👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق چوب شناسی ، انواع و گیاه شناسی چوب

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق چوب شناسی ، انواع و گیاه شناسی چوب

تحقیق چوب شناسی ، انواع و گیاه شناسی چوب

چوب شناسی ، انواع و گیاه شناسی چوب

مطالب:

تاریخچه مصرف چوب:

تعریف چوب و ساختمان درونی آن:

الف – تعریف گیاه شناسی:

ب- تعریف تجاری:

ج- تعریف صنعتی:

کاربرد و اختصاصات چوب

1- صنایع تبدیل مکانیکی چوب:

2- صنایع تبدیل شیمیایی چوب:

وزن مخصوص چوب

الف- وزن مخصوص حقیقی چوب

ب- وزن مخصوص ظاهری چوب

ج- رابطه وزن مخصوص با حجم حقیقی ماده چوبی

د- وزن مخصوص بحرانی (پایه)

چوب شناسی ، انواع و گیاه شناسی چوب

فهرست:

روشهای اندازه گیری وزن مخصوص چوب

رطوبت چوب:

اندازه گیری مقدار رطوبت چوب

معایب چوب:

سختی چوب:

- عوامل مؤثر بر سختی چوب:

- لطمات وارده به چوب در اثر خشک شدن

- دوام طبیعی چوب (عمر چوب)

- انواع چوب های کاربردی

1- چو ‌های پهن برگ:

2- چوب های سوزنی برگ:

3- جوب های وارداتی:

- تغییر ابعاد چوب (هم کشیدگی و واکشیدگی)

- کیفیت حرارتی چوب

مقایسه گرمای ویژه چوب با سایر اجسام:

- خاصیت آکوستیک (کیفیت چوب نسبت به اصوات):

- سرعت انتشار صوت در بعضی چوبها (در جهت الیاف):

- قابلیت الکتریکی چوب

- رنگ، بو و طعم چوب

- فیبر EF و صنایع زغال و سوخت EB:

- نئوپان EN:

-  بنیه‌های روکشی و تخته لایه‌ای (lv):

منابع:

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تخته های سیمانی با روکش های چوبی دانلود تحقیق جامع و کامل شایستگی مدیران مقاله سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانكها به بخش خصوصی ادبیات و مبانی نظری قیمت تمام شده آزمون موج تخریب شده در سیستمهای آرایش یافته با توجه به سرعت انتقال