👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه بررسی انرژی هسته ای و کاربرد پزشکی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه بررسی انرژی هسته ای و کاربرد پزشکی

پروژه بررسی انرژی هسته ای و کاربرد پزشکی در 57 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه بررسی انرژی هسته ای و کاربرد پزشکی در 57 صفحه ورد قابل ویرایش

طرح تحقیق                                                          

 

 

تعریف موضوع تحقیق:

     ازگذشته تاکنون افرادبسیاری درزمینه ی انرژی هسته ای   فعالیت های بسیاری کرده اند و پژوهش های فراوانی  انجام داد   امابعضی تنهامتوجه این موضوع هستندکه ازانرژی   هسته ای  برای مصارف خطرناک وساخت بمب هسته ای می توان بهره برد.

اما مادراین تحقیق به کاربردهای صلح امیزانرژی هسته ای وتکنولوژی هسته ای درپزشکی به بحث وگفت وگوپرداخته ایم .

انرژی هسته ای کاربردهایفراوانی درپزشکی داردکه بسیارموردتوجه همگان واقع است وهدف ماازاین تحقیق بیان این کاربردهاوتغییرافکارعمومی واگاه کردن افرادازکاربردهای بی شماراین انرژی بی پایان است .انرژی که جوانان این مرزوبوم باتلاش وکوشش فراوان به ان دست یافته اند.

این فناوری (انرژی هسته ای)مارادراین زمینه تشخیص بیماری هاودرمان بیماران ازطریق پرتوپزشکی ورادیو گرافی ورادیوداروهاو…یاری می نمایدومی توان ازاین طریق سالانه جان بسیاری ازافرادجهان رانجات دادوبیماری های ان ها را بهبود بخشید.’

 

سوالاتی در رابطه با تحقیق:

 

1-آیا از انرژی هسته ای در پزشکی  بهره می توان برد؟

2-مزایای PETوSPECTچیست؟

3-چگونه می توانیم از رادیو داروها استفاده کرد؟

 

 

 

به امید روزی که همگان به مصارف وکاربردهای صلح آمیز این انرژی پی ببرند.

 

 

پیشینه ی تحقیق:

 

      مادراین راه به سایت های گوناگون همچون:سایت پژوهشکده ی بوعلی وسایت های مرتبط به پزشکی هسته ای…وکتب مختلف بطور مثال اصول حفاظت دربرابرپرتوها دررادیولوژی-نویسنده فرح جوزانی…مراجعه کرده وازاطلاعات موجوددران هابهره برده ایم وهدف مابرداشتن گامی  کوچک درحد توان مان بوده است.امااین راه بسیاربلندوطولانی بوده است وبدین سبب جای پژوهش فراوان دارد.

 

اهداف واهمیت موضوع تحقیق:

 

    اهمیت موضوع:این موضوع ازاین جهت دارای اهمیت است که که انرژی هسته ای برخلاف انچه که در اذهان عمومی شکل پیدا کرده دارای مصارف صلح امیز فراوانی می باشد که نوع برخورد و استفاده درست انسان از آن می تواند منجر به پیشرفت های چشمگیر در علوم مختلف

از جمله علم پزشکی گردد.

اهداف :

  هدف کلی: روشن کردن افکار عمومی در رابطه با مصارف     صلح امیزانرژی هسته ای درپزشکی میباشد.

  اهداف جزئئ:

1-کاربردانرژی هسته ای درپرتو پزشکی

2-معالجه ی امراض بارادیو داروها

3-کاربرد انرژی هسته ای در پزشکی هسته ای

4-معالجه ی سرطان های گوناگون

 

 

نوع تحقیق:

 

    تحقیق ما از نوع علمی توصیفی است ازانجا که هدفمان ازانجام این پژوهش توصیف عینی واقعی ومنظم خصوصیات یک موقعیت بوده است .زیراسعی وتلاشمان این بوده است که آنچه هست رابدون هیچ گونه دخالت یانتیجه گیری های ذهنی گزارش دهیم  ونتایج عینی راازموقعیت بگیریم.

 

روش تحقیق:

 

    دراین تحقیق ما برای استخراج مطالب واطلاعات به کتب گوناگون مراجعه کرده ایم وهمچنین ازبیمارستان هاومراکز درمانی پزشکی هسته ای دیدن کرده ایم ودر این روش ما علاوه برکتاب از سایت های اینترنتی ووبلاگ هاومجلات ومقالات گوناگون استفاده کردیم .

 مادراین پژوهش ازروش میدانی وکتابخانه ای استفاده کردیم.

