👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سس از سویا

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سس از سویا

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سس از سویا در 54 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سس از سویا در 54 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                                                            شماره صفحه 

خلاصه طرح :............................................................................................................................................................. 5

فصل اول..................................................................................................................................................................... 6

کلیات.......................................................................................................................................................................... 6

مقدمه :........................................................................................................................................................................ 7

نام کامل طرح و محل اجرای آن :.............................................................................................................................. 7

محل اجرا :.................................................................................................................................................................. 7

مشخصات متقاضیان :................................................................................................................................................. 8

دلایل انتخاب طرح :................................................................................................................................................... 8

وضعیت و میزان اشتغالزایی :..................................................................................................................................... 8

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :................................................................................................................................. 8

نام و کد محصولات.................................................................................................................................................... 8

سس سویای چینی...................................................................................................................................................... 9

این نوع سس سویا را با استفاده از دانه ی سویا به عنوان منبع اصلی و از غلات دیگر به مقدار كمتر تهیه می كنند و دو نوع دارد :          9

الف - سس سویای تازه/  روشن :.............................................................................................................................. 9

ب - سس سویای قدیمی / تیره :............................................................................................................................ 10

سس سویای ژاپنی.................................................................................................................................................... 10

الف - دسته اول :..................................................................................................................................................... 10

ب - دسته دوم :....................................................................................................................................................... 11

ج - دسته سوم :....................................................................................................................................................... 11

د - دسته چهارم :..................................................................................................................................................... 11

ر - دسته پنجم :....................................................................................................................................................... 11

کد ISIC :............................................................................................................................................................... 12

شماره تعرفه گمركی................................................................................................................................................. 12

شرایط واردات......................................................................................................................................................... 13

بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی............................................................................................................. 13

بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی..................................................................... 13

بررسی قیمت های داخلی........................................................................................................................................ 13

مروری بر قیمت های جهانی محصول.................................................................................................................... 13

موارد مصرف و كاربرد............................................................................................................................................. 14

بررسی كالاهای جا یگزین و تجزیه تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول.............................................................. 15

كشور های عمده تولید كننده و مصرف كننده......................................................................................................... 15

شرایط صادرات........................................................................................................................................................ 16

وضعیت عرضه و تقاضا............................................................................................................................................ 17

بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاكنون................................................................... 17

الف ) بررسی ظرفیت های بهره برداری................................................................................................................. 17

ب ) بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید سس سویا در كشور.......................................................................... 17

بررسی روند تولید واقعی سس سویا در كشور........................................................................................................ 18

بررسی سطح تكنولوژی تولید در واحدهای فعال................................................................................................... 18

فرایند تولید سس سویا به صورت زیر می باشد .................................................................................................... 18

درصد استفاده از ظرفیت اسمی در واحدهای تولیدی فعال................................................................................... 19

و ) نام كشورها و شركت های سازنده ماشین آلات مورد استفاده تولید................................................................ 20

بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرح های توسعه در دست اجرا...................................................................... 21

پیش بینی عرضه در بازار آینده كشور..................................................................................................................... 21

الف ) پیش بینی تولید داخل واحدهای فعال.......................................................................................................... 21

پیش بینی تولید داخل واحدهای در حال ایجاد...................................................................................................... 22

با توجه به جدول بالا ، ظر فیت طرح های در حال ایجاد كه در آ ینده به ظر فیت نصب شده كشور اضافه خواهد شد، به صورت زیر قابل پیش بینی است:........................................................................................................................................................................ 22

بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا سال 1385.......................................................................... 23

جمع بندی عرضه..................................................................................................................................................... 23

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاكنون..................................................................................................... 23

مصرف ظاهری از رابطه زیر حاصل محاسبه و در جدول زیر وارد شده است .................................................... 24

نمودار زیر روند مصرف در سالهای گذشته را نشان داده است ............................................................................ 25

بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا سال 1385........................................................................ 25

بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم.......................................................................... 25

برآورد میزان تقاضای داخل در آینده...................................................................................................................... 25

برآورد قابلیت صادرات در آینده............................................................................................................................. 28

برای بررسی قابلیت صادراتی محصول مورد مطالعه در آینده ، از دو روش می توان استفاده كرد :.................... 28

الف – استناد بر سوابق صادراتی در سالهای گذشته............................................................................................... 28

برآورد تقاضای كل.................................................................................................................................................... 30

جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید از نگاه توجیه پذیری بازار 31

مجوز های قانونی :................................................................................................................................................... 32

مراحل صدور جواز تاسیس :................................................................................................................................... 32

شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس......................................... 33

1-   اشخاص حقیقی............................................................................................................................................... 33

2-   اشخاص حقوقی.............................................................................................................................................. 33

مدارك مورد نیاز:..................................................................................................................................................... 33

اصلاحیه جواز تاسیس :........................................................................................................................................... 34

تعریف:...................................................................................................................................................................... 34

صدور پروانه بهره برداری :..................................................................................................................................... 34

مراحل صدور توسعه طرح :..................................................................................................................................... 35

فصل دوم.................................................................................................................................................................. 36

روش انجام کار......................................................................................................................................................... 36

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :........................................................................................... 37

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :................................................................. 37

مطالعات فنی و تكنولوژیكی.................................................................................................................................... 38

بررسی اجمالی تكنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در كشور و مقایسه آن با دیگر كشورها.............. 38

الف ) نگاهی به روش تولید سس سویا................................................................................................................... 38

فرایند تولید سس سویا به سه مرحله اصلی زیر تقسیم می گردد ......................................................................... 38

مرحله اول : تهیه كوچی.......................................................................................................................................... 38

مرحله دوم : تخمیر نمكی....................................................................................................................................... 38

مرحله سوم : تصفیه................................................................................................................................................. 38

عملیات حرارتی ( استریلیزاسیون )........................................................................................................................ 39

لیبل زنی شیشه ها..................................................................................................................................................... 39

بسته بندی شرینگ................................................................................................................................................... 39

قرنطینه محصول به مدت معین............................................................................................................................... 39

ارسال محصول آماده فروش به انبار محصول......................................................................................................... 40

مقایسه روش تولید معمول كشورمان با دیگر كشورهای جهان............................................................................... 40

تعیین نقاط قوت و ضعف تكنولوژی های مرسوم )به صورت اجمالی( در فرآیند تولید....................................... 40

برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح..................................................................................................................... 41

لحاظ كردن نقطه سربسر تولید................................................................................................................................. 41

لحاظ كردن حداقل سود مورد انتظار....................................................................................................................... 41

بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده.................................................. 42

پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح................................................................................................................ 42

انتخاب محل اجرای یك طرح تولیدی عموماً براساس معیارهای زیر صورت می گیرد:...................................... 42

بازارهای فروش محصول......................................................................................................................................... 43

بازار تأمین مواد اولیه................................................................................................................................................ 43

احتیاجات و نیازمند یهای دیگر طرح...................................................................................................................... 43

امكانات زیر بنایی مورد نیاز.................................................................................................................................... 43

حمایت های خاص دولتی........................................................................................................................................ 44

با جمع بندی مطالعات مكان یابی، محل اجرای مناسب اجرای طرح در جدول زیر آمده است......................... 44

فصل سوم................................................................................................................................................................. 45

امور مالی طرح......................................................................................................................................................... 45

سرمایه گذاری ثابت طرح :...................................................................................................................................... 46

خرید دفتر کار :........................................................................................................................................................ 46

هزینه زمین :............................................................................................................................................................. 46

هزینه محوطه سازی :............................................................................................................................................... 47

هزینه ساختمان سازی :............................................................................................................................................ 47

هزینه ماشین آلات و تجهیزات :.............................................................................................................................. 48

هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی :...................................................................................................................... 48

