👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق زراعت سیب زمینی و نگهداری آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق زراعت سیب زمینی و نگهداری آن

تحقیق زراعت سیب زمینی و نگهداری آن

تحقیق زراعت سیب زمینی و نگهداری آن

فهرست:

سیب زمینی

طبقه بندی، مبدا و تاریخچه

وسعت و اهمیت

گیاه سیب زمینی

1-2 شاخ و برگ

2-2 ریشه

3-2 غده

2-4 نیش

نیازهای خاک :تهیه بستر بذر، کاشت و پشته بندی

لایه‌های نفوذناپذیر

سبز شدن و بستر بذر

عمق کاشت و سبز شدن

کیفیت غده بذری (سن و مرحله نیش زنی)

دمای خاک

رطوبت خاک

عمق کاشت و پوشاندن غده‌های در حال رشد با خاک

تهیه بستر

پشته بندی و زمان آخرین خاک دادن

کاشت و پشه بندی مناطق مختلف

کود دهی

مواد غذایی موثر بر عملکرد و کیفیت

نحوه قرار دادن کود در خاک

کود اصطبلی

آبیاری

سیستم سنترپیوت

سیستم آبپاشهای خطی متحرک

شرایط هوایی خاص موثر بر عملکرد و کیفیت

تگرگ و یخبندان شبانه

دمای زیاد

رشد ثانویه

لکه قهوه ای داخلی

سیاه شدن بخش داخلی غده

برداشت

زمان برداشت

عملیات برداشت، انتقال و انباردری

اندازه، شکل و موقعیت مزرعه

شرایط خاک و هوا

فاصله زمانی بین خارج سازی و جمع آوری:

روشها و طول مدت انبارداری

انبار کردن

بازاریابی

بیماریها

منابع

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آدیپوکین ها تحقیق جامع و کامل بررسی بنیانهای دیدگاه اقتضائی و نظریات ساختاری و رفتاری مربوط به آن تحقیق پرخاشگری ترجمه مقاله پست ترانسفورماتوری شهری ویژه CeTur بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان