👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی تجهیزات پست های فشار قوی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی تجهیزات پست های فشار قوی

پایان نامه بررسی تجهیزات پست های فشار قوی

پایان نامه بررسی تجهیزات پست های فشار قوی

 

خطوط انتقال

انرژی تولیدی توسط نیروگاهها جهت مصرف بایستی به نقاط مختلف كشور انتقال داده شود زیرا كل تولید یك نیروگاه در بیشتر از مصرف آن منطقه می باشد بدین منظور انرژی بوجود آمده كه در نقاط دیگر مورد نیاز می باشد توسط خطوط هوائی كه عمدتاً فشار قوی هستند و قادرند با ولتاژهای بالا انرژی برق را به مسافت های دور برسانند و انتقال داده شود. انتقال انرژی الكتریكی توسط خطوط هوائی نیاز به پایه هائی كه نگهدارنده سیم باشد دارند این پایه ها كه نگهدارنده سیم باشد دارند این پایه ها كه بایستی مشخصات مربوط به نوع خط را دارا باشند بعضی دارای تا چهار سیم برای یك مدار و یا بیشتر می باشند كه جنس این پایه ها از نوع فلز مخصوصی گالوانیزه می باشد كه براساس مشخصات خط و موقعیت زمین از ضخامت معینی برخوردار می باشد.

قابل توجه می باشد كه پایه های كار گذاشته دارای اهمیت فراوانی می باشد زیرا اگر یكی از این پایه ها ناقص شود و یا صدمه ببیند انتقال انرژی را مختل می نمایند و باعث ضرر  فراوان می شود. بطور مثال در چند سال پیش بر اثر ایجاد بهمن تعدادی از دكل های بین نیروگاه بندرعباس و تهران فرو ریخت و باعث كمبود شدید برق در مركز شد. بخصوص كه در فصل سرما این اتفاق رخ داد.

برای انتقال قدرت الكتریكی بهتر است از سیم های آلومینیوم كه در مقطع وسط آن از نوع فولاد بلحاظ نگهداری و استقامت آن بكار می رود، استفاده گردد. قابل ذكر است كه جریان بیشتر از سطح خارجی سیم عبور می كند در مواردی كه سطح بیشتری نیاز باشد تعداد سیم ها را بیشتر می نمایند. مثلاً دو بانده یا چهار بانده گفته می شود پدیده ای كه الكترونها از سطح هادی عبور می كند یا سطح هادی جمع می شوند (پدیده پوستی) و در نتیجه رشته بودن سیم های هوائی باعث جلوگیری از كرونا در سیم می گردد.

خواص سیم های آلومینیم فولاد را بشرح زیر می توان بیان نمود.

1-   انتقال الكتریكی از سطح آن بیشتر است.

2-   مقاومت یا كشش مكانیكی بیشتر جبران می شود.

3-   نیروی وزن را بهتر عمل می نماید.

4-   تحمل در برابر نیروی باد را دارد.

5-   تحمل در برابر نیروی یخ و برف را دارد.

نكاتی چند در مورد خطوط انتقال:

شكم خط: قوسی كه بین دو طرف كابل هوائی و بین دو دكل بوجود می آید شكم خط گویند و عوامل گرما و برف هم باعث ازدیاد شكم خط می شود.

فاصله خط KV 400 با زمین نه متر می باشد و در زمان عبور جریان از خطوط انتقال بین فازها با هم و همین طور فازها با زمین خاصیت خازنی تولید می شود. در تمام خطوط ضریب هدایت الكتریكی و طول سیم و سطح مقطع سیم و مقاومت اهمی آن محاسبه می گردد.

سیم گارد:

سیم هائی در بالای دكلها نصب می شود كه بنام سیم گارد و یا سیم حفاظ كه برای جلوگیری و یا برای انتقال ولتاژهای ناشی از عدد برق كه اجازه نمی دهد، رعد و برق یا خطرات دیگر وارد تجهیزات برقی شود. و به آنها آسیب رسانند:

گوی حفاظتی:

در مسیر خطوط وسائلی نصب می كنند كه محل نصب آن روی فازها می باشد كه شبرنگ است بخاطر اینكه در شب هم دیده شود و ماشین یا هواپیمائی كه از آن مسیر عبور می كنند فاصله خود را با آن حفظ كنند تا دچار برق گرفتگی نشوند و محل نصب آن ها بیشتر در مقاطع اتوبان ها و اطراف فرودگاهها قرار داده می شود.

