👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بررسی نهضت سوادآموزی و نقش آن درتوسعه سوادآموزی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله بررسی نهضت سوادآموزی و نقش آن درتوسعه سوادآموزی

مقاله بررسی نهضت سوادآموزی و نقش آن درتوسعه سوادآموزی

مقاله بررسی نهضت سوادآموزی و نقش آن درتوسعه سوادآموزی

فهرست مطالب:

مقدمه.

تاریخچه سوادآموزی

تعاریف آموزش بزرگسالان

نقش انگیزه دریادگیری بزرگسالان

ظرفیت یادگیری بزرگسالان

یادگیری بزرگسالان

اهمیت سوادآموزی

تشكیلات نهضت سوادآموزی

نهضت سوادآموزی واهم مقررات آن

تعریف سوادوسوادآموزی

نقش آموزشیار

مركز یادگیری محلی (clc)واهمیت ان

نتیجه گیری

 

 

چکیده :

سواد به عنوان ابزار یادگیری می تواند جریان یادگیری رادرفردتقویت كندوان گونه كه كولین پاور معاون مدیر كل یو نسكو در مقاله ای درباره سال جهانی سواد آموزیاظهار داشته است: «سواد اموزی‘  انگونه كه عموما مورد نظر است تنها اشنایی با سه مهارت خواندن ‘نوشتن ومحاسبه نیست’ بلكه تلمه برای وفق دادن یك استعداد بالقوه ودرحقیقت یك انقلاب فرهنگی است.سواد به انسان بینشی تازه می دهد تا به خود وجایگاهش در جهان پیرامون’  باروشی نو بنگرد. »

تاریخچه سوادآموزی (تحقیقات كتابخانه ای) :

در آغاز قرن بیست ویكم میلادی  هستیم واین قرن نه تنها موجب تغییرات زمانی خواهد’شدبلكه تغییرات عمده ای رادر شیوه زندگی بسیاری از مردم به وجود خواهد اورد.قرن بیست ویكم’ قرنی  است كه بر توسعه تاكید دارد ’اما این توسعه بیشتر به قابلیت های نا محدود ذهنی بشر بستگی دارد تا به منابع  مادی محدود؛ مردم بی سواد نمی توا نند از منابع عصر جدید برای بهبود زندگی وكشورهای خود سود جویند وبه علت سطح پایین سواد در فعالیت های ملی’  از سایر كشورها عقب خواهند ماند.

بنا بر این نگرش عمیق تر به سواد ضرورتی اجتناب ناپذیر است وسیر تحول سواد –آموزی در اندیشه صاحب نظران این رشته بیانگر چنین ضرورتی است.

سوادآموزی كه شكل مهم وویژه آن آموزش خواندن ونوشتن وریاضیات پایه است كه به عنوان پایه واساس ایجاد اگاهی در فرد وفراهم كردن زمینه های رشد وتكامل او ونیز اساس سایر بر نامه های اموزشی بزرگسالان ضرور ت دارد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مدلهای رشد اقتصادی مقاله روش های تدریس و کلاسداری مقاله سازمانی مجازی؛ الگویی سازمانی برای عصر اطلاعات پایان نامه بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در شرکتهای تعاونی-تولیدی پاورپوینت مدیریت جامع كیفیت TQM