وسایل اداری و خدماتی........................................................................................................................................... 49

ماشین آلات حمل و نقل درون/ برون کارگاهی...................................................................................................... 49

هزینه های قبل از بهر هبرداری................................................................................................................................ 49

هزینه های پیش بینی نشده...................................................................................................................................... 49

هزینه سرمایه گذاری ثابت :..................................................................................................................................... 50

میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه، محل تامین و قیمت ارزی و ریالی آن.................................................... 50

فصل چهارم.............................................................................................................................................................. 51

جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات.................................................................................................................. 51

نتایج حاصله از اجرای طرح :.................................................................................................................................. 52

 

خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی تولید سس از سویا پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

 

 

فصل اول

کلیات

 

 

مقدمه :

مطالعات امكان سنجی، مطالعات كارشناسی است كه قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام می گیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد.

گزارش حاضر مطالعات امكان سنجی مقدماتی تولید سس از سویا می باشد. این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امكان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی با ز ار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امكانات سخت و نرم افزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند كلیه اطلاعات مورد نیاز را كسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند . امید است این مطالعات كمكی هرچند كوچك در راستای توسعه صنعتی كشورمان بعمل بیاورد . 

 

نام کامل طرح و محل اجرای آن :

تولید  سس سویا

 

محل اجرا :

 

مشخصات متقاضیان :

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تلفن

 

 

 

 

 

دلایل انتخاب طرح :

محصول مورد مطالعه طرح حاضر ، هر چند در كلیه خانوارها و اقشار مختلف جامعه بعنوان ماده كمك غذائی دارای كاربرد است ، ولی از نگاه كلان می توان گفت كه این محصولات اهمیت استراتژیك خاصی در داخل كشور و بازارهای جهانی ندارند و تنها از نگاه یك محصول مصرفی می توان این محصولات را مورد مطالعه و بررسی قرار داد . 

 

وضعیت و میزان اشتغالزایی :

تعداد اشتغالزایی این طرح 24 نفر میباشد .

جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید از نگاه توجیه پذیری بازار

سس سویا یك محصول جد ید در بازار است كه اولین واحد صنعتی تولیدی آن از سال 1385 آغاز به تو لید كرده است . البته در حال حاضر تعدادی واحد صنعتی د یگر نیز برا ی تولید این محصول در حال ایجاد می باشد لیكن باید گفت كه سابقه كافی در گذشته برای این محصول وجود ندارد . از اینرو برای پیش بینی تقاضا در آینده از روش احتساب به نسبت تقاضای سایر سس ها ی معمول بازار استفاده شده و بر اساس آن پتانسیل تقاضا در آ ینده پیش بینی و با موازنه آن با پیش بینی عرضه ، وضعیت بازار در آینده بصورت كمبود عرضه پیش بینی می گردد بنابر این قابل نتیجه گیری است كه ایجاد واحدها ی جدید برای تولید این محصول در شر ایط كنو نی به لحاظ بازار توجیه ناپذیر می باشد .

لیكن باید گفت كه تقاضای پیش بینی شده بازار كه بر اساس آن وضعیت بازار آ تی كشور بصورت كمبود عرضه پیش بینی گردید ، در واقع پتانسیل تقاضا است كه برای تبد یل آن به تقاضا ی بالفعل ، انجام بازار سازی مطابق مدل های مطرح آن بسیار ضروری است و شاید در صورت عدم اجرای بازار سازی مناسب ، تنها بخشی از پتانسیل فوق محقق گردد .

بنابراین در نها یت می توان گفت كه در صورت وجود توان و اعتقاد متقاضی بر مقوله بازار ساز ی اثر بخش ، طرح از توجیه بازار برخوردار خواهد بود . 

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ارزیابی و کنترل استراتژی (فصل هشتم کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد سعیدی) مقاله مهندسی مجازی مقاله بررسی ارتباطات گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست گزارش کارآموزی صنایع کاشی خزر