پستها

فصل دوم:

1-  قدرت تولیدی نیروگاهها تماماً در محل مصرف نخواهد شد. بمنظور انتقال، انرژی تولید شده از محل به مكانهای دیگر نیاز به انتقال انرژی توسط هادیهای الكتریكی می باشد. و این مسئله بدلیل اینكه ولتاژ خروجی ژنراتور در ایران حداكثر KV20 می باشد و با توجه بقدرت تولیدی جریان انتقال خیلی زیاد خواهد بود و باین دلیل سطح مقطع هادی مورد نیاز افت ولتاژ و توان انتقالی خیلی زیاد خواهد بود بمنظور پائین آوردن تلفات انتقال از ولتاژهای بالا استفاده می نمایند زیرا تلفات حرارتی خط انتقال یا مجذور جریان نسبت مستقیم دارد و لذا سعی می شود با بالا بردن ولتاژ جریان را كاهش دهند.

تلفات P = R.I2         P = UI – P

از طرفی در خطوط انتقال فشار قوی بخاطر اندوكتیویته و كاپاسیتو و مقاومت تلفات زیاد نیز وجود دارد. ضمناً ولتاژهای بالا از نظر مخارج و هزینه اقتصادی محدودیت دارد زیرا در فشارهای خیلی بالا هزینه و وزن سیم های انتقال و دكل ها زیادتر شده و پستهای فشار قوی گرانتر می شود.

ولتاژهای مورد مصرف در ایران عبارتند از:

400KV – 230KV – 132KV – 66KV – 63KV – 33KV – 20KV

پستهائی كه از قسمتهای مهم شبكه انتقال و توزیع الكتریكی می باشند زیرا وقتی كه بخواهیم انرژی الكتریكی را از نقطه ای به نقطه ای دیگر انتقال دهیم، برای اینكه بتوانیم از افت ولتاژ جلوگیری نمائیم بایستی بطریقی ولتاژ تولید شده ژنراتور را بالا برده و سپس آنرا انتقال داده تا به مقصد مورد نظر برسیم و در آنجا دوباره پائین آورده تا جهت توزیع آماده شود. كلیه این اعمال در پستهای انتقال و توزیع انجام می شود.

در یك پست فشار قوی وظیفه اصلی تبدیل ولتاژ و انتقال می باشد كه بشرح ذیل می باشد.

پستهای فشار قوی به سه دسته تقسیم می شوند.

1-  پستهای نیروگاهی (بالابرنده ولتاژ) Step Up Substation ایستگاههائی كه از ترانسفورماتورهای افزاینده ولتاژ واحدهای تولید نیرو در نیروگاه را تا سطح تعیین شده پست افزایش داده و به شبكه انتقال متصل می كند.

2-   پستهای كاهنده ولتاژ كه به پستهای توزیع معروفند.      Distribation Substation

پستهای كاهنده كه ترانسفورماتورهای آنها بستگی به ظرفیت خطوط توزیع منشعب از آنها دارد.

Swiching Substation

3-   پستهای كلیدی:

پستهائیكه وظیفه انتقال قدرت را بعهده داشته و كار ارتباط و انشعاب خطوط و شبكه را انجام می دهند.

اجزاء تشكیل دهنده پستها

اجزائیكه در محوطه پست قرار دارند عبارتند از:

مقره ها – برقگیر – P.T – C.V.T – ویوتراپ – سكسیونر – C.T برقگیر ترانس – خازن – راكتور – باكسها – سیستم ارتینگ – كانالها – دیزل ژنراتور.

توضیح اینكه منظور از محوطه پست، بیرون اتاق فرمان می باشد.

مقره ها

مقره های فشار قوی بمنظور عایق بندی و همچنین ارتباط مكانیكی قسمتهای مختلف یك شبكه پتانسیل متعادلی دارد بكار می رود.

از لحاظ شكل و خواص الكتریكی مقره های فشار قوی به مرحله ای از تكامل رسیده اند كه خواص الكتریكی و مكانیكی آنها می توان از استاندارد و معین كرد. مقره ها انواع مختلف می باشد كه یك نوع آن مقره آویز كه در خطوط هوائی بكار می رود. مقره های نگهدارنده یا اتكائی بمنظور عایق كردن هادی نسبت به دكل بكار برده می شوند.

