👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله آگاهی و موانع آگاهی برتر (ورزش یوگا)

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله آگاهی و موانع آگاهی برتر (ورزش یوگا)

مقاله آگاهی و موانع آگاهی برتر (ورزش یوگا)در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله آگاهی و موانع آگاهی برتر (ورزش یوگا)در 15 صفحه ورد قابل ویرایش  

برای شناسایی موانع آ‎گاهی باید اول خود آگاهی را تا حدودی شناسایی كنیم و برای این منظور سؤالی به این مضمون مطرح می‎شود ، كه آگاهی چیست ؟ چه فرقی با دانش دارد ؟ و … كلاً دونوع سؤال اساسی وجود دارد . یكی از نوع بودشی و نوعی دیگر دانشی است . برای سؤالات دانشی می‎توان جوابی با كلمات و واژه ها و منطقی كه قابل انتقال باشد، پیدا كرد ، اما برای سؤالات بودشی تنها می‎توان جوابی نزدیك به كیفیت جواب سؤال پیدا كرد كه به راحتی قابل انتقال نیست و اصلاً جواب واقعی نیست بلكه تنها فلش و راهنمایی است در درون خود فرد كه جواب را كه یك كیفیت است در درون خود تجربه كند . در مكتب TM مثال جالبی از این مورد وجود دارد كه مثلاً شما چگونه می توانید توت فرنگی و یا مزه آنرا برای كسی كه توت فرنگی را نخورده توضیح دهید و یا داستان فیل و شمع در مثنوی معنوی مولوی كه می گوید: فیلی از هندوستان در شهری كه مردمش تا به حال فیل ندیده بودند آوردند و آنرا در یك خانه تاریك گذاشتند و به هر كسی گفتند : بروید و بگویید آن چیست . یكی رفت و خرطوم فیل را لمس كرد و گفت یك مار بزرگ و دیگری گوشهای فیل را لمس كرد و گفت : بادبزنهایی بزرگ و …كه اگر یكی از آنها شمعی در دست داشت می توانست واقعیت فیل را ببیند و یا گفته معروفی كه، دائوئی  كه به نوشته در آید دائو نیست . سؤالات مربوط به آگاهی هم از نوع بودشی است و تنها می‎توان با دانش ، فلشی برای راهنمایی حقیقت جو درست كرد تا او خود آنرا در درون خود تجربه كند . آگاهی را تعریفهای مختلفی كرده اند كه از جمله آنها می‎توان به هوشیاری یا حساس بودن معنا كرد ، نه تفكر و نه دانش صرفاً هوشیاری و زنده بودن ، رابطه هر چیزی با مبدأ اصلی آن ، كیفیتی از هوشیاری برتر ، تجربه ای از بسط و گسترش ، ماهیتی از بودن و …. ولی در كل آگاهی، نه دانش است و نه احساسی خام بلكه به وسیله این ابزار به كیفیتی از هوشیاری و بودش می رسیم كه به آن مرتبه ای خاص از آگاهی می گویند . حال می رسیم به تعریف آگاهی برتر . آگاهی برتر مفهومی است نسبی ، مثلاً ممكن است سطحی از بودش كه برای فردی آگاهی برتر نامیده می‎شود سطحی باشد كه اكنون فرد دیگری در آن باشد ویا از آن گذشته باشد  . اما در تعریفی كلی می‎توان گفت : آگاهی برتر سطح و كیفیتی از بودش[1] است كه بالاتر و برتر از بودش كنونی فرد می‎باشد كه در معنایی كاربردی تر، لطیف تر ، پرنورتر ، رهاتر و بسط یافته تر از آگاهی فعلی است . برای آگاهی از بودشی نو موانعی در فرد وجود دارد كه قسمتی از آنها خودآگاه وقسمتی دیگر از آنها ناخودآگاه هستند كه در عملكرد فردخود را نمایش می دهند . برای شناخت این موانع و برطرف كردن آنها می بایست فرد مشاهده گری درگیر با موضوع باشد یعنی در حین اینكه درگیر موضوع باشد بتواند خود و موضوع را بدون قضاوت و تجزیه تحلیل نظاره و مشاهده كند . باید توجه داشته باشید كه الكترون با توجه به نور كه به آن تابیده می‎شود جای خود را تغییر می‎دهد . « مشاهده و مشاهده گر ». مثلاً در یك مشاجره سه نوع برخورد می‎شود اولی كه خود را كاملاً درگیر مشاجره می كنند و از خود غافل می‎شوند و درگیر احساسات ، عقاید و تجزیه تحلیل های قضاوت گونه خود می‎شوند ، نوع دیگر خود را درگیر موضوع نمی كند و سعی می‎كند خود را وارد آن نكند و در خود فرو می رود و از موضوع غافل می‎شود و نوع سومی هم وجود دارد كه فرد بالاترین درگیری را با موضوع پیدا می‎كند ولی در عین حال خود و موضوع را مشاهده كرده و درسهایی برای بودشی نو از آن می‎گیرد .1 حال به بررسی بعضی از این موانع می‎پردازیم البته موانع بسیار دیگری وجود دارند كه شناسایی و برطرف كردن آنها برعهده خود حقیقت جو می‎باشد و اینها تنها می‎توانند راهنمایی برای یافتن بقیه آن باشد. حال به بررسی برخی از آنها می‎پردازیم .

عدم كنترل بر احساسات و افكار :

گوئی انسان ماهیت خود را از دست داده وفراموش كرده است كه احساسات و افكار ابزاری هستند برای زندگی بهتر چون یا احساسات از هم گسیخته راهبری او را در زندگی بر عهده دارد و یا افكاری محدود و بسته اورا محدود می كند . انسان حتی نمی تواند از بروز احساسات منفی خود در خود جلوگیری كند  و یا با منطقی ناقص ،خود را بر حق می داند تا دیگران را كشتار كند و حق دیگری را پایمال كند .

 

 

👇محصولات تصادفی👇

مقاله علل منشا و راههای درمان اضطراب تحقیق ورزش و نرمشهای ویژه کارمندان تحقیق محاربه پروژه اكسس گزارش کارآموزی عمران-نحوه ساخت پی و اسکلت بتنی تا پایان سقف اول