 

تعریف واژهاواصطلاحات:

 

1-انرژی:به معنی کار انباشته شده یا توانایی انجام  کار تعریف میکنیم

2-تکنولوژی iechnologieعلم صنایع وحرفه ها

3-پزشکی:منصوب به پزشک .شغل وحرفه ی پزشک .طبابت

4-کاربرد:بکاربردن. ترتیب دادن اموراستعمال کردن

 

 

 

 

چکیده:

 

     همانطور که می دانیم استفاده صلح آمیز ازتکنولوژی هسته ای کمک های شایان و قابل ملاحظه ای به بشریت کرده است و  می توان نتیجه گرفت که بدست آوردن انرژی هسته ای برای استفاده از کاربرد های صلح آمیز و سودمند آن باید هدف همه مردم جهان قرار بگیرد.از تکنولوژی هسته ای در پزشکی استفاده های فراوانی به عمل می آید،که در این مقاله به گوشه ای از آن اشاره شده است.استفاده های تشخیصی بیماری هایی که عموما خطرناک هستند یا درمان بعضی بیماری ها که در بخش های مختلف پرتوپزشکی،پزشکی هسته ای و... صورت  می گیرد.    

 

مقدمه:

    چرا هرگاه واژه ی انرژی هسته ای  گفته می شود تمام توجه ی افراد جامعه  به سمت وسوی بمب هسته ای جلب می شود؟

آیا انرژی هسته ای مصا رف دیگری نداردکه بتواند در خدمت مردم  باشدوآرامش  وراحتی بیشتری برای آن ها به وجود آورد؟

این سوالات افکار ما را به عنوان یک جوان ایرانی به خود مشغول کرده بودومسبب آن شود که ما دراین راه گام برداریم . درطی این تحقیقات به مصارف فراوان صلح آمیز انرژی هسته ای برخورد کردیم وبه همین دلیل تصمیم گرفته ایم که برای پاسخ دادن به این سوالات مبحث پزشکی رامورد بررسی قرار  دهیم. با  بررسی ها یی که انجا م شد، مصارف فراوانی را در پزشکی یا فتیم که در زمینه های مختلف عکس برداری ،تشخیص بیماری ها وتا حدودی در درمان بیماری ها که در بخش های  گوناگون پزشکی یعنی پزشکی هسته ای وپرتو پزشکی انجام می گردد پی بردیم.

 

 

تا ریخچه:

    یكی از روشهای تشخیصی و درمانی  ارزشمند در طب، پزشكی هسته ای می باشد. كه تبلور آن از ابتدا تا كنون تلفیقی از كشفیات مهم تاریخی بوده است. اولین جرقه در سال 1895 با كشف اشعه X و در 1934 با كشف مواد رادیواكتیو زده شد. اولین استفاده كلینیكی مواد رادیواكتیو، در سال 1937 جهت درمان لوسمی در دانشگاه كالیفرنیا در بركلی بود. بعــــــد از آن در 1946 با استــــــفاده از این مواد توانستند در یك بیمار مبتلا به سرطان تیروئـــــید از پیشرفت این بیماری جلوگیری كنند.

البته تا 1950 كاربرد كلینیكی مواد رادیواكتیو بطور شایع رواج نیافت و مسكوت ماند. طی سالهای بعد از آن متخصصین و فیزیكدانان به این واقعیت پی بردند كه می توان از تجمع رادیو داروها در ارگان هدف تصاویری از آن تهیه نمود و یا به درمان بافت آسیب دیده كمك نمود. بطوریكه در اواسط دهه 60 مطالعات بسیاری در خصوص طراحی تجهیزات لازم آغاز گشت. در دهه 1970 توانستند با جاروب نمودن از ارگانهای دیگر بدن مانند كبد و طحال، تومورهای مغزی و مجاری گوارشی تصاویری را تهیه نمایند. و در دهه 1980 از رادیو داروها جهت تشخیص بیماری های قلبی استفاده نمودند و هم اكنون نیز با ضریب اطمینان بسیار بالایی از پزشكی هسته ای در درمان و تشخیص و پیگیری روند درمان بیماریها استفاده می گردد.  

 

˜ نظر شما درخصوص اهمیت و ضرورت دستیابی ایران به فن‌آوری صلح آمیز هسته‌ای چیست؟

 

™همانطور که ذکر شد تولید برق از انرژی هسته‌ای یکی از ضروریات است و تکنولوژی کاربرد انرژی‌های مربوط به ذرات هسته‌ای در تمام فناوریهای صنعتی، کشاورزی، پزشکی پیشرفت بسیاری نموده است که ایران هم باید از این موهبت‌ها استفاده کند. در مورد توانمندیهای ایران در زمینه فن‌آوری هسته‌ای به این موارد اشاره كرد:

 ˜ حضرتعالی توانمندیهای ایران درزمینه فناوری هسته‌ای را از نظر علمی چگونه ارزیابی می‌نمائید؟

در مورد توانمدیهای ایران در زمینه فن‌آوری هسته‌ای می توان به این موارد اشاره كرد:

 ™ الف ) رادیو دارو ها: مانند ید I و تکنیسیم TC و ... در مرکز تحقیقات هسته‌ای کرج سازمان انرژی اتمی ایران ساخته می‌شوند برای درمان سرطانها در پزشکی هسته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. از مواد رادیواکتیو در تشخیص سریع مراکز عفونی در بدن، تصویر برداری‌ها، مخصوصاً در مورد بیماری‌های قلبی، تشخیص و درمان سرطانها، مانند تومورهای سرطانی از طریق چشمه‌های رادیواکتیو نظیر کبالت در مراکز پرتو درمانی، تشخیص کم خونی و غیره صورت می‌پذیرد.

ب) در دامپزشکی : تشخیص و درمان بیماری های دامی، تولید مثل دام ، تغذیه دام ، اصلاح نژاد ، بهداشت و ایمن سازی محصولات دامی و غیره.

ج ) استریل نمودن لوازمات پزشکی با کشتن باکتریهای آن ( در مرکز پرتو فرایند یزد ). در کشور‌های دیگر کشتن باکتریها و حشرات در مواد غذایی ، مثل گوشت ، سبزیجات و تازه نگهداشتن آنها موضوعی عمومی شده است .

د) در کشاورزی جلوگیری از جوانه زدن محصولات غذایی ، کنترل و از بین بردن حشرات ، کاهش میزان آلودگی میکروبی ، طرح بازدهی بیشتر در مورد گیاهانی چون گندم ، پنبه و برنج در مراگز تحقیقات هسته ای کشاورزی کرج سازمان انرژی اتمی ایران، طرح های تحقیقاتی در این موارد انجام می شود .

ه ) کاربرد در صنعت : بررسی جوشکاری های لوله های نفت و گاز ، به کمک مواد رادیو اکتیو ناشر گاما ( ) ، ساخت سیستم های ضخامت سنج ، دانستیه سنجی با استفاده از مواد رادیو اکتیو ، تشخیص نشت از لوله ها و ..... کشف مین ها به کمک پرتو های ناشی از مواد رادیو اکتیو صورت می گیرد .

و ) ایران با داشتن معادن اورانیوم می تواند از طریق استخراج و غنی سازی ، سوخت هسته ای نیروگاههای هسته ای آینده خود را تامین کند و محتاج به کشور بیگانه در این صنعت نباشد ، همچنین با استفاده از شنابدهنده‌های موجود در ایران و شتابدهنده‌های که در آینده در ایران نصب می‌شود ایران می تواند در تولید رادیو داروها و مواد رادیواکتیو مورد نیاز صنعت و کشاورزی موفق باشد و در این زمینه ها به پیشرفتهای بیشتری نائل آید . در حال حاضر در ایران استخراج اورانیوم از معادن ساغند یزد در اعماق 200 تا 300 متری زمین صورت گرفته و تبدیل سنگ معدن اورانیوم به کیک زرد یا کنسانتره اورانیوم در اردکان یزد صورت می گیرد . در اصفهان کیک زرد از طریق فرآوری اورانیوم به سه گاز U.F.6 ، U.F.4 و U.F.2 تبدیل می شود ، از این سه نوع گاز در دستگاههای سانتریفوژ در سایت نطنز قرار است آخرین مرحله چرخه سوخت با جداسازی  غنی شده انجام می شود .

فهرست

 

تقدیر وتشکر……………………………………….………….      1

تقدیم به…………... ………………………………….….......      2

طرح تحقیق............................................................................     3

چکیده...................................................................................       6

فصل اول :  مقدمه…................................................................       7

فصل دوم:تاریخچه....................................................................       9

فصل  سوم: مقدمه علمی…........................................................       14

فصل چهارم:کاربرد...................................................................       20

فصل پنجم: مصاحبه......................................................................       38

           فصل ششم:آثار زیان بار تابش پرتو در پزشکی هسته ای…..................        46

فصل هفتم: حفاظت انسان در برابر پرتو زایی.....................................       50

 نتیجه گیری...............................................................................        53

منابع و ماخذ..............................................................................        54

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری آثار اجتماعی عدالت قضایی، امام علی، نهج البلاغه پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورن و فرید لندر (1988) تحقیق درباره آب پایان نامه مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد ابهر حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر