................................................... 59

بر آورد  نیروی  انسانی  بخشها  در  جدول  8-2  نشان  داده  شده است :....................................................................... 60

برآورد  نیروی  انسانی  قسمت  اداری  (  غیر تولیدی )...................................................................................................... 60

مدیریت  کارخانه..................................................................................................................................................................... 60

مدیریت  بخشها  و پرسنل  مورد  نیاز.................................................................................................................................... 61

بخش  اداری  :........................................................................................................................................................................ 61

بخش  فروش  :....................................................................................................................................................................... 61

بخش  مالی  :........................................................................................................................................................................... 61

بخش  خرید  یا  بازرگانی  :................................................................................................................................................... 61

بخش  تضمین  کیفیت  :......................................................................................................................................................... 61

بخش  برنامه  ریزی  تولید  :.................................................................................................................................................. 62

جدول 9-2  برآورد  نیروی انسانی بخشهای  اداری............................................................................................................. 62

محاسبه  سطح  زیر بنا  و  مساحت  مورد  نیاز..................................................................................................................... 62

مساحت  سالن  تولید.............................................................................................................................................................. 63

خط  مونتاژ  باتری شامل  چهار ایستگاه  با  دستگاههای  مخصوص  به  خود  می باشد  که  عبارتند از :....................... 63

جدول  10-2  بر آورد  مساحت  ماشین آلات  تولیدی...................................................................................................... 64

جدول 11-2  برآورد  مساحت  بخشهای سالن  تولید......................................................................................................... 65

کل  مساحت  سالن  تولید....................................................................................................................................................... 66

جدول  12-2  بر آورد  مساحت  سالن  تولید...................................................................................................................... 66

مساحت  انبارها....................................................................................................................................................................... 66

انبار  مواد  اولیه....................................................................................................................................................................... 67

فضای  مورد  نیاز  پلیتها......................................................................................................................................................... 67

فضای  مورد  نیاز  جدا کننده ها............................................................................................................................................ 68

فضای مورد  نیاز  جعبه ها  و سایر  مواد اولیه....................................................................................................................... 69

انبار  محصول.......................................................................................................................................................................... 69

جدول  13-2  بر آورد  کل  مساحت  انبار.......................................................................................................................... 70

جدول  14-2  بر آورد  مساحت   تاسیسات  داخل محوطه................................................................................................ 70

مساحت  ساختمان های اداری ، رفاهی  و خدماتی............................................................................................................... 71

جدول  15-2  برآورد  مساحت مورد نیاز  بخشهای  اداری................................................................................................ 71

مساحت  زمین  ، ساختمان و محوطه سازی.......................................................................................................................... 72

جدول  16-2  برآورد کل مساحت ساختمانها  ، سوله ها  و تاسیسات............................................................................... 72

نقشه  جانمایی  ساختمانها...................................................................................................................................................... 72

فصل  سوم............................................................................................................................................................................... 73

بررسی های  مالی  طرح.......................................................................................................................................................... 73

مقدمه....................................................................................................................................................................................... 74

اطلاعات  مربوط  به  سرمایه گذاری  در گردش  و برآورد  آن........................................................................................... 74

مقدار و ارزش  مواد  اولیه  مصرفی....................................................................................................................................... 75

جدول 1-3  برآورد  ارزش  مواد  اولیه  مصرفی.................................................................................................................. 75

هزینه های  تامین  انواع  انرژی مورد نیاز.............................................................................................................................. 75

جدول 2-3  بر آورد  هزینه  تامین  انواع  انرژی.................................................................................................................. 76

هزینه  خدمات  نیروی  انسانی............................................................................................................................................... 76

جدول 3-3 برآورد هزینه های نیروی انسانی........................................................................................................................ 77

جمع بندی  اجزاء  و  برآورد سرمایه  در گردش.................................................................................................................. 77

مواد اولیه  و قطعات  مورد  نیاز............................................................................................................................................. 77

حقوق  و  دستمزد  کارکنان.................................................................................................................................................... 78

انرژی  مورد  نیاز  و  هزینه های  سربار................................................................................................................................ 78

هزینه های  فروش................................................................................................................................................................... 78

سایر هزینه ها........................................................................................................................................................................... 78

جدول   4-3  اقلام  سرمایه  در  گردش............................................................................................................................... 79

اطلاعات  مربوط  به سرمایه  ثابت  و  برآورد  آن................................................................................................................ 79

هزینه  ماشین آلات  و تجهیزات  خط  تولید......................................................................................................................... 80

جدول  5-3  برآورد  هزینه  ماشین آلات  خط  مونتاژ....................................................................................................... 81

هزینه  زمین  ، ساختمان  و  محوطه سازی............................................................................................................................ 81

جدول  6-3 برآورد  هزینه  احداث  ساختمانها  و سالنها.................................................................................................... 81

جدول  7-3  مساحت  و هزینه  زمین  مورد  نیاز................................................................................................................ 82

جدول  8-3  هزینه  تجهیزات  و تاسیسات  عمومی............................................................................................................ 82

هزینه  لوازم  و اثاثیه  اداری.................................................................................................................................................... 82

جدول  9-3  برآورد  هزینه  لوازم  و اثاثیه  اداری............................................................................................................... 83

هزینه های  قبل از بهره برداری.............................................................................................................................................. 83

جدول  10-3 اقلام  هزینه های  قبل از بهره برداری........................................................................................................... 83

جمع  بندی  اجزاء و برآورد  سرمایه ثابت............................................................................................................................ 84

جدول 11-3  برآورد  سرمایه ثابت....................................................................................................................................... 84

کل سرمایه  گذاری.................................................................................................................................................................. 84

جدول   12-3  برآورد  سرمایه گذاری  کل.......................................................................................................................... 85

هزینه های تولید....................................................................................................................................................................... 85

هزینه های ثابت....................................................................................................................................................................... 85

جدول  13-3  اقلام  هزینه ثابت و برآورد آن...................................................................................................................... 86

هزینه  استهلاک....................................................................................................................................................................... 86

اقلام  و  درصد  استهلاک  سالیانه  سالیانه  هر  یک  در جدول  زیر  آمده  است  :........................................................... 86

جدول  14-3  برآورد  هزینه استهلاک  سالیانه.................................................................................................................... 86

هزینه های  متغیر..................................................................................................................................................................... 87

جدول  15-3  اقلام  هزینه های  متغییر  و برآورد آن......................................................................................................... 87

فصل چهارم............................................................................................................................................................................. 88

ارزیابی و نتیجه گیری.............................................................................................................................................................. 88

قیمت  تمام  شده محصول...................................................................................................................................................... 89

جدول 16-3  برِآورد قیمت  تمام شده................................................................................................................................. 89

تجزیه  و تحلیل صورتهای  مالی.............................................................................................................................................. 89

جدول 17-3  بر آورد  کل  درآمد  در طی 5 سال............................................................................................................... 89

پیش  بینی  عملکرد  سود  و زیان ویژه  طرح....................................................................................................................... 90

تراز نامه  پیش بینی شده  طرح.............................................................................................................................................. 93

 

خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی کارخانه مونتاژ باتری خودرو پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

نام  و کاربرد محصول

منبع  توان  الکتروشیمیایی یا باتری   ،  وسیله ایست  که انرژی  آزاد شده  از واکنش شیمیایی  را  مستقیما  به  الکتریسیته تبدیل می کند .  باتریها  دو کاربرد اصلی دارند  : اول  از همه اینکه  منابع توان  الکتریکی پرتابل  می باشد . نمونه های شناخته شده امروزی  این  نوع  کاربردها  شامل  گستره ای  از سلولهای  دکمه ای  کوچک  که  در ساعتهای  الکتریکی  استفاده  می شوند  تا  باتریهای  سرب -  اسیدی  ،  برای  راه  اندازی  ،  روشنایی   و  تولید  جرقه  در وسائط  نقلیه  با  موتور های  احتراق  داخلی  است .

کاربرد  دوم  آنها  که  احتمالا  طی  بیست  سال  آینده  اهمیت  بیشتری  خواهد  یافت  ، قابلیت  بعضی  سیستم  های  الکتروشیمیایی  در ذخیره  انرژی  الکتریکی  است ،  که از طریق  یک منبع  خارجی  تامین  می شود  .

واژه   ((  باتری ))   در اصل ،  در مورد  گروهی  از (( سلولها ))  با  آرایش  سری یا  موازی  بکار  می رفت  اما  اکنون  به  یک  سلول  منفرد  یا  گروهی   از  سلولها  اتلاق  می شود .

دو  واژه  دیگر  که  بی نیاز از توضیح  نمی باشند ،  سلول  ((  اولیه  ))  و  (( ثانویه ))  هستند . سیستم  اولیه  سیستمی  است  که  عمر مفیدش  وقتی  تمام  می شود  که  واکنشگر های  آن  با پروسه  دشارژ ،  مصرف شده  باشند  .  بر خلاف  آن  ،  سیستم  ثانویه ، هنگامی  قادر  به شارژ  یا  دشارژ  می شود  که  واکنشگر های  آن  مصرف  شده  باشد .

سایر  واژه هایی   که  گاهی  جهت توصیف  این  سیستم  ها  بکار می روند ،  نظیر  انباره  ، باتری ذخیره  کننده  ، باتری قابل  شارژ  و غیره  می باشند .

تا کنون  بخش  اعظم  صنعت  باتری سازی  جهان در اختصاص  سلول های  آبی  ((  سرب – اسیدی  ))  بوده  است  که  علت  این  چیرگی  ،  ترکیب عواملی  همچون  هزینه پایین ، انطباق پذیری و برگشت پذیری عالی  از نظر سیستم  الکتروشیمیایی  می باشد . باتری های  سرب – اسیدی   به  دو صورت منابع  توان پرتابل  و نیز ساکن  ،  مصرف  وسیعی  دارند . از جمله  مصارف پرتابل  می توان  به کشش  و  خدمات  مربوط  به  وسایط  نقلیه  و از جمله  کاربردهای  ساکن  به منابع  اضطراری  کوچک  تا  سیستم های  تراز بندی  بار ،  اشاره  نمود .

 

-aانتخاب  بهترین  تکنولوژی

در  جهان  کشور های  مثل  آمریکا  ،  ایتالیا ،  آلمان و چین  تکنولوژی  ساخت  و مونتاژ باتری  را  در دست  دارند  که  هر یک  از  این  تکنولوژِی ها  دارای  ویژگی های  خاص  خود  می باشند.  برای انتخاب  بهترین  تکنولوژی  از  بین  چندین  تکنولوژی  ،  بایستی  همه  عوامل  از قبیل  سرمایه  ،  ظرفیت های  هر  تکنولوژی  و  کارآیی  و ... را  مد  نظر  قرار  داد .

با  توجه  به  اینکه  دانش   تکنولوژی  این  ماشین  آلات  در داخل  کشور وجود  ندارد  و  زمان  در  دسترس  بودن  این  ماشین  آلات  بسیار حیاتی  است  بنابراین  بایستی  تکنولوژی  را  انتخاب  کرد  که  خدمات  و  پشتیبانی  آن  و  اطلاعات  و  نقشه های  ماشین آلات  توسط  شرکت ارائه  دهنده  تکنولوژی  در اختیار  واحد  تولیدی  قرار گیرد .  خط  مونتاژ  باتری  ،  بدلیل  چیدمان  محصولی  آن  ،  در صورت  نقص  یکی  از ماشین ها  ،  متوقف شده  تا  نقص  برطرف  شود  به  همین منظور  بایستی  کلیه  عوامل  را  در انتخاب  تکنولوژی  مد  نظر قرار داد . بدین  منظور  با  توجه  به  سرمایه  اولیه  خرید  تکنولوژی و  ارزیابی  ایتالیا  را  برگزیده ایم  .

 

 به  دلیل  اینکه  :

ü      نسبت  به  خدمات  و  امکانات  ارائه  شده  هزینه  خرید  مناسب تری  دارد .

ü      خدمات  ،  ارائه  نقشه ها   و  اطلاعات  دستگاه ها  نسبت  به  سایر تکنولوژی ها  در سطح  بالایی  قرار  دارد .

ü      پشتیبانی  این  تکنولوژی  از سطح  کیفی  مناسبی  برخوردار است  .

ü      راندمان  و  کارآیی  این  تکنولوژی  با  توجه  به  ظرفیت  تولیدی  این  واحد  در  سطح  متعادلی  قرار  دارد  .     

 

تشریح  فرآیند  مونتاژ

فرآیند  مونتاژ  باتری  خودرو  شامل  11  مرحله  به  شرح  ذیل  می باشد :

مرحله  اول  :   گروه بندی  پلیتها  (  صفحات  )

این  مرحله  اولین  ایستگاه  کاری  خط  می باشد  که  ایستگاه  گروه بندی  نامیده  می شود .   در این  مرحله  پلیتهای  مثبت  توسط   نوار های  عایق  (Separators   )   ،  بصورت  کیسه ای  عایق بندی  شده  و با  پلیتهای  منفی   به  صورت   موازی  بر حسب  آمپراژ  درخواستی ،  گروه  بندی  می شود  .

مرحله  دوم   :   ریخته  گری

در  این  مرحله  پلیتهای  گروه بندی  شده  ،  در دستگاه C.O.S    قرار  می گیرند  و  پس  ازتنظیم  نحوه  چیدن  پلیتها  ،  دستگاه  بوسیله  سرب  مذاب  ،  سر پرچمهای  پلیتها  را  به  هم  متصل  می کند .  سپس  اپراتور  این  پلیتهای  متصل  به  هم  را  در درون  جعبه  باتری  قرار داده  و  به  مرحله  بعد  منتقل  می کند  .  عمل  انتقال  ،  توسط  نوار های  غلطکی  صورت  می گیرد .  جعبه های  باتری  قبل  از  استفاده  در ایستگاه  ریخته  گری  ، در  ایستگاه  پانچ  توسط   دستگاه  پانچ  ،  بر حسب   اندازه های  مورد  نظر  سوراخ  می شوند  تا  از طریق  این 

سوراخها  ،  سربهای  سر  پرچم ها  به  یکدیگر  متصل  شوند  .

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق مانومتر و لوله بوردن ادبیات نظری تحقیق وپییشینه تعاریف و موءلفه های مدیریت استعداد پرسشنامه شناسایی انگیزه های تحصیلی (چرا به مدرسه می روید؟ ) تحقیق توجه به خط و نوشتار در مفهوم موجود در گذشته و اكنون تحقیق بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام