👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل

پایان نامه بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل در 85 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل در 85 صفحه ورد قابل ویرایش 

فهرست

عنوان

فصل اول: طرح تحقیق

1ـ مقدمه

2ـ موضوع پژوهش

3ـ فایده و اهمیت و هدف پژوهش

4ـ فرضیه پژوهش

5ـ هدف و فایده تحقیق               

6ـ تعاریف عملیاتی                      

فصل دوم:

1ـ مقدمه

2ـ پیشینه تحقیق

                    1ـ بخش اول :

                      سلطه گر كیست؟ سلطه پذیر كیست؟

                    سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه روان تحلیلی

                       //               //               // فروید

                        //               //               // یونگ

                        //              //                // اریك فروم 

                       //                //              // راسل

                       //                //              // آدلر

                        //               //              //  هورنای

                        //                //              // ملانی كلاین

                     سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه آیسنگ

                           //                //          //  مانس اشپربر

                   بخش دوم :

                   همرنگی و همنوایی اجتماعی و نقش آن در سلطه گری و سلطه

                   پذیری

                   متابعت و فرمانبرداری و نقش آنی

                  متابعت

                  همانند سازی

                  درونی كردن

                 توالی دام گستری

                 محظوری اخلاقی موفقیت

                قدرت و ایدئولوژی قدرت تسلط                        

 فصل سوم:

1ـ روش و ابزار تحقیق

2ـ جامعه آماری

3ـ نمونه آماری

4ـ ابزار (پرسشنامه)

فصل چهارم:

1ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها

2ـ محدودیت های پژوهش

3ـ پیشنهادات

4ـ فهرست منابع

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه:

مهتری گر به كام شیر در است                          شو خطر كن ز كام شیر بجوی

از زمانهای قدیم مساله سلطه گری و سلطه پذیری از جمله مسائلی بوده است كه ذهن نویسندگان را به خود مشغول داشته است . هر چند كه این نویسندگان نظرات و دلایل خود را در قالب داستانها بیان كرده اند . اما دید روانشناختی عمیقی داشته اند . به عنوان مثال : میان انسان و جانوران دیگر تفاوتهای گوناگونی وجود دارد كه پاره ای عقلی است و پاره ای عاطفی یكی از تفاوتهای عاطفی مهم این است كه تمایلات انسان ، برخلاف جانوران ، اساساً بی حد و حصر است و ارضای كامل آنها ممكن نیست . مار بوأ وقتی خوراكش را می خورد می خوابد تا آنكه دوباره گرسنه شود . انگیزه فعالیتهای جانوران ، به استثنای موارد نادر ، نیازهای نخستین است . در مورد انسان قضیه فرق می كند . البته بخش بزرگی از نژاد بشر ناچارند برای بدست آوردن ضروریات زندگی آنقدر كار كنند كه برای مقاصد دیگران چندان رمقی در آنها باقی نمی ماند . ولی آنهایی كه زندگیشان تأمین شده باشد به صرف این دلیل دست از كار نمی كشند . خشایار شاه وقتی به آتن لشكر كشید نه خوراك كم داشت و نه پوشاك و نه زن . فرانسیس قدیس و ایگناتیوس لویولا نیازی نداشتند كه برای گریز از فقر دست به تأسیس فرقه های بزنند . اینها مردان برجسته ای بودند . همچنین در داستان رستم و سهراب ، قصه های شاهنامه و قصه های تاریخی نظیر هیتلر ، ناپلئون و غیره … ما به طرز زیبایی میل انسانها در داشتن تسلط و قدرت داشتن به دیگران و به همان نسبت تسلیم پذیری و عقاید و خواسته های دیگران را قبول داشته اند را دیده ایم .

ولی مختصری از آن « قدرت» در همه مردمان وجود دارد . همین عنصر است كه همكاری اجتماعی را دشوار می سازد . زیرا هر كدام از ما میل داریم كه این همكاری را بصورت همكاری میان خدا و پرستگانش در نظر بیاوریم .

رقابت ، نیاز به سازش و حكومت ، میل به شورش ، همراه با آشوب و خونریزی گاه و گاه از همین جا برمی خیزد از میان هوسهای بی پایان انسان ، هوسهای قدرت و شكوه از همه نیرومندترند . این دو هوس یكی نیستند . هرچند بستگی نزدیك باهم دارند . نخست وزیر قدرتش بیشتر و شكوهش كمتر است . پادشاه شكوهش بیشتر و قدرتش كمتر است . ولی معمولاً آسانترین راه به دست آوردن شكوه بدست آوردن قدرت است . این نكته مخصوصاً در مورد مردمانی كه با امور اجتماعی و سیاسی سروكار دارند صادق است .

اما این مسئله از قدیم الایام بود و در عصر ما نیز وجود دارد و خواهد داشت و همواره دو گروه و از آدمیان در مقابل و در كنار هم دیده می شوند . رهبران و قدرتمندان و در مقابل زیردستان و پیروان ، كسانی كه خود موجب به قدرت رسیدن جباران می شوند .

برخی همواره مطیع و سربه راهند و برخی دیگر تنها در شرایط ترس و وحشت مجبور به اطاعت و فرمانبرداری از دیگران می شوند .

اصولاً چه تفاوتهایی میان این دو گروه از آدمیان وجود دارد ؟

رابطه میان این دو گروه چه نوع رابطه ای می تواند باشد ؟

خصوصیات شخصیتی هر گروه تابع چه رویدادی می باشند ؟

یكی از تفاوتهای مشهور میان زنان و مردان همین تفاوت در میزان سلطه گری و سلطه پذیری آنان است . همواره زنان مطیع پدران ، برادران ، همسران بوده اند . گاهی سلطه پذیری زنان به حدی بوده است كه حتی هویت مستقل خود را از دست داده اند .

