👈 فروشگاه فایل 👉

آزمون موج تخریب شده در سیستمهای آرایش یافته با توجه به سرعت انتقال

ارتباط با ما

... دانلود ...

آزمون موج تخریب شده در سیستمهای آرایش یافته با توجه به سرعت انتقال

آزمون موج تخریب شده در سیستمهای آرایش یافته با توجه به سرعت انتقال

آزمون موج تخریب شده در سیستمهای آرایش یافته با توجه به سرعت انتقال

IEEE 802.3ac: پیش نویس استانداردی را آماده ساخت كه بر اساس آن لایه فیزیكی لازم جهت پشتیبانی از شبكه فیبر نوری تولید و آماده می گردد. خلاصه این پیش نویس در جدول A آورده شده است.

جهت دسترسی به این امكانات پیچیده و به اصطلاح دور دست 4 نوع pmo طراحی شده است. از این دستور العمل یك pom سریال 1310 نانومتری جهت پشتیبانی از شكبه فیبر نوری تك مد Single Mode در فاصله 2 و 10 كیلومتر پیش بینی شده است. 

لایه فیزیكی، PHY

دوسیستم WHANPHY , LANPHY هر دو با PMO های موسوم مطابقت و همخوانی داشته و همان مسافت ها را پشتیبانی می كنند. این phy ها را می  توان با توجه به زیر لایه های رمز گذار فیزیكی متعلق به آنها (pcs) از یكدیگر تفكیك نمود. (شكل 7). LANPHY 10 گیگا بیتی سیستمهای موسوم گیگابیت را با سرعتی در حدود 10 برابر سرعتهای فعلی و با هزینه بسیار كمتر پشتیبانی می كند.

مقدمه

در پروسه های سیستم های ارتباطی 2 فلسفه در ارتباط با نحوه آزمون سیتسم ها وجود دارد كه این دو فلسفه عبارتند از:

- روش كمان گرا، perfection كه در آن روش به سیستم تحت آزمایش

 Derice unden test (DUT)  سیگنال هایی اعمال می گردد كه منبع تولید آن سیگنالها ، پیام هایی با كارآیی بالاتر از حد نیاز Dut را تولید می نماید.

- روش «بدترین حالت ممكن worst case» كه در این روش به Dut سیگنالهایی اعمال می شد كه همانند سیگنالهای معمولی موجود در سیستم می باشد.

به طور مرسوم صنایع مخابراتی از روش كمال گرا و تجهیزات ارتباطی (Communication) از روش بدترین حالت ممكن استفاده می نماید. استاندارد جدید IEEE 8023ae (كه در آن سیگنال آزمون بطور عمدی به طور كامل تخریب می گردد) مشخص می سازد كه برخی از تجهیزات 10GE كه در شبكه نصب می‏گردند باید برای اولین بار به روش بدترین حالت ممكن مورد آزمایش قرار گیرد. 

روش آزمون كمال گرا

این روش در حقیقت برای نوعی روش آزمون و خطا می باشد كه در آن روش تجهیزات اساساً در شرایط ایده آل و باور در نظر گرفتن حدود كارآیی اولیه در شرایط واقعی مورد بررسی قرار می گیرند.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نظریه های جامعه شناسی توسعه دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری (فصل هشتم کتاب مدیریت عمومی الوانی) ترجمه توسعه و استانداردسازی روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مشتقات آنها مدیریت حیطه مامایی و عملكرد آنها انرژی های تجدید پذیرو جایگاه آن در تامین الکتریسیته