👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله کاربرد رادارهای هواشناسی در ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله کاربرد رادارهای هواشناسی در ایران

مقاله کاربرد رادارهای هواشناسی در ایران

مقاله کاربرد رادارهای هواشناسی در ایران

مقدمه

هر یک از سه قرن اخیر، شاهد حكم فرمایی نوعی از تكنولوژی بوده‌ایم. قـرن 18ام ، زمان انقلاب صنعتی در سیستم‌های مكانیكی بود، قرن 19ام ، دوران توسعه موتورهای بخار بود و قرن 20 ام، عصر تكنولوژی جمع‌آوری اطلاعات ، پردازش نمودن و توزیع آنها می باشد . از میان پیشرفت های مختلف ، ما شاهد رشد بی‌سابقه صنعت رادار و كامپیوتر می باشیم.

قسمتی از متن

سیستم رادار فرستنده ای دارد که امواج رادیویی را منتشر می کند. زمانی که این امواج در مسیر برخورد با هدف قرار می گیرند در همه ی جهات پراکنده می شوند. اگر هدف مورد نظر در حال حرکت باشد مقداری از سیگنال به گونه ای بر می گردد که طول موج سیگنال برگشتی به رادار و یا فرکانس آن تغییر پیدا کرده است. معمولاً اما نه همیشه ، رسیدن یا دریافت کننده ، در همان محل فرستنده است. اگر چه سیگنال برگشتی معمولا خیلی ضعیف است این سیگنال می تواند از طریق استفاده از تکنیک های الکترونیکی در رسیور و در شکل و وضعیت آنتن ، تقویت شود. این عمل رادار را قادر می سازد در محدوده ای از فاصله که دیگر رسانه ها همچون صدا یا نور مرئی برای ردیابی هدف بسیار ضعیف هستند هدف را آشکار سازد. کاربرد های امروزه رادار شامل بافتن جهت بارش در هواشناسی ، اندازه گیری اموج سطحی اقیانوس ، کنترل ترافیک هوایی ، یافتن سرعت ترافیک برای پلیس ، کاربردهای پیشرفته نظامی ، یا بطور ساده برای تعیین سرعت توپ بیسبال و یا تنیس در مسابقات ورزشی است.

فهرست

ü    مقدمه   .............................................................. 3

ü    تاریخچه.............................................................. 4

ü    چگونگی کارکرد رادار ............................................ 6

ü    کاربردهای رادار ................................................... 9

ü    اصول ................................................................11

ü    1-3) انعکاس .......................................................11

ü    2-3) معادله رادار .................................................12

ü    3-3) اثر دوپلر .....................................................13

ü    3-4) پلاریزاسیون .................................................14

ü    5-3) تداخل .........................................................15

ü    1-5-3) صوت (پارازیت) (noise) ............................15

ü    2-5-3) پارازیت در دستگاه رادار (clutter)..................16

ü    3-5-3) سیستم پارازیت دادن رادیویی (jamming)..........17

ü    پردازش سیگنال رادار ............................................17

ü    1-4) اندازه گیری فاصله .........................................17

ü    1-1-4) زمان گذر ................................................18

ü    2-1-4)فرکانس مدولاسیون ......................................19

ü    2-4) اندازه گیری سرعت  ......................................20

ü    3-4) کاهش نیروهای تداخلی ....................................21

ü    4-4)انتخاب طرح و مسیر .......................................21

ü    مهندسی رادار .....................................................21

ü    1-5) طرح آنتن ..................................................22

ü    1-1-5) منعکس کننده سهمی وار...............................23

ü    2-1-5) انواع اسکن .............................................24

ü    3-1-5) موج بر ریلی (ردیاب).................................24

ü    4-1-5) ترتیب مرحله به مرحله................................24

ü    2-5) باندهای بسامد..............................................25

ü    3-5) سرد کننده رادار...........................................27

ü    سابقه هواشناسی در ایران........................................28

ü    هواشناسی استان آذر بایجان شرقی  ............................35

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سیستم گزارشگری دفتر کل پاورپوینت اجرای خط مشی گذاری طرح توجیهی احداث واحد تولید کلید خام مقاله فلسفه تکنولوژی ونظریه رسانه ها دانلود فایل اکسل داده های شاخص آزاد شناور بورس اوراق بهادار تهران از سال 88 الی تیر 95