👈 فروشگاه فایل 👉

مراحل مختلف آزمایش خاك

ارتباط با ما

... دانلود ...

مراحل مختلف آزمایش خاك

مراحل مختلف آزمایش خاك

مراحل مختلف آزمایش خاك

آزمایش تحكیم

تراكم

نكات مهم در انجام آزمایش تراكم

آزمایش تعیین حد روانی

آزمایش حد خمیری

آزمایش هیدرومتری

نفوذ پذیری

آزمایش تعیین

GS تجزیه مكانیكی خاك (آزمایش دانه بندی)

روش نمونه گیری جهت دانه بندی

 آزمایش تحكیم :

هدف از انجام آزمایش تحكیم، تشخیص شدت و میزان نشت در خاك‌های رسی می‌باشد.

در این آزمایش نمونة خاك در درون یك هستة فلزی و بین دو صفحة متخلخل قرار داده می‌شود. و این حلقه در آب غوطه ور می گردد و بار بر نمونه اعمال می‌گردد. تعیین در ارتفاع نمونه توسط یك عقربة مدرج اندازه گیری می‌شود و هر 24 ساعت یك با فشار روی نمونه 2 برابر می‌گردد سپس منحنی زمان متغیر برای بارگذاری‌های مختلف كشیده می‌شود از روی این منحنی‌ها می‌توان زمان تحكیم و مقدار نشت خاكها را بدست آورد.

همچنین تغییرات تحكیم پوكی نمونه نسبت به فشار نیز بررسی می‌شود كه در زیر آورده شده است.

روش انجام محاسبات

ارتفاع قسمت جامد نمونه قبل بارگذاری:                              

ارتفاع منافذ قبل از بارگذاری:                                                       

پوكی اولیه:                                                                                  

در اثر اولین افزایش بار تغییر شكل  را خواهیم داشت، كه تغییر پوكی از آن بدست می‌آید.                                                               

پوكی چدید را كه بعد از افزایش بار ایجاد شد از فرمول زیر محاسبه می‌كنیم

 

این كار برای بارگذاری‌های بعدی نیز تكرار می‌شود. سپس نمودار P و پوكی به صورت یك منحنی بر روی كاغذ نیمه لگاریتمی رسم می‌شود.

وسایل آزمایش عبارت اند از:

1-دستگاه تحكیم                           5- قوطی تعیین رطوبت

2- ترازو                                     6- اره سیمی   

3- جك برای بیرون آوردن نمونه         7-كرنومتر

4- گرم خانه               

این آزمایش برای نمونه‌های دست نخورده و خورده قابل انجام است. حلقة تحكیم را به كمك جك وارد نمونه می‌كنیم سپس سر و ته آن را با كمترین دست خوردگی صاف می‌كنیم و در محفظة تحكیم قرار می‌دهیم.

برای نمونه‌های دست خورده خاك را به حد روانی می‌رسانیم سپس آن را وارد محفظة تحكیم می كنیم.

انجام آزمایش:

بدلیل نبود زمان و اطلاعات تكمیلی بعدی، این آزمایش بطور كامل

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تامين اجتماعي و بيمه هاي اجتماعي در ايران مقاله وقایع تاریخی مهم كرمانشاه و صفویه پایان نامه بررسی تأثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه رابطه ی هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان تجربیات مدون تدریس معلم ابتدایی با عکس