برای پاسخ دادن به این سوالات وسوالات دیگر در این زمینه به نظرات دانشمندان و نویسندگان و روانشناسان نظر عمیقی می اندازیم .

موضوع پژوهش

موضوع تحقیق عبارت است از بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل .

فایده و اهمیت و هدف پژوهش

اصطلاحات سلطه گری و سلطه پذیری كلماتی نیستند كه ما بخواهیم به سادگی از آنها عبور كنیم . آنها همواره دو روی سكه هستند . به همان نسبت كه ما در قدیم هیتلر ، ناپلئون ، نادر شاه و رضاخان را داشته ایم ، كه با اعمال خشونت سعی در جلب و اطاعت و زورگویی به زیردستان بوده اند . امروزه نیز در قالب ها و به اشكال دیگری این مفاهیم را در زندگی روزمرة خود داریم .

9ـ7 ( همان منبع)

نتیجه اینكه زن باید از شوهر اطاعت كند و خیانت زن گناهی است بزرگنر از خیانت شوهر . روشن است پایه تفاوت در اخلاق برای مردان و برای زنان در برتری قدرت مردان بود . در اصل این برتری جسمانی بود ولی از این پایه برتری مردان به اقتصاد و سیاست و دیانت نیز سرایت كرد . امتیاز بزرگ اخلاق دراین مورد به خوبی آشكار می شود زیرا كه زنان تا همین اواخر به دسنورهای اخلاقی كه برتری مردان راتأمین می كرد باور داشتند . لذا زور و اجباری كه در آنها لازم بود بسیار كمتر از آن بود كه اگر باور نمی داشتند … ( راسل ـ 1371)

زنان و نقش آنان در سلطه گری

قلمرو دیگری كه هورنای با آن مخالفت كرده است . عقاید فروید درمورد دوران شناسی زنانه گر است . در سال 1923 او كتابی تحت عنوان روان شناسی زنانه گرا نوشت ( هورنای 1967)

هورنای دراین كتاب بعضی از جنجال برانگیز ترین نظریه های جنسی فروید را در مورد انگیزه های زنانه گرا مطرح كرده بود به عنوان مثال : فروید عقیده دارد كه همه دخترها زمانی كه می فهمند آنها فاقد آلت جنسی مردانه هستند به شدت ضربة روحی می بینند و باعث می شود كه نسبت به آلت تناسلی مردانه حسادت پیدا كنند و تمایل داشته باشند كه مثل افراد مذكر به آنها مسلح شوند . در اثر انگیزه حسادت نسبت به آلت تناسلی جنسی مردانه ، دختران خواهان مالكیت و تسلط پیدا كردن پدرشان می شوند ولی چون به آن دسترسی پیدا نمی كنند تمایل می یابند كه فرزندان مذكر به دنیا آورند كه به طور سمبولیك آنها را به آلت تناسلی مردانه مجهز میكند به علاوه فروید عقیده داشت كه زنان به دلیل فقدان آلت جنسی مردانه از نظر فیزیولوژی و آناتومی بدنی ، محكوم هستند كه پست تر و ضعیف تر از مردان باشند ( یا چنین احساسی داشته باشند) . همان منبع

هورنای همه این عقاید را مردود اعلام كرد و خاطرنشان ساخت كه وضعیت وموقعیت زنان به وسیله فرهنگ جامعه تعیین می شود نه به وسیله آناتومی بدنی ، هورنای معتقد بود كه درجایی كه مردان بر تمام امتیازت وموقعیتها غلبه و تسلط دارند زنان ممكن است كه بخواهند مثل مردان باشند نه به این دلیل كه آنها خواهان آلتهای جنسی مردانه هستند بلكه بدین علت آنها خواهان مشاركت و سهیم شدن درمنافع و امتیازاتی اند كه در ید قدرت مردان است .1  ( راسل-1371)

بخش سوم :

تحقیقات عملی انجام شده دررابطه با سلطه گری و سلطه پذیری ونیاز به قدرت

سلطه گری یكی از خصوصیات است كه اززمان پژوهش كلاسیك آدرنو ، فرنكل ، نرونشویك ، لونیسون ، سال فورد از دهد 1950 تا كنون بارها مورد مطالعه قرار گرفته است در زیر به برخی از آنها كه دردسترسی نگارنده بود اشاره می شود .

آدرنو: به نظر آدرنو همه افراد به یك اندازه آمادگی اعمال خشونت آمیز را ندارند اینها را شخصیت استبدادی نامید . وی مقیاسی به نام مقیاسF بوجود آورد تا بتوان شخصیت های استبدادی را شناسایی كرد . ( ارونسون ـ1368)

به ظر او فرد مستبد دارای خصوصیات زیر می باشد: در اعتقادات خود خشك و متحجر است . ارزشهای سنتی دارد ، نسبت به ضعف و ناتوانی بردباری وشكیبایی ندارد بسیار كیفر دهنده است مظنون است و نسبت به همه سوء ظن دارد نسبت به صاحبان قدرت احترام فراوان قائل است سوالاتی در این آزمون مطرح می شود و درجه موافقت فرد با آنها مورد اندازه گیر قرار می گیرد در سوالات از مطالبی نظیر مطالب زیر استفاده شده است :

 

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه کاربرد تجربی- واکسن تب برفکی در آمریکای جنوبی مدل سنجی پاورپوینت زندگینامه لوئیس سالیوان مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی کاری گزارش کارآموزی شهر بازی کوثر شیروان بررسی امنیت هفت لایه ای OSI