برقگیر  Lighting – Arrester 

برای حفاظت تجهیزات مهم پست در مقابل ولتاژهای زیاد جوی و اضافه ولتاژهای ناشی از قطع و وصل كلیدها از برقگیر استفاده كرده كه بین فاز و زمین قرار می گیرد، برقگیرها معمولاً در نقطه ارتباط خط به تجهیزات پست نصب می شوند و با توجه به شعاع عملكرد خود قادر به حفاظت كلیه تجهیزات پست در مقابل افزایش ولتاژ می باشد. البته چنانچه فاصله تجهیزات زیاد باشد نصب برقگیر در نقاط دیگر نیز ضرورت دارد.

 

الف- برقگیرهای میله ای

یكی از ساده ترین و ارزان ترین روشهای حفاظتی دستگاههای انتقال نیرو در برابر ولتاژهای زیاد (فاصله هوائی) می باشد.

با تنظیم فاصله هوائی مناسب بین دو الكترودی كه به دستگاه مورد حفاظت بطور موازی بسته شده است، حفاظت دستگاه در مقابل ولتاژهای بیش از ولتاژ عادی سیستم تأمین خواهد شد و تركیب ساده دو الكترود و فاصله هوائی، برقگیر میله ای را تشكیل می دهد فاصله بین دو الكترود باید طوری انتخاب شود كه در مقابل بیشترین مقدار ولتاژ سیستم استقامت كند ولی ولتاژهای زیاد باعث تخلیه الكتریكی در آن شود. البته در اینجا باید استقامت الكتریكی عایق دستگاه مورد حفاظت از بیشترین سطح ولتاژی كه فاصله هوائی شكست الكتریكی پیدا می كند بیشتر باشد. بطور ایده آل مشخصه فاصله هوائی باید طوری باشد كه در مقابل ولتاژ سیستم برای زمان نامحدود مقاومت كند و برای هر ولتاژی بیشتر از این مقدار شكست پیدا كند.

ب- برقگیر یا مقاومت غیرخطی

 

 

این نوع برقگیر از یك یا چند خازن سری همراه با یك یا چند مقاومت غیرخطی تشكیل شده است این خازنها (فواصل هوائی) لازمند تا در حالت كار عادی سیستم از جریان الكتریكی به داخل برقگیر جلوگیری شود. زمانی كه ولتاژ سیستم به علتی بالا رود، فواصل هوائی بین خازنها هادی جریان الكتریسیته خواهد شد و قوس الكتریكی در این فواصل تشكیل می شود. این پس جریانی كه از مقاومت غیرخطی عبور می كند میزان افت ولتاژ در دو سر برقگیر و در نهایت در دو سر سیستم مورد حفاظت را تعیین می كند، شكل زیر مدل الكتریكی برقگیر را نشان می دهد.

ج- برقگیر لوله ای

 

 

این نوع برقگیرها مطابق شكل زیر تشكیل شده است از یك لوله توخالی و تو پر كه با فاصله هوائی مشخص از هم قرار گرفته اند. علاوه بر این فاصله هوائی خود برقگیر با خط برقدار با فاصله h1 قرار گرفته است.

كنتور برقگیر:

جهت مشخص شدن تعداد دفعات عملكرد برقگیر معمولاً سیم زمین برقگیر را از داخل دستگاهی بنام كنتور برقگیر عبور می دهد.

تعاریف و توضیحات برای معرفی برقگیرها:

الف- ولتاژ نامی برقگیر  Rated – Vattage

بیشترین ولتاژ مجاز هم فركانس با شبكه است كه بین دو سر برقگیر قرار می گیرد. پس از گذر موج ضربه ای برقگیر قادر است كه قوس الكتریكی بین فواصل هوائی را خاموش كند. بشرط اینكه ولتاژ سیستم از ولتاژ نامی برقگیر بیشتر نباشد.

ب- فركانس یا دامنه فركانس شبكه قدرت كه برقگیر در آن نصب می گردد.

ج- جریان تخلیه ای كه بعد از وقوع قوس الكتریكی از برقگیر عبور می كند.

د- مقدار مؤثر كمترین ولتاژ هم فركانس با شبكه كه در صورت برقراری بین دو سر برقگیر باعث جرقه الكتریكی همه فواصل هوائی برقگیر می شود.

ح- مقدار پیك كمترین موج ایمپاسی (102/50) كه باعث عمل برقگیر خواهد شد.

ز- بیشترین مقدار ولتاژی كه در حین تخلیه جریان از برقگیر ظاهر می شود.

خ- مقدار پیك جریان ایمپاسی (8/20) می باشد كه برقگیر قادر به خاموش كردن آن می باشد. (3)

Reted Discharge current

برقگیرهای موجود در پست 230KV كیلوولت دوشان تپه

برای حفاظت تجهیزات مهم در پست مقابل اضافه ولتاژهای ناشی از جریان های جوی مانند صاعقه و رعد و برق در پستها نصب می گردد. كه معمولاً محل نصب این نوع تجهیزات بستگی به طراحی نوع پستها می باشد در پست 230 كیلوولت دوشان تپه این وسایل جهت حفاظت ترانسها در طرفین آنها قرار گرفته كه این وسایل بسیار پر اهمیت می باشد در مقابل ولتاژهای ضربه ای حفاظت می نماید برقگیرهای موجود در این پست به علت كهنه شدن و كاركرد بیش از حد و در سال 71 بعلت معیوب شدن از مدار خارج گردید كه بنا بر اصلاح كارشناسان تصمیم بر این گرفته شد مابقی برقگیرهای موجود در این پست پیش از مسئله دار شدن چه از لحاظ تأسیسات و چه از لحاظ افراد پست تعویض گردید.

ترانسفورماتور ولتاژ:

همانطور كه می دانید ولتاژهای بالاتر از 600 ولت را نمی توان بصورت مستقیم بوسیله دستگاههای اندازه گیری انجام داد بنابراین لازم است كه ولتاژ را كاهش دهیم تا بتوان ولتاژ را اندازه گیری نمود و یا اینكه در رله های حفاظتی استفاده كرد ترانسفورماتور ولتاژ بهمین منظور استفاده می شود.

انواع ترانسفورماتور ولتاژ:

1- 

 

نوع مغناطیسی – دارای دو نوع سیم پیچ اولیه و ثانویه می باشد كه برای ولتاژهای V600 تا KV132 استفاده می شود.

در بعضی موارد ثانویه این ترانسفورماتور دارای دو سیم پیچی مجزا بوده كه یكی برای وسائل اندازه گیری و دیگری برای رله های حفاظتی مورد استفاده قرار می گیرند. در شكل فوق مدار الكتریكی یك (PT)VT را نشان می دهد معمولاً ترانس ولتاژهای فشار قوی بین خط و زمین قرار می گیرند بطور مثال  در نتیجه باید تعداد امپدانس سیم پیچ اولیه خیلی بالا باشد و عایق بندی سیم پیچ هر چه ولتاژ بالاتر رود، زیادتر و مشكل تر خواهد بود خروجی PT را معمولاً بصورت a سر كلاف و n را ته كلاف مشخص می نمایند كه شمارش تعداد كرهای یك PT با اعدادی است كه در سمت چپ حروف نوشته می شود در شكل فوق PT دارای دو كر می باشد ولتاژ بین كر اول با كر دوم 110 ولت می باشد خود PT بصورت موازی در مدار قرار می گیرد و كلیه

مصرف كننده های آن بصورت موازی اتصال داده می شوند و برای حفاظت PT (خروجی) در ابتدای خروجی سیم پیچ ثانویه یك عدد فیوز قرار می دهند.

P.T موجود در پست KV230 دوشان تپه

همانطوریكه می دانید ولتاژهای بالاتر از V600 را نمی توان بصورت مستقیم بوسیله دستگاههای اندازه گیری انجام داد بنابراین لازم است كه ولتاژ را كاهش دهیم تا بتوانیم ولتاژ را اندازه گیری نمود و یا اینكه در رله های حفاظتی استفاده كرد ترانسفورماتور به همین منظور استفاده می شود و این نوع P.T در پست 230 كیلوولت دوشان تپه موجود می باشد.

245           TYPE W P

1050 / 460 / KV235

      ARTID

BURDEN

(5%)  200 ولت

1 ثانیه  V 150 آمپر

50HZ  فركانس

ترانسفورماتور جریان

جهت اندازه گیری و همچنین سیستم های حفاظتی لازم است كه از مقدار جریان عبوری از خط اطلاع پیدا كرد و نظر باینكه مستقیماً نمی توانیم كل جریان خط را در این نوع ایستگاهها اندازه گیری نمائیم لذا بایستی بطریقی جریان را كاهش داده و از آن جریان برای دستگاههای فوق استفاده نمائیم و اینكار توسط ترانسفورماتور جریان انجام می شود. و معمولاً تبدیل جریان خط توسط ترانسفورماتور جریان به پنج خواهد بود یعنی جریان اگر 500 باشد یا 400 و یا … تبدیل به پنج خواهد شد.

ساختمان ترانسفورماتور جریان تشكیل شده است از یك سیم پیچ اولیه كه دارای دوری كم و یك سیم پیچ ثانویه كه دارای دوری زیاد است كه سیم پیچ اولیه معمولاً بصورت شین می باشد پس نباید دو سر C.T باز باشد. بمحض باز كردن مصرف كننده از ثانویه C.T باید دو سر خروجی اتصال كوتاه شود چون همیشه باید نتیجه فلو در هسته صفر شود. یعنی جریان اولیه I1 یك فلوی اولیه L1 و اگر ثانویه بسته باشد I2 یك فلوی بنام L2 ایجاد می نماید كه نتیجه حدوداً صفر می شود اگر دو سر C.T باز باشد I2=0 و L2=0 خواهد شد و در نتیجه هسته گرم خواهد شد و باعث سوختن C.T می گردد.

پارامترهای اساسی در C.T 

فهرست مطالب

موضوع                                                                                                                 صفحه

خطوط انتقال …………………………………………………………………………………………1

سیم گارد ……………………………………………………………………………………………..2

گوی حفاظتی …………………………………………………………………………………………3

پستها ………………………………………………………………………………………………….3

اجزاء تشكیل دهنده پستها  ………………………………………………………………………..5

مقره ها  ………………………………………………………………………………………………5

برق گیر ………………………………………………………………………………………………5

كنتور برق گیر ………………………………………………………………………………………8

برق گیر موجود در پست دوشان تپه …………………………………………………………..9

ترانسفور ماتور ولتاژ ……………………………………………………………………………..9

ترانسفورماتور ولتاژ در پست دوشان تپه……………………………………………………. 9

ترانسفورماتور جریان …………………………………………………………………………..12

پارامترهای اساسی در ترانسفورماتور جریان ……………………………………………..12

C.V.T  …………………………………………………………………15

تله موج …………………………………………………………………17

سكسیونر و انواع آن ……………………………………………………..17

بریكر و انواع آن …………………………………………………………22

ترانسفورماتور  ………………………………………………………….37

علائم اختصاری اتصالات …………………………………………………40

ساختمان ترانسفورماتور ………………………………………………….42

سیستم خنك كننده ……………………………………………………….43

تب چنجر ………………………………………………………………..45

كنسرواتور ………………………………………………………………46

رطوبت گیر ………………………………………………………………48

خازن ……………………………………………………………………49

خازن پست دوشان تپه ……………………………………………….……51

راكتور …………………………………………………………………..52

شبكه ارتینگ پست …………………………………………………………53

ولتاژ گام …………………………………………………………………..54

باكس ها كانالها …………………………………………………………….55

انواع شینه بندی در پستهای فشار قوی ………………………………………..68

شینه بندی ساده جدا شده  ………………………………………………….69

شینه بندی ساده U  شكل …………………………………………………..69

شینه بندی اصلی و انتقالی ………………………………………………….70

شینه بندی دوبل …………………………………………………………..71

شینه بندی 5/1 كلیدی  ……………………………………………………..72

شینه بندی حلقوی …………………………………………………………73

شینه بندی سه كلیدی ………………………………………………………73

اصول كلی در تهیه دیاگرام تك خطی …………………………………………75

سوئیچ گیر های 20 كیلو ولت …………..……………………………………78

فهرست مطالب HB …………..……………………………………………79

 تجهیزات پست مشیریه ……………………………………………………143

تجهیزات پست دوشان تپه…………………………………………………..146 

👇محصولات تصادفی👇

مقاله حقوق جرم زنای به عنف در انگلیس اقدام پژوهی چگونه مشکلات املایی الهه-س دانش آموز پایه ی اول دبستان جمارانی 2 را حل کنم کار تحقیقی دیه پژوهش کشاورزی کشت بافت گیاهی پروژه درس روستا،بررسی روستای عباسکوه ( شهر فومن )