👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه مالی شركت محصولات كاغذی لطیف

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه مالی شركت محصولات كاغذی لطیف

پروژه مالی شركت محصولات كاغذی لطیف در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه مالی شركت محصولات كاغذی لطیف در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه :

كلیه داراییهای یك واحد تجاری - تولیدی دارای ارزش اقتصادی است و حصول اطمینان از به كارگیری آن طبق هدفهای تعیین شده ، نیازمند طرح ریزی می باشد . مثلاً مهندسین تولید برای استفاده موثر از تسهیلات تولید ، برای كلیه فعالیتهای تولیدی به دقت برنامه ریزی می كنند . یا مدیران سیستم ضوابط عملیاتی را به نحوی تنظیم می كنند كه حداكثر استفاده را از سیستم كامپیوتر به عمل آورند و از هر گونه استفاده نابجا از این سیستم جلوگیری نمایند . برخی از داراییها به علت ماهیت یا اهمیت آن مستلزم بذل توجه و اعمال دقت بیشتر مدیریت است . موجودیها ، دارایی دیگری است كه نیازمند توجه دقیق مدیریت واحدهای تجاری - تولیدی می باشد .

موجودیها دو ویژگی مهم دارد كه این ویژگیها ، بذل توجه خاص و همچنین طرح‌ریزی آن را الزامی می كند . ویژگی اول ، صرف مقدار متنابهی از منابع واحدهای تجاری - تولیدی در موجودیهاست . ویژگی دوم ، گردش موجودیهاست كه برخلاف داراییهای غیرجاری به طور مداوم مصرف و مجدداً جایگزین می گردد .

شركت محصولات كاغذی لطیف در تاریخ 7/3/1364 تأسیس و عملیات اجرایی خود را در اواخر سال 1370 در شهر صنعتی هشتگرد در زمینی به مساحت 65 هزار متر مربع و زیربنای حدود 30 هزار متر مربع و با ظرفیت 15000 تن كاغذ با گراماژ پایین آغاز نمود. و پس از گذشت حدود 5/2 سال در نیمه اول سال 1373 بهره برداری از آن آغاز گردید.

ماشین آلات در چهارچوب قرارداد همكاری فنی و اقتصادی ایران و اتریش با استفاده از ارز فاینانس از شركت فویت خریداری گردیده و اعتبار آن در تاریخ 5/1/1370 در بانك تجارت گشایش یافته است.

لطیف اولین كارخانه دارای واحد جوهر زدایی (Dinking) در صنایع كاغذ سازی ایران می باشد و قادر است روزنه 60 تن كاغذ باطله را جوهر زدائی نموده و به صورت خمیر اولیه تبدیل و از محل این خمیر انواع محصولات را تهیه نماید.

كارخانه كاغذسازی لطیف با بهره گیری از سیستم پیشرفته PLC، با دارا بودن دو مركزیت كنترل در سالن كاغذ و سالن جوهر زدایی با بیشترین راندمان نسبت به كنترل تجهیزات كارخانه اقدام نماید. ماشین كاغذ توان تولید انواع كاغذهای بهداشتی و صنعتی را از گراماژ 14 تا 45 گرم بر متر مربع دارا می باشد. تمام كنترل آن به وسیله سیستم PLC انجام گرفته و سیستم پرس آن از دو غلتك پرس جهت آبگیری و صافی

كاغذ تشكیل شده و قسمت خشك كننده آن از یك غلتك به قطر 4000 میلی متر از طریق داخل بوسیه بخار گرم و از قسمت بیرون به وسیله هوای گرم كاغذ را خشك می كند. بعد از این مرحله سیستم اتوماتیك اندازه گیری قرار دارد كه وزن و رطوبت و ضخامت كاغذ را اندازه گیری نموده و تمام اطلاعات را به وسیله چاپگر موجود در اطاق كنترل می دهد.

برای محاسبه EOQ باید یك سری از اطلاعات لازم را جمع آوری نمود.

1-موجودی كل انبار (ریالی)

2-هزینه انبار فنی(ریالی)

3-هزینه تداركات(ریالی)

4-كل خرید طی سال(ریالی)

سپس هزینه نگهداری و هزینه را محاسبه می نماویم.

هینه نگهداری را با I و هزینه سفارش را با C نماش می دهیم.

 

كل هزینه انبار تداركات طی یكسال

كل خرید طی یكسال

 

كل هزینه انبار قطعات طی یكسال

كل موجودی انبار(ریالی)

 

فرمول محاسبه هزینه نگهداری و سفارش:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ i=                           فرمول 1

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــc=                             فرمول 2

 

هزینه نگهداری شركت محصولات كاغذی نصب برابر 19% و هزینه سفارش برابر 57% می باشد. سپس هزینه نگهداری و هزینه سفارش هر واحد را محاسبه می نمائیم. طبق تناسبهای زیر

 

واحد1                              i

قیمت قطعه                        x=?

واحد1                              C

قیمت قطعه                        x=?

بعد از محاسبه هزینه و نگهداری و سفارش هر واحد اقتصادی سفارش طبق فرمول زیر محاسبه می نمائیم.

 فرمول

Q=میزان اقتصادی سفارش

C=هزینه سفارش هر واحد

r=میانگین مصارف طبق محاسبات جدول شماره 1

i=هزینه نگهداری هر واحد

پس از انجام شده میزان اقتصادی سفارش جهت محاسبه op باید به صورت زیر عمل نمود.

فرمول شماره 4

 

پس از محاسبه واریانس و انحراف استاندارد به میزان صدور درخواست خرید تا تحویل آن به انبار یعنی Lead time و x تعداد روزهای كاركرد شركت در سال نیاز داشته و با انجام یك تناسب میزان متوسط مصرف در فاصله زمانی تحویل یعنی  یا rl را محاسبه می نمائیم.

میانگین                   ساعات كاركرد

x=?                       lead time

محاسبه مقدار ذخیره بر اساس فرمول شماره 5

فرمول شماره 5

B=مقدار ذخیره

میزان اطمینان كه بر اساس مقدار تعیین شده میزان اطمینان از موجودی =F  از جدول شماره 4 قابل برداشت است كه برای قطعات محاسبه شده ضریب اطمیمنان قطعات نوع A را انحراف استاندارد  95 درصد و قطعات گروه B را 75 درصد و قطعات گروه C را 55 درصد مد نظر قرار داده ایم.

محاسبه op بر اساس فرمول شماره 6

فرمول شماره 6

متوسط مصرف در فاصله زمان ی تحویل                         

مقدار ذخیره B=

ضریب اطمینان كه باید در انحراف استاندارد  ضریب شوند (F)

میزان اطمینان از موجودی

0

13%

25

39

52

67

84

00/1

04/1

28/1

65/1

75/1

88/1

05/2

20/2

33/2

40/2

50/2

57/2

65/2

75/2

88/2

00/3

09/3

20/3

00/4

50

55

60

65

70

75

80

84

85

90

95

96

97

98

61/98

99

18/99

38/99

50/99

60/99

70/99

80/99

86/99

9/99

93/99

99/99

 

👇محصولات تصادفی👇

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعهد سازمانی مقاله مفاهیم قواعد جدید كفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری پایان نامه مطالعه تجمع یونی با نگرش ترمودینامیكی (تجربی-نظری) بررسی گیاه چای به صورت لاتین پرسشنامه بررسی نقش و تاثیر تجارت الکترونیک بر بیمه نوین در شهر اهواز