👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق عوامل ضد تغذیه ای و بیماری زا در لگوم ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق عوامل ضد تغذیه ای و بیماری زا در لگوم ها

تحقیق عوامل ضد تغذیه ای و بیماری زا در لگوم ها

عوامل ضد تغذیه ای و بیماری زا در لگوم ها

لگوم ها محتوی دامنه وسیعی از ترکیبات سمی هستند : مانند مواد بازدارنده تریپسین لکتین یا هماگلوتین ها سیانوژن ها ساپونین ها و اسیدهای آمینه سمی.

مقدار این مواد در گونه ها و واریته های مختلف متفاوت است ولی به طور کلی لگوم ها مواد سمی بیشتری نسبت به غلات دارند . در این مبحث وازه سمی به معنی " هر گونه عکس العمل وخیم فیزیولوژکی تولید شده در انسان یاحیوان توسط یک ماده غذایی به خصوص یا ماده استخراج شده از آن ها " به کار برده شده است و به معنی صریح سم یا مواد کشنده نمی باشد .

...

ساپونین ها

ساپونین ها گلو کزید هایی هستند که برای انسان به مقدار معمولی که در حبوبات یافت می شوند ضرری ندارند و ممکن است در واقع بعضی تاثیرات مفید در کاهش مقدار کلسترول داشته باشند .

سایر عوامل سمی

مواد بازدارنده آمیلاز (هضم نشاسته را ممکن است مانع شوند ) از 12 واریته لوبیلا توسط جافه وهمکاران (1973) به دست آمده اما در لوبیا چشم بلبلینخود و عدس یافت نشده است .

تعداد زیادی ضد ویتامین ها از مدفوع حیوانات آزمایشگاهی که توسط حبوبات تغذیه شده بودند پیدا شده است (گزارش لیئنر 1980 ) . از آن جایی که بیشتر این مواد توسط حرارت از بین می روند به نظر نمی رسد که آن ها سبب از بین رفتن وضع تغذیه ای انسان شوند .

...

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه انگیزش شغلی رایت پایان نامه بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا پروژه حسابداری اداره اماکن پاورپوینت ماهواره های مخابراتی ارائه روشی جدید برای کاهش نرخ برخورد